Μαγαζί πόντων Νέα Ερευν. κέντρο

Game που μπορεί να περιέχει περιεχόμενο ακατάλληλο για όλες τις ηλικίες,
ή μπορεί να είναι ακατάλληλο για προβολή στη δουλειά.

Οι δημιουργοί περιγράφουν το περιεχόμενο ως εξής:

“This game depicts intense violence and blood.”

Εισάγετε την ημερομηνία γέννησής σας για να συνεχίσετε:
Αυτά τα δεδομένα χρησιμεύουν μόνο για επιβεβαίωση και δε θα αποθηκευτούν.