Αγορά Seafood Platter

Σχετικά με αυτό το πακέτο

NEO AQUARIUM - The King of Crustaceans -

TWO FISH ENTER, ONE FISH LEAVES.

This is a competitive 3D shooting game based on crustaceans.

Yes, you read that right.

You get to control unique creatures like lobsters, crabs and barnacles, in a wild water world that exceeds all human sense.

Experience intense battles that take place in “NEO AQUARIUMS,” dimensionally linked aquariums that promote the evolution of organisms, and use skills that are unique to arthropods, such as “molting” and “self-amputation.”

You can even customize your own aquarium by placing the small creatures and pieces of terrain you earn in battle. Use your wild nature and your strategic skills to become the King of Crustaceans!

Ace of Seafood

In the seas of the distant future, humans have all but disappeared.

Now fish and crustaceans fight great wars, shooting deadly rays of light at each other.

In your current, newly awakened state, you are no more than a piece of seafood.

But you have also been blessed with talent for leading your allies in battle.

Ransack the reefs. Discover an underwater world. Raise an army. Multiply your victories.

Do whatever it takes to become the Ace of Seafood.

Αντικείμενα σε αυτό το πακέτο

$8.99
NEO AQUARIUM - The King of Crustaceans -
  Δράσης, Indie
$11.99
Ace of Seafood
  Δράσης, Indie
$20.98
Τιμή προϊόντων ξεχωριστά:
10%
Έκπτωση πακέτου:
$18.88
Κόστος:
$2.10
Κέρδος από αγορά πακέτου

Αγορά Seafood Platter