Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Skydome Studios VR Bundle

Mua Skydome Studios VR Bundle BỘ (?)

Về bộ này

Enjoy 3 unique but different VR games by Skydome Studios.

All games can be used to introduce VR to new players. This can be a relaxing game of Minigolf, a fast paced music game or a scary spider encounter, that is up to you.

Support indie VR game development and get a nice discount by purchasing this VR game bundle.

Sản phẩm có trong bộ này

$6.99
Audio Arena
Chỉ VR  Hành động
$2.99
Don't Let Go!
Chỉ VR  Indie
$9.99
Adventure Golf VR
Chỉ VR  Hành động, Phiêu lưu, Đơn giản, Thể thao
$19.97
Giá bán lẻ các sản phẩm:
40%
Giảm giá bộ:
$11.97
Phí của bạn:
$8.00
Đây là khoản bạn tiết kiệm được khi mua gói này

Mua Skydome Studios VR Bundle BỘ (?)