กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
อินโดนีเซีย
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
เกมสวมบทบาท
จำลองสถานการณ์
กลยุทธ์
ผู้เล่นคนเดียว
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
เน้นการเล่าเรื่อง
แฟนตาซี
ผู้เล่นหลายคน
มีสีสัน
ปริศนา
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
กีฬา
กราฟิกแบบพิกเซล
รุนแรง
การสำรวจ
น่ารัก
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
แข่งความเร็ว
โป๊เปลือย
เนื้อหาทางเพศ
อนิเมะ
การรบ
ขำขัน
ไซไฟ
อาร์เคด
เลือดสาด
แอ็คชันผจญภัย
ยิง
ผ่อนคลาย
สยองขวัญ
เรโทร
เหมาะสำหรับครอบครัว
ท่องโลกกว้าง
มุมมองบุคคลที่สาม
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
เกมแพลตฟอร์ม
เล่นแบบร่วมมือกัน
เอาชีวิตรอด
คอนโทรลเลอร์
มีสไตล์
PvP
ตลก
การตัดสินใจสำคัญ
มุมมองด้านบน
สมจริง
วิชวลโนเวล
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
ยาก
รุ่นเก๋า
ดาร์ก
ฟิสิกส์
การปรับแต่งตัวละคร
VR
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
รูปแบบการ์ตูน
ลึกลับ
PvE
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
ตอนจบหลายรูปแบบ
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
แซนด์บ็อกซ์
ยุทธวิธี
ยุคกลาง
เวทมนตร์
งานภาพแบบเรียบง่าย
ล้ำยุค
อวกาศ
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
ก่อสร้าง
ยิงแหลก
ชี้และคลิก
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
วาดด้วยมือ
การประดิษฐ์สิ่งของ
การบริหาร
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
การ์ตูน
มุมมองด้านข้าง
ดราม่า
โร้คไลค์
การสร้างเนื้อหา
ยูทิลิตี้
สำหรับผู้ใหญ่
การบริหารทรัพยากร
ทศวรรษที่ 1980
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
การศึกษา
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
ดาร์กแฟนตาซี
ตรรกะ
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
โร้คไลท์
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
โรมานซ์
สงคราม
แฮกแอนด์สแลช
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
เล่นบนโต๊ะ
ซอมบี้
สะเทือนอารมณ์
หลังโลกาวินาศ
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
สร้างฐาน
เฮ็นไต
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
จำลองสถานการณ์การออกเดท
ธรรมชาติ
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
หาของ
ผลัดตาเดิน
เหนือความเป็นจริง
เชิงประวัติศาสตร์
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
ทศวรรษที่ 1990
ลอบเร้น
ตะลุยดันเจี้ยน
การบรรยาย
ฝ่ากระสุนนรก
จำลองสถานการณ์การเดิน
โจมตีเก็บคะแนน
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
ทหาร
มีม
เผยแพร่ทางเว็บ
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
เหมือนภาพยนตร์
ยิงจากมุมมองด้านบน
การสนทนา
เอเลียน
2.5 มิติ
อิงข้อความ
หุ่นยนต์
LGBTQ+
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
ไซเบอร์พังก์
เป็นทีม
ไอโซเมตริก
มุขตลกร้าย
การสืบสวน
วางแผนเรียลไทม์
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
รวดเร็ว
การบริหารช่องเก็บของ
ปัญญาประดิษฐ์
เกมไพ่
การฝึกสอน
สั้น
ปิศาจ
เน้นเรื่องตำนาน
จำลองสถานการณ์ชีวิต
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
นามธรรม
คลาสสิก
เศรษฐกิจ
ขับขี่
คลิกเกอร์
ระทึกขวัญ
เชิงจิตวิทยา
การตายแบบถาวร
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
ซอฟต์แวร์​
ยุทธวิธีเรียลไทม์
นักสืบ
ยิงในสังเวียน
เกมกระดาน
ทันสมัย
เหนือธรรมชาติ
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
ดิสโทเปีย
การบิน
หลอนประสาท
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
ภาพยนตร์
การบริหารเวลา
อาร์พีจีเมกเกอร์
เพลง
ป้องกันป้อม
ชิงของ
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
ก่อสร้างเมือง
เพลงประกอบ
ฉากสวยงาม
โซลส์ไลค์
ทำลายล้าง
บู๊ลุยแหลก
การทดลอง
ทำม็อดได้
เมทรอยด์เวเนีย
เกมสงคราม
ต่อสู้
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
หนังสือการ์ตูน
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
การผลิตเสียง
การผลิตวิดีโอ
ตำนานเทพนิยาย
วิ่ง
แข่งขัน
อาชญากรรม
