ข่าวสาร แล็บ Steam
Baldur's Gate: The Complete Saga

ซื้อ Baldur's Gate: The Complete Saga ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

Set in the Forgotten Realms Dungeons & Dragons campaign setting, Baldur's Gate: The Complete Saga is an adventure like no other.

All Baldur's Gate adventures and expansions are collected together in this one epic bundle.

This classic sword-and-sorcery trilogy will take you from the wilds of the Sword Coast, to the shining City of Coin, to the horrible depths of the Underdark, and beyond. Experience a cast of thousands, explore hundreds of fantastic locations, engage in brutal Dungeons & Dragons combat, and uncover the secrets of your divine destiny as you journey through one of the most beloved role playing game series of all time.

Create your own character to take through all three games, or start a new character at the start of any of these campaigns. Enjoy your games in singleplayer or recruit some friends for cross-platform cooperative multiplayer.

Includes the following games:

 • Baldur’s Gate: Enhanced Edition Includes the entire Baldur's Gate adventure, the Tales of the Sword Coast expansion, the challenge campaign The Black Pits, and the three Enhanced Edition party members: the Calishite monk Rasaad yn Bashir, Neera the wild mage, and Dorn Il-Khan, the evil blackguard.
 • Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear The events occurring between Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II are at last revealed in this 25-hour adventure. Journey with four Enhanced Edition companions: Corwin the archer, the roguish gnome Glint Gardnersonson, Voghiln the Luskan skald, and the goblin shaman M’Khiin.
 • Baldur’s Gate II: Enhanced Edition Includes the original Shadows of Amn campaign, the Throne of Bhaal expansion, the Black Pits II: Gladiators of Thay campaign, and four Enhanced Edition companions: the Calishite monk Rasaad yn Bashir, Neera the wild mage, Dorn Il-Khan the blackguard, and Hexxat the mysterious thief.

Includes the following soundtracks:

 • Baldur’s Gate: Enhanced Edition Official Soundtrack - The incredible original soundtrack for Baldur’s Gate composed by Michael Hoenig, plus seven new tracks by Sam Hulick (40 tracks in all!).
 • Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear Official Soundtrack - Twenty-one stirring themes composed by Sam Hulick for Siege of Dragonspear, the thrilling expansion to Baldur’s Gate: Enhanced Edition.
 • Baldur’s Gate II: Enhanced Edition Official Soundtrack - The unforgettable original soundtracks for Baldur’s Gate II and Throne of Bhaal composed by Jeremy Soule, Inon Zur, and Howard Drossin, plus 15 new tracks by Sam Hulick (81 tracks in all, including 34 available for the first time ever!).

  All soundtracks in both MP3 (320kbit) and lossless FLAC format.

  Includes the following DLC:

  • Baldur's Gate: Faces of Good and Evil - Customize your character’s look and feel with six brand new character portraits commissioned from world famous illustrator and concept artist Kieran Yanner! (For Baldur's Gate: Enhanced Edition) (Includes 3 male and 3 female portraits)

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

-50%
$19.99
$9.99
Baldur's Gate: Enhanced Edition
  RPG, กลยุทธ์
-50%
$19.99
$9.99
Baldur's Gate II: Enhanced Edition
  RPG, กลยุทธ์
-50%
$19.99
$9.99
Baldur's Gate: Siege of Dragonspear
  RPG, กลยุทธ์
-50%
$9.99
$4.99
Baldur's Gate: Enhanced Edition Official Soundtrack
  RPG, กลยุทธ์
-50%
$9.99
$4.99
Baldur's Gate: Siege of Dragonspear Official Soundtrack
  RPG, กลยุทธ์
-50%
$9.99
$4.99
Baldur's Gate II: Enhanced Edition Official Soundtrack
  RPG, กลยุทธ์
-50%
$1.99
$0.99
Baldur's Gate: Faces of Good and Evil
  RPG, กลยุทธ์
$45.93
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
10%
ส่วนลดชุดรวม:
$41.33
ราคาของคุณ:
$4.60
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Baldur's Gate: The Complete Saga ชุดรวม (?)