Trò chơi đứng đầu theo số người chơi hiện tại
Người chơi hiện tại Đỉnh hôm nay   Trò chơi
 
535,868 822,157   Counter-Strike: Global Offensive
485,373 753,627   Dota 2
461,321 486,464   New World
108,394 136,342   Path of Exile
103,993 107,553   Team Fortress 2
99,677 245,563   Apex Legends
91,634 103,489   Rust
82,519 87,467   Destiny 2
80,901 93,532   Dead by Daylight
76,016 334,657   PUBG: BATTLEGROUNDS