Μαγαζί πόντων Νέα Ερευν. κέντρο
Blackguards - Deluxe Edition

Αγορά Blackguards - Deluxe Edition

Includes Blackguards, PLUS Artbook with ~150 pages, Soundtrack, digital World Map, Developer Interview Videos and 6 Exclusive Wallpapers

Αντικείμενα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο

$9.99
Blackguards
Ρόλων, Με γύρους, Στρατηγική, Τακτική
$14.99
Blackguards Deluxe Edition
Ρόλων, Indie, Στρατηγική, Με γύρους
$24.98
Τιμή προϊόντων ξεχωριστά:
$11.99
Κόστος του πακέτου:
$12.99
Να τι εξοικονομείτε με αγορά αυτού του πακέτου

Αγορά Blackguards - Deluxe Edition

Includes Blackguards, PLUS Artbook with ~150 pages, Soundtrack, digital World Map, Developer Interview Videos and 6 Exclusive Wallpapers