Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Strategy
Simulation
RPG
Early Access
Free to Play
Violent
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Gore
Racing
Multiplayer
Great Soundtrack
Nudity
Atmospheric
Puzzle
2D
Sexual Content
Horror
Anime
Story Rich
VR
Fantasy
Difficult
Open World
Sci-fi
Shooter
Co-op
Funny
Platformer
Utilities
Female Protagonist
Pixel Graphics
FPS
First-Person
Movie
Survival
Design & Illustration
Comedy
Turn-Based
Sandbox
Arcade
Family Friendly
Retro
Online Co-Op
Visual Novel
Point & Click
Classic
Exploration
Third Person
Psychological Horror
Controller
Audio Production
Cute
Zombies
Space
Education
Replay Value
Animation & Modeling
Memes
Tactical
Local Multiplayer
Dark
Mystery
Shoot 'Em Up
Fast-Paced
Software
Physics
Survival Horror
Rogue-like
Local Co-Op
RPGMaker
Web Publishing
Colorful
Video Production
Building
Action RPG
Walking Simulator
Realistic
Relaxing
Short
RTS
Crafting
Turn-Based Strategy
Party-Based RPG
War
Stealth
Action-Adventure
Historical
Κρυμμένα αντικείμενα
Mature
Puzzle-Platformer
PvP
Management
Hack and Slash
Side Scroller
Bullet Hell
Character Customization
Top-Down
Fighting
Competitive
Third-Person Shooter
Dating Sim
Music
Tower Defense
Choices Matter
JRPG
Masterpiece
Post-apocalyptic
Episodic
Moddable
Illuminati
Dark Fantasy
MMORPG
Rogue-lite
Minimalist
4 Player Local
Drama
Procedural Generation
Futuristic
Software Training
Medieval
World War II
Dungeon Crawler
Romance
Robots
Beat 'em up
Team-Based
Cyberpunk
Isometric
Surreal
Magic
Top-Down Shooter
Base Building
Military
Card Game
Epic
Turn-Based Combat
Choose Your Own Adventure
Metroidvania
Multiple Endings
Parkour
Cartoony
Thriller
Dark Humor
Perma Death
Driving
Crime
Old School
Stylized
Twin Stick Shooter
Aliens
3D Platformer
Turn-Based Tactics
Board Game
City Builder
Resource Management
Blood
Experimental
Economy
Flight
Level Editor
Hand-drawn
Soundtrack
Detective
Steampunk
Destruction
Arena Shooter
MOBA
Documentary
Photo Editing
Interactive Fiction
Addictive
Loot
Grand Strategy
Cartoon
PvE
Cult Classic
Trains
Psychological
3D Vision
1990's
Beautiful
Kickstarter
Lovecraftian
Dystopian
Abstract
Demons
Match 3
1980s
Text-Based
Game Development
Mod
2.5D
2D Fighter
Real-Time
4X
Touch-Friendly
Mechs
Split Screen
Mouse only
Real-Time with Pause
Space Sim
Alternate History
Remake
Tutorial
Rhythm
Ninja
Pirates
TrackIR
Dungeons & Dragons
Tactical RPG
Dinosaurs
GameMaker
Clicker
Dark Comedy
Strategy RPG
Psychedelic
Dragons
e-sports
Assassin
Wargame
Trading Card Game
Otome
Linear
Western
Tanks
Games Workshop
Science
Hacking
Cold War
Score Attack
Comic Book
Voxel
Superhero
3D
Swordplay
CRPG
Noir
Supernatural
Co-op Campaign
Hex Grid
Lore-Rich
Gaming
Narration
God Game
Gun Customization
Naval
Real Time Tactics
Satire
Political
Runner
Cinematic
Character Action Game
Politics
Hunting
Class-Based
Heist
Quick-Time Events
Parody
Vampire
Crowdfunded
Football
Silent Protagonist
Villain Protagonist
World War I
Trading
Time Travel
America
Gothic
Dog
Underwater
Grid-Based Movement
Soccer
FMV
Time Management
Agriculture
Based On A Novel
Warhammer 40K
Mythology
Bullet Time
Sniper
Martial Arts
6DOF
LEGO
Fishing
Conspiracy
Modern
Programming
Pinball
Nonlinear
Souls-like
Asynchronous Multiplayer
Logic
Spectacle fighter
Inventory Management
Time Manipulation
Philisophical
Time Attack
360 Video
Experience
Offroad
Star Wars
Capitalism
Mining
Emotional
Sailing
NSFW
Music-Based Procedural Generation
Chess
Steam Machine
Mystery Dungeon
Rome
Horses
Batman
Dynamic Narration
Gambling
On-Rails Shooter
Word Game
Mars
Diplomacy
Benchmark
Werewolves
Investigation
Typing
Sequel
Hardware
Artificial Intelligence
Basketball
Sokoban
Faith
Underground
Golf
Transhumanism
Feature Film
Conversation
Intentionally Awkward Controls
Minigames
Lara Croft
Mini Golf
Wrestling
Lemmings
Unforgiving
Bowling
Pool
Cycling
Foreign
Spelling
Voice Control
Bikes