Trò chơi đứng đầu theo số người chơi hiện tại
Người chơi hiện tại Đỉnh hôm nay   Trò chơi
 
418,146 894,422   Counter-Strike: Global Offensive
287,216 585,078   Dota 2
183,915 271,017   Among Us
67,925 130,270   Rocket League
63,245 67,573   Phasmophobia
58,471 69,194   Team Fortress 2
55,446 62,669   Destiny 2
51,697 51,697   PAYDAY 2
48,452 94,851   Tom Clancy's Rainbow Six Siege
45,255 110,793   Grand Theft Auto V