ข่าวสาร

Game นี้อาจบรรจุเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกวัย
หรืออาจไม่เหมาะสมหากดูในที่ทำงาน

ผู้พัฒนาอธิบายเนื้อหาในลักษณะนี้:

“Conan Exiles has brutal combat where you can cut off limbs and heads of human opponents and blood is shown frequently. Players may choose to play the game with either no, partial or full nudity enabled. This is possible in both single and multiplayer. ”

หน่วยงานจัดระดับความเหมาะสมในท้องถิ่นของคุณจำเป็นต้องให้คุณกรอกวันเกิดของคุณเพื่อดำเนินการต่อ *

เฮ้ คุณต้องการจะซ่อนคำเตือนประเภทนี้ในอนาคตหรือไม่?

* วันเกิดของคุณจำเป็นต้องระบุอย่างชัดเจนเพื่อเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะบางอย่าง เนื่องจากหน่วยงานจัดระดับความเหมาะสมในท้องถิ่นของคุณ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น และไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ เราขออภัยด้วย :(
การปรับแต่งของคุณถูกกำหนดค่าไว้เพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในลักษณะนี้
แก้ไขการปรับแต่ง