ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ
Geneforge Saga

ซื้อ Geneforge Saga

ข้อมูลเกม

The Geneforge Saga contains all 5 of the classic Spiderweb Software titles in one great package!
"Low on special effects but high on charm, inventiveness, and depth." - PC Gamer on Geneforge


"A shareware game that the big boys could learn from." - Computer Gaming World on Geneforge


"80% - A truly addictive roleplaying game." - PC Gamer on Geneforge 2


"[Geneforge 3 has] addictive, classic RPG gameplay, sprinkled with several clever touches." - PC Gamer


"Indie RPG of the Year" - GameBanshee on Geneforge 4


"You have to give Spiderweb credit—the Geneforge series goes toe-to-toe with bigger publishers and humbly, but adeptly delivers quality gameplay and story." - MacWorld on Geneforge 5


"Open-minded newcomers will find a lot to love, and franchise veterans will not be disappointed." - HonestGamers on Geneforge 5


"It's full of wonderful, hardcore, RPG madness." - Game Tunnel on Geneforge 5

ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้

N/A
Geneforge 1
เกมสวมบทบาท, อินดี้, ไอโซเมตริก, กลยุทธ์
N/A
Geneforge 2
เกมสวมบทบาท, อินดี้, กลยุทธ์, ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
N/A
Geneforge 3
เกมสวมบทบาท, อินดี้, กลยุทธ์, ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
N/A
Geneforge 4: Rebellion
เกมสวมบทบาท, อินดี้, กลยุทธ์, ไอโซเมตริก
N/A
Geneforge 5: Overthrow
เกมสวมบทบาท, อินดี้, กลยุทธ์, ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
$0.00
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
$19.99
ราคาของแพ็กเกจนี้:

ซื้อ Geneforge Saga