Μαγαζί πόντων Νέα Ερευν. κέντρο
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Consumable Starter Set

Αγορά The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Consumable Starter Set ΠΑΚΕΤΟ (?)

Σχετικά με αυτό το πακέτο

The top students of Thors know to never go into the field empty-handed. Prepare yourself for the trials ahead with these extra supplies!

[Consumable Starter Set Contents]

 • Advanced Medicine Set 1
 • Dragon Incense Set 1
 • Droplet Set 1
 • Droplet Set 2
 • Monster Ingredients Set 1
 • Sepith Set 1
 • Shining Pom Droplet Set 1
 • Shining Pom Droplet Set 2
 • Shining Pom Droplet Value Set 1
 • Spirit Incense Set 1
 • U-Material Set 1
 • Useful Accessories Set
 • Zeram Powder Set 1

Αντικείμενα σε αυτό το πακέτο

$0.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Advanced Medicine Set 1
  RPG
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Dragon Incense Set 1
  RPG
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Droplet Set 1
  RPG
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Droplet Set 2
  RPG
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Monster Ingredients Set 1
  RPG
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Sepith Set 1
  RPG
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Shining Pom Droplet Set 1
  RPG
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Shining Pom Droplet Set 2
  RPG
$2.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Shining Pom Droplet Value Set 1
  RPG
$0.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Spirit Incense Set 1
  RPG
$0.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - U-Material Set 1
  RPG
$1.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Useful Accessories Set
  RPG
$0.99
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Zeram Powder Set 1
  RPG
$22.87
Τιμή προϊόντων ξεχωριστά:
35%
Έκπτωση πακέτου:
$14.82
Κόστος:
$8.05
Κέρδος από αγορά πακέτου

Αγορά The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - Consumable Starter Set ΠΑΚΕΤΟ (?)