Du kan begära återbetalning för nästan alla köp på Steam, oavsett anledning. Din dator kanske inte möter systemkraven, kanske köpte du spelet av misstag, kanske spelade du det i en timme och helt enkelt inte gillade det.

Det spelar ingen roll. Valve kommer, på begäran via help.steampowered.com, att utfärda återbetalning oavsett orsak, om begäran görs inom returperioden. För spel gäller detta om spelet har spelats i mindre än två timmar.

Mer information finns nedan. Om din begäran faller utanför de angivna återbetalningsreglerna kan du ändå be om en återbetalning så tar vi en titt. Konsumenter i vissa jurisdiktioner kan ha ytterligare rättigheter till återbetalning under omständigheter där det finns fel i spelet.

Du kommer att återbetalas till fullo för ditt köp inom en vecka efter godkännandet. Du kommer få återbetalningen som pengar i din Steam-plånbok eller genom den betalningsmetod du använde vid köpet. Om Steam, av någon anledning, inte kan utfärda en återbetalning genom din ursprungliga betalningsmetod, kommer din Steam-plånbok att fyllas på för hela beloppet. (Vissa betalningsmetoder som Steam har tillgängliga i ditt land stöder eventuellt inte återbetalning för ett köp genom den ursprungliga betalningsmetoden. Klicka här för hela listan.)

När återbetalningar tillämpas

Steam erbjuder återbetalning, inom två veckor efter köpet och med mindre än två timmars speltid, vilket gäller för spel och program i Steams butik. Här är en överblick över hur återbetalningar fungerar för andra sorts köp.

Återbetalningar för nedladdningsbart innehåll
(Innehåll från Steam-butiken som används inuti andra spel eller program, "DLC")

DLC som köpts från Steams butik kan återbetalas inom fjorton dagar efter köpet, om den tillhörande titeln har spelats i mindre än två timmar efter det att DLC:n köptes, så länge DLC:n inte har konsumerats, modifierats eller överförts. Vänligen notera att Steam i vissa fall inte kan utfärda återbetalningar för viss tredjeparts-DLC (till exempel, om DLC:n förbättrar en spelkaraktär för gott). Dessa undantag kommer att tydligt markeras som icke-återbetalbara på Steam-sidan innan köp.

Återbetalningar för köp i spel

Steam erbjuder återbetalningar för köp i spel som utvecklats av Valve inom fyrtioåtta timmar efter köpet, så länge spelföremålet inte har konsumerats, modifierats eller över överförts. Tredjepartsutvecklare har alternativet att aktivera återbetalningar för köp i spel på dessa villkor. Steam kommer att tala om för dig vid köptillfället om spelets utvecklare har valt att erbjuda återbetalningar för det spelföremål du köper. Steam återbetalar i övrigt inte föremål som köps i spel som inte utvecklats av Valve.

Återbetalning för titlar köpta före lanseringsdatum

När du köper ett spel på Steam före lanseringsdatumet gäller vanligtvis speltidsgränsen på två timmar för återbetalningar (med undantag för betatestning), men 14-dagarsperioden för återbetalningar börjar inte förrän på lanseringsdatumet. Om du till exempel köper ett spel som är i Early Access eller Advanced Access räknas all speltid mot speltidsgränsen på två timmar. Om du förköper en titel som inte är spelbar innan lansering kan du begära en återbetalning när som helst innan lanseringen, och den vanliga återbetalningsperioden på 14 dagar/två timmar börjar gälla på spelets lanseringsdatum.

Återbetalning till Steam-plånbok

Du kan begära en återbetalning för Steam-plånbokspengar inom fjorton dagar efter det att de köpts på Steam, samt att du inte har använt några av pengarna.

Förnyelsebara abonnemang

För visst innehåll och vissa tjänster erbjuder Steam tidsbestämd (t ex månatlig, årlig) tillgång som du abonnerar på. Om ett förnyelsebart abonnemang inte använts under gällande debiteringsperiod kan du be om återbetalning inom 48 timmar efter köpet eller inom 48 timmar efter automatisk förnyelse. Innehållet anses vara använt om spel som ingår i abonnemanget har spelats under gällande debiteringsperiod eller om några förmåner eller rabatter som ingår i abonnemanget har använts, förbrukats, ändrats eller överförts.

Observera att du närsomhelst kan säga upp ett aktivt abonnemang genom att gå till dina kontodetaljer. Vid uppsägning förlängs inte abonnemanget längre, men du har kvar åtkomsten till abonnemangets innehåll och förmåner fram till gällande debiteringsperiod tar slut.

Steam-hårdvara

Inom tidsramen som anges i återbetalningspolicyn för maskinvara kan du begära återbetalning för maskinvara och tillbehör som köpts via Steam.

Återbetalningar för buntar

Du kan återbetalas fullständigt för samlingar som köps i Steams butik, så länge ingen av artiklarna i samlingen har överförts, och den sammanlagda användningstiden för alla artiklar i samlingen understiger två timmar. Om en samling inkluderar ett spelföremål eller DLC som inte kan återbetalas, kommer Steam att tala om för dig om samlingen kan återbetalas under utcheckningen.

Köp gjorda utanför Steam

Valve kan inte erbjuda återbetalningar för köp gjorda utanför Steam (till exempel CD-nycklar eller kuponger för din Steam-plånbok från tredje part).

VAC-avstängningar

Om du har blivit avstängd av VAC (Valve Anti-Cheat-systemet) i ett spel, förlorar du rätten att återbetalas för spelet.

Filminnehåll

Vi kan inte erbjuda återbetalningar för filminnehåll på Steam (t.ex. långfilmer, kortfilmer, serier, avsnitt, och handledningar), om inte filmen är i en samling med annat (icke-film) återbetalningsbart innehåll.

Återbetalningar för gåvor

Gåvor som inte har lösts in kan återbetalas inom den vanliga återbetalningsperioden på 14 dagar/två timmar. Inlösta gåvor kan återbetalas under samma villkor om gåvomottagaren påbörjar återbetalningen. Pengar som användes till att köpa gåvan kommer att ges tillbaka till ursprungliga köparen.

EU Ångerrätt

För information om hur EU:s ångerrätt fungerar för Steams kunder, tryck här.

Missbruk

Återbetalningar är gjorda för att eliminera risken med att köpa titlar på Steam - inte som ett sätt att få gratis spel. Om vi tror att du missbrukar återbetalningar, kommer vi sluta erbjuda dig dem. Vi anser det inte vara missbruk att begära en återbetalning för en titel som köptes precis innan en rea, för att sedan köpa spelet igen för det rabatterade priset.

Hur man begär en återbetalning

Du kan begära en återbetalning eller få annan hjälp med dina köp på Steam hos help.steampowered.com.


Uppdaterades senast 23 april 2024