Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Simulation
Strategy
RPG
Early Access
Singleplayer
Free to Play
Violent
Sports
Massively Multiplayer
2D
Atmospheric
Gore
Racing
Nudity
Puzzle
Multiplayer
Great Soundtrack
Sexual Content
Story Rich
Fantasy
Anime
Funny
Difficult
Pixel Graphics
VR
Horror
Sci-fi
First-Person
Shooter
Retro
Family Friendly
Arcade
Cute
Platformer
Co-op
Open World
Female Protagonist
Survival
Exploration
Colorful
FPS
Comedy
Relaxing
Visual Novel
Utilities
Turn-Based
Online Co-Op
Design & Illustration
Sandbox
Replay Value
Third Person
3D
Psychological Horror
Physics
Realistic
Space
Point & Click
Action-Adventure
Mystery
Dark
Masterpiece
Classic
Tactical
Controller
Local Multiplayer
Choices Matter
Movie
Education
PvP
Building
Management
Top-Down
Mature
Stylized
Fast-Paced
Zombies
Beautiful
Memes
Survival Horror
Character Customization
Cartoony
Minimalist
Short
Local Co-Op
Animation & Modeling
Multiple Endings
Old School
Shoot 'Em Up
Action RPG
Crafting
Software
Roguelike
Side Scroller
War
Puzzle Platformer
Party-Based RPG
Web Publishing
Turn-Based Strategy
Futuristic
Roguelite
Procedural Generation
Historical
JRPG
Walking Simulator
Audio Production
Magic
Resource Management
RPGMaker
Hack and Slash
Dating Sim
Dark Fantasy
Romance
Medieval
Post-apocalyptic
RTS
Music
Turn-Based Combat
Bullet Hell
Stealth
Hand-drawn
Competitive
Combat
Fighting
Video Production
Κρυμμένα αντικείμενα
Base Building
Drama
Surreal
PvE
Cartoon
Dungeon Crawler
Third-Person Shooter
2D Platformer
Military
4 Player Local
Choose Your Own Adventure
Dark Humor
Moddable
Top-Down Shooter
Robots
Experimental
Isometric
Cyberpunk
Turn-Based Tactics
Driving
3D Platformer
Addictive
Team-Based
Tower Defense
Interactive Fiction
Card Game
Logic
Economy
Aliens
Narration
Text-Based
LGBTQ+
Flight
Soundtrack
Thriller
City Builder
World War II
Perma Death
Score Attack
Hentai
Linear
Beat 'em up
1990's
Game Development
Software Training
Detective
Metroidvania
2.5D
Psychological
Destruction
Action Roguelike
Board Game
Abstract
Blood
MMORPG
Loot
Arena Shooter
Emotional
Level Editor
1980s
Episodic
Twin Stick Shooter
Crime
Epic
Dark Comedy
NSFW
Illuminati
Demons
Real-Time
Dystopian
Parkour
Real Time Tactics
Alternate History
Cult Classic
Character Action Game
Nature
Strategy RPG
Inventory Management
Wargame
Tactical RPG
Tutorial
Automobile Sim
Grand Strategy
Psychedelic
Cinematic
Modern
Mouse only
Time Management
Clicker
Lovecraftian
Science
Split Screen
Supernatural
Conversation
Rhythm
Photo Editing
Lore-Rich
2D Fighter
Investigation
Immersive Sim
Space Sim
Souls-like
Co-op Campaign
Match 3
Nonlinear
Comic Book
Steampunk
Philosophical
Political
Real-Time with Pause
Tabletop
Battle Royale
CRPG
Artificial Intelligence
Open World Survival Craft
MOBA
Runner
Swordplay
Mechs
Kickstarter
Dragons
Parody
Satire
Mythology
Tanks
Precision Platformer
Voxel
eSports
Life Sim
Remake
3D Vision
Gun Customization
GameMaker
Noir
4X
Ninja
Class-Based
Trains
Politics
Experience
Pirates
Otome
Cold War
Touch-Friendly
Bullet Time
America
Hacking
Documentary
Superhero
Mod
Deckbuilding
Cats
Dinosaurs
Hex Grid
Time Travel
Grid-Based Movement
Hunting
Trading
Card Battler
Gothic
6DOF
Agriculture
Trading Card Game
Naval
Mining
God Game
Minigames
Dungeons & Dragons
Conspiracy
Dog
Assassin
Western
Capitalism
Time Manipulation
Colony Sim
Games Workshop
Vehicular Combat
Underwater
Martial Arts
Heist
Quick-Time Events
Mystery Dungeon
FMV
Fishing
Crowdfunded
Programming
Dynamic Narration
Word Game
Silent Protagonist
Farming Sim
Underground
Sequel
Spectacle fighter
Gaming
Time Attack
Villain Protagonist
Vampire
TrackIR
Asynchronous Multiplayer
Soccer
Football
Automation
World War I
Faith
Immersive
Naval Combat
Sniper
Political Sim
Music-Based Procedural Generation
Diplomacy
Combat Racing
3D Fighter
Collectathon
Offroad
Idler
Sailing
Chess
Sokoban
Horses
Gambling
Star Wars
360 Video
Hero Shooter
Mars
Based On A Novel
On-Rails Shooter
Archery
Pinball
Unforgiving
Party
Snow
Looter Shooter
LEGO
Warhammer 40K
Transhumanism
Typing
Party Game
Transportation
Solitaire
Foreign
Trivia
Narrative
Farming
Werewolves
Traditional Roguelike
Rome
Motorbike
Roguelike Deckbuilder
Golf
Boxing
Nostalgia
Intentionally Awkward Controls
Medical Sim
Steam Machine
Bikes
Auto Battler
Benchmark
Basketball
Batman
Asymmetric VR
Jet
Electronic Music
Mini Golf
Submarine
Hardware
Pool
Wrestling
Ambient
Outbreak Sim
Roguevania
Feature Film
Baseball
Spelling
Voice Control
Tennis
Lemmings
Cycling
Skateboarding
Bowling
Hockey
Instrumental Music
Skating
Spaceships
Lara Croft
Motocross
Electronic
Social Deduction
Rock Music
Star Trek
Skiing
Reboot
Well-Written
Breathtaking
BMX
Snowboarding
ATV
Action RTS
8-bit Music