X-COM: Complete Pack

Mua X-COM: Complete Pack

Sản phẩm có trong gói này

$4.99
X-COM: Apocalypse
Chiến thuật, Theo lượt, Chiến lược, Viễn tưởng
$4.99
X-COM: Enforcer
Chiến thuật, Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
$4.99
X-COM: Interceptor
Chiến thuật, Viễn tưởng, Vũ trụ, Space Sim
$4.99
X-COM: Terror From the Deep
Chiến thuật, Theo lượt, Viễn tưởng, Turn-Based Strategy
$4.99
X-COM: UFO Defense
Chiến thuật, Cổ điển, Turn-Based Strategy, Viễn tưởng
$24.95
Giá bán lẻ các sản phẩm:
$14.99
Giá của gói này:
$9.96
Bạn sẽ tiết kiệm được nhiêu đây bằng cách mua gói này

Mua X-COM: Complete Pack