ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ
Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack / アトリエ ~黄昏の錬金術士 トリロジー~ DX

ซื้อ Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack / アトリエ ~黄昏の錬金術士 トリロジー~ DX ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

ESRB Rating Info:
Teen
Fantasy Violence
Mild Language
Partial Nudity
Suggestive Themes
Use of Alcohol and Tobacco


"Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX"
"Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX"
"Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX"
DX versions of these titles from the Dusk series are now available as a specially priced 3-game set!


A trilogy of alchemy themed titles from the "Atelier" series, characteristic for its gradually dilapidating Dusk world and the fascinating characters that inhabit it.
With character designs by Hidari, the Dusk world is richly depicted.


- Quickly explore fields with the newly added "Run" feature!
- The tempo of battles is improved with the newly added "Fast-forward Battle" feature!
- Elements added to the Plus version and numerous past DLC are included!

The products included in this set are also available individually. Be careful to avoid making a redundant purchase.

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

-25%
$39.99
$29.99
Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX
  เกมสวมบทบาท
-25%
$39.99
$29.99
Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX
  เกมสวมบทบาท
-25%
$39.99
$29.99
Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX
  เกมสวมบทบาท
$89.97
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
25%
ส่วนลดชุดรวม:
$67.47
ราคาของคุณ:
$22.50
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack / アトリエ ~黄昏の錬金術士 トリロジー~ DX ชุดรวม (?)