ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Consumable Starter Set

ซื้อ The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Consumable Starter Set ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

The top students of Thors know to never go into the field empty-handed. Prepare yourself for the trials ahead with these extra supplies!

[Consumable Starter Set Contents]

 • Advanced Medicine Set 1
 • Dragon Incense Set 1
 • Droplet Set 1
 • Droplet Set 2
 • Monster Ingredients Set 1
 • Sepith Set 1
 • Shining Pom Droplet Set 1
 • Shining Pom Droplet Set 2
 • Shining Pom Droplet Value Set 1
 • Spirit Incense Set 1
 • U-Material Set 1
 • Useful Accessories Set
 • Zeram Powder Set 1

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$0.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Advanced Medicine Set 1
  เกมสวมบทบาท
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Dragon Incense Set 1
  เกมสวมบทบาท
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Droplet Set 1
  เกมสวมบทบาท
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Droplet Set 2
  เกมสวมบทบาท
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Monster Ingredients Set 1
  เกมสวมบทบาท
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Sepith Set 1
  เกมสวมบทบาท
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Shining Pom Droplet Set 1
  เกมสวมบทบาท
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Shining Pom Droplet Set 2
  เกมสวมบทบาท
$2.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Shining Pom Droplet Value Set 1
  เกมสวมบทบาท
$0.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Spirit Incense Set 1
  เกมสวมบทบาท
$0.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - U-Material Set 1
  เกมสวมบทบาท
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Useful Accessories Set
  เกมสวมบทบาท
$0.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Zeram Powder Set 1
  เกมสวมบทบาท
$22.87
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
35%
ส่วนลดชุดรวม:
$14.82
ราคาของคุณ:
$8.05
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Consumable Starter Set ชุดรวม (?)