Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Lưu ý: Game có thể chứa nội dung không dành cho mọi lứa tuổi,
hoặc không phù hợp để xem trong môi trường công sở.

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

“Similar to DOOM from 2016, DOOM Eternal will contain Blood and Gore, Intense Violence and Strong Language”

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn để tiếp tục:
Dữ liệu này chỉ dùng để xác nhận và sẽ không được lưu lại.