Μαγαζί πόντων Νέα Ερευν. κέντρο
Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack / アトリエ ~黄昏の錬金術士 トリロジー~ DX

Αγορά Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack / アトリエ ~黄昏の錬金術士 トリロジー~ DX ΠΑΚΕΤΟ (?)

Σχετικά με αυτό το πακέτο

ESRB Rating Info:
Teen
Fantasy Violence
Mild Language
Partial Nudity
Suggestive Themes
Use of Alcohol and Tobacco


"Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX"
"Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX"
"Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX"
DX versions of these titles from the Dusk series are now available as a specially priced 3-game set!


A trilogy of alchemy themed titles from the "Atelier" series, characteristic for its gradually dilapidating Dusk world and the fascinating characters that inhabit it.
With character designs by Hidari, the Dusk world is richly depicted.


- Quickly explore fields with the newly added "Run" feature!
- The tempo of battles is improved with the newly added "Fast-forward Battle" feature!
- Elements added to the Plus version and numerous past DLC are included!

The products included in this set are also available individually. Be careful to avoid making a redundant purchase.

Αντικείμενα σε αυτό το πακέτο

-25%
$39.99
$29.99
Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX
  RPG
-25%
$39.99
$29.99
Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX
  RPG
-25%
$39.99
$29.99
Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX
  RPG
$89.97
Τιμή προϊόντων ξεχωριστά:
25%
Έκπτωση πακέτου:
$67.47
Κόστος:
$22.50
Κέρδος από αγορά πακέτου

Αγορά Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack / アトリエ ~黄昏の錬金術士 トリロジー~ DX ΠΑΚΕΤΟ (?)