Trò chơi đứng đầu theo số người chơi hiện tại
Người chơi hiện tại Đỉnh hôm nay   Trò chơi
 
489,122 976,632   Counter-Strike: Global Offensive
358,061 684,139   Dota 2
175,054 239,071   Lost Ark
134,543 442,796   Apex Legends
118,339 152,033   Path of Exile
97,008 112,233   Team Fortress 2
90,375 109,040   Rust
73,930 160,234   Grand Theft Auto V
67,318 373,948   PUBG: BATTLEGROUNDS
65,093 67,897   Unturned