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
ปาร์กัวร์
สะสมสิ่งของ
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
การพัฒนาเกม
เกมสวมบทบาทแบบจีน
ตลกร้าย
เชิงปรัชญา
แบบมีคลาส
เรื่อยเปื่อย
สงครามโลกครั้งที่ 2
การสร้างเด็ค
การปรับแต่งปืน
วิทยาศาสตร์
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
เกมยิงสติกคู่
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
เซียนไพ่
จำลองสถานการณ์อวกาศ
ตามจังหวะ
ฟันดาบ
ศึกสงครามยานยนต์
แมว
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
แบตเทิลรอยัล
เลิฟคราฟท์เตียน
มังกร
6 องศาเสรี
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
อีสปอร์ต
มุมมอง 3 มิติ
เลือด
อเมริกา
นัวร์
จับคู่ 3
สมคบคิด
ทุนนิยม
แบ่งหน้าจอ
ล้อเลียน
ระบบอัตโนมัติ
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
เสียดสี
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
เล่นแล้วติด
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
แลกเปลี่ยน
ดันเจี้ยนลึกลับ
ควิกไทม์อีเวนต์
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
บังคับเวลา
ฮีโร่ยิงต่อสู้
อิลลูมินาติ
สะสมสัตว์ประหลาด
การบรรยายแบบไดนามิก
ว็อกเซล
เชิงการเมือง
สตีมพังก์
ใต้ดิน
กอทิก
เกษตรกรรม
เกมคำศัพท์
ยิงชิงของ
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
การล่าสัตว์
การเดินทางข้ามเวลา
ศิลปะการต่อสู้
การทำเหมืองแร่
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
ศึกแข่งความเร็ว
โอโตเมะ
โมบา
ทำอาหาร
การแก้ไขรูปภาพ
สุนัข
เฉพาะเมาส์
เกมเทพเจ้า
การแฮก
โจรสลัด
รถถัง
นินจา
การเมือง
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
โซลิแทร์
สร้างใหม่
เรียลไทม์
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
มหากาพย์
มีเป็นตอน
ตารางหกเหลี่ยม
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
เกมการ์ดสะสม
ตกปลา
แวมไพร์
สงครามเย็น
มือสังหาร
ซูเปอร์ฮีโร่
ใต้น้ำ
4X
ศรัทธาความเชื่อ
เล่าเรื่องราว
ดื่มด่ำสมจริง
ต่อสู้อัตโนมัติ
การโปรแกรม
ไดโนเสาร์
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
โซโคบัน
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
การปล้น
ตะวันตก
นาวี
รถไฟ
เกมปาร์ตี้
ปาร์ตี้
มินิเกม
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
การยิงธนู
การขนส่ง
การทูต
ต่างประเทศ
หิมะ
ยุทธนาวี
Kickstarter
เหนือมนุษย์
แล่นเรือ
ดันเจี้ยนและมังกร
ม็อด
การพิมพ์
การพนัน
ภาคต่อ
ตัวเอกเป็นวายร้าย
สไนเปอร์
หน้าจอสัมผัสได้
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
ประสบการณ์
ดาวอังคาร
GameMaker
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
โจมตีจับเวลา
หาทางออก
ออฟโรด
คิดถึงคำนึงหา
วิดีโอ 360
ฟุตบอล
สงครามโลกครั้งที่ 1
มนุษย์หมาป่า
ม้า
เกร็ดความรู้
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
เวิร์กชอปเกม
ดีต่อใจ
อุ่นกายสบายใจ
สารคดี
การทำฟาร์ม
หมัดมวย
เกมมิ่ง
เครื่องบินไอพ่น
หมากรุก
ตัวเอกเงียบขรึม
ยานอวกาศ
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
ไม่ปราณี
ระดมทุนสาธารณะ
เลโก้
กอล์ฟ
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
รถจักรยานยนต์
สะกดคำ
กรุงโรม
VR แบบอสมมาตร
โร้คเวเนีย
เรือดำน้ำ
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
อเมริกันฟุตบอล
สร้างบรรยากาศ
บาสเกตบอล
พินบอล
รถสองล้อ
TrackIR
จับไต๋ทายบทบาท
Warhammer 40K
มินิกอล์ฟ
สเก็ตบอร์ด
อิงนิยาย
ไวกิ้ง
มวยปล้ำ
พูล
บทเพลงบรรเลง
เบสบอล
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
สเก็ต
เทนนิส
ปั่นจักรยาน
ชวนสะดุ้ง
จักรยานยนต์วิบาก
เลมมิ่ง
โบว์ลิ่ง
บอสรัช
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
ฮอกกี้
เพลงร็อก
ฮาร์ดแวร์
เพลง 8 บิต
เขียนได้ดี
สโนว์บอร์ด
Steam Machine
อิเล็กทรอนิกส์
รถเอทีวี
บีเอ็มเอ็กซ์
สกี
จำลองสถานการณ์อาชีพ
ควบคุมด้วยเสียง
ภาพยนตร์เรื่องยาว
จับคู่เรียงไทล์
มุโซ
ไพ่นกกระจอก
รักบี้
เริ่มใหม่หมด
คริกเก็ต
เจ้าของร้าน
วอลเลย์บอล
สนุกเกอร์
เขียนโค้ด
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เล่นด้วย Steam Controller
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux