Можете да поискате възстановяване за почти всяка покупка в Steam — по всякаква причина. Възможно е компютърът Ви да не покрива хардуерните изисквания. Или сте си купили играта по погрешка. А може би сте играли заглавието в продължение на час и просто не Ви е харесало.

Няма значение. При изискване чрез help.steampowered.com, Valve ще отпусне възстановяване по всякаква причина, ако заявката е направена в рамките на изисквания период за връщане на продукта, а в случаите на игри, ако заглавието е било пускано за по-малко от два часа.

По-долу ще намерите още подробности, но дори и да попадате извън описаните от нас правила за възстановяване, все пак можете да изискате възстановяване и ние ще разгледаме случая. Възможно е потребителите в някои юрисдикции да разполагат с допълнителни права за възстановяване в обстоятелства, при които играта е дефектна.

Ще Ви бъде отпуснато пълно възстановяване за покупката в рамките на една седмица след одобрение. Ще го получите в Steam портфейла или чрез същия платежен метод, който сте използвали, за да направите покупката. Ако по някаква причина, Steam няма възможност да отпусне възстановяване посредством първоначалния платежен метод, то цялата сума ще бъде предоставена като кредит към Steam портфейла Ви. (Възможно е някои платежни методи, достъпни чрез Steam в държавата Ви, да не поддържат възстановяване на покупка обратно към първоначалния източник. Кликнете тук за пълния списък.)

Къде са приложими възстановяванията

Steam възстановяването се предлага в рамките на две седмици от покупката и при под два часа игрално време. То е приложимо както за игри, така и при софтуерни приложения в Steam магазина. Ето обзор за това как възстановявания действат при други видове покупки.

Възстановявания на сумата за сваляемо съдържание
(Съдържание от Steam магазина, използваемо в друга игра или софтуерно приложение, „Сваляемо съдържание“)

Сумата за сваляемото съдържание, закупено от Steam магазина, се възстановява в четиринадесет дневен срок от покупката, и ако съответното заглавие е играно за по-малко от два часа, след транзакцията. Стига то да не е било използвано, модифицирано или прехвърлено. Моля, обърнете внимание, че в някои случаи Steam няма да има възможност за предоставяне на възстановявания при някои сваляеми съдържания от трети страни (например, ако то необратимо покачва нива за игрален персонаж). Тези изключения ще бъдат ясно обозначени като невъзстановими на страницата им магазина преди покупка.

Възстановявания за покупки в игра

Steam ще предлага възстановяване на покупки в игра за всякакви заглавия разработени от Valve. Това ще става в рамките на четиридесет и осем часов срок след покупката, стига артикула да не е бил използван, модифициран или прехвърлен. Другите разработчици ще имат възможност да позволят възстановявания за артикули в игрите си, спрямо тези условия. По време на покупката Steam ще Ви уведоми, ако разработчикът е решил да предлага възстановявания за артикула в играта, който купувате. В противен случай, при покупките в игри, които не са на Valve, няма да бъдат възстановявани през Steam.

Възстановявания за заглавия, закупени преди датата за излизане

Когато закупите заглавие в Steam преди датата за излизане, двучасовото ограничение на игралното време за възстановяване ще е приложимо (освен при бета изпитания). Но 14-дневният период за възстановяване няма да стартира преди датата за излизане. Ето например, ако закупите игра, която е в „Ранен достъп“ или „Разширен достъп“, всякакво игрално време ще се отчита към двучасовото ограничение за възстановяване. Ако предплатите дадено заглавие, което не може да бъде пускано преди датата за излизане, можете да изискате възстановяване по всяко време преди това, а стандартният 14-дневен/двучасов период за възстановяване ще се прилага, считано от датата за излизането на играта.

Възстановявания към Steam портфейла

Може да изискате възстановяване на средства към Steam портфейл в четиринадесет дневен срок от покупката, ако те са били закупени в Steam и все още не сте ги използвали.

Подновяеми абонаменти

За някои видове съдържание и услуги Steam предлага периодичен (напр. месечен, годишен) достъп със заплащане чрез повтарящо таксуване. Ако подновяемият абонамент не е използван по време на текущия платежен цикъл, можете да поискате възстановяване на цената в рамките на 48 часа от първоначалната покупка или в рамките на 48 часа от което и да е автоматично подновяване. Съдържанието се счита използвано, ако някоя от игрите, попадащи в абонамента, е била играна през текущия платежен цикъл, или ако някои от привилегиите или отстъпките, включени в абонамента, са били използвани, изразходвани, променени или прехвърлени.

Моля, обърнете внимание, че Вие можете да се откажете от даден активен абонамент по всяко време, като отидете в подробности за Вашия акаунт. Щом веднъж отмените абонамента си, той вече няма да се подновява автоматично, но Вие ще запазите достъп до съдържанието и привилегиите в него до края на Вашия текущ платежен цикъл.

Steam хардуер

В рамките на приемлив времеви период и в съгласие с процесите, определени в политиката относно възстановяване на сумата за хардуер, Вие можете да заявите възстановяване на сумата за Steam хардуер и аксесоари, закупени посредством Steam.

Възстановявания на комплекти

Можете да получите пълно възстановяване за всеки комплект, закупен в Steam магазина. Стига никой от артикулите в него да не е бил прехвърлен и ако общото им време за използване, е по-малко от два часа. Ако даден комплект включва артикул в игра или сваляемо съдържание, което е невъзстановимо, Steam ще Ви уведоми дали целия комплект позволява възстановява по време на разплащането.

Покупки, направени извън Steam

Valve не може да предостави възстановявания за покупки, направени извън Steam (например, CD ключове или карти за Steam портфейла закупени от трети страни).

VAC забрани

Ако сте получили забрана от VAC (Valve Anti-Cheat системата) в някоя игра, губите правото за възстановяване на съответната.

Видео съдържание

Неспособни сме да предлагаме възстановявания за видео съдържание в Steam (пр. пълнометражни/късометражни филми, сериали, епизоди и упътвания), освен ако то е в комплект с други продукти (които не са видеа).

Възстановявания на подаръци

Неупотребените подаръци могат да бъдат възстановени в рамките на стандартния срок за възстановяване от 14 дни/два часа. Употребените подаръци могат да бъдат възстановени при същите условия, ако получателят инициира това. Средствата, използвани за закупуване на подаръка, ще бъдат върнати към първоначалния купувач.

Право на отказ в ЕС

За обяснение относно това как действа „Правото на отказ в ЕС“ за Steam клиентите, кликнете тук.

Злоупотреба

Възстановявания са предназначени, така че да отстранят риска от закупуването на заглавия в Steam, а не като начин за придобиване на безплатни игри. Ако ни се струва, че злоупотребявате с възстановяванията, е възможно да преустановим тяхното предлагане за Вас. Не считаме за злоупотреба, ако изискате възстановяване на заглавие, което е закупено точно преди разпродажба, а след това веднага го закупите повторно при намалената цена.

Как да изискате възстановяване

Можете да изискате възстановяване или получите друга помощ свързана с покупките Ви в Steam от help.steampowered.com.


Последно обновена 23 април 2024