Trò chơi đứng đầu theo số người chơi hiện tại
Người chơi hiện tại Đỉnh hôm nay   Trò chơi
 
611,506 943,235   Counter-Strike: Global Offensive
354,748 595,859   Dota 2
199,767 379,741   PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
142,208 273,156   Apex Legends
73,823 111,460   Grand Theft Auto V
72,053 157,679   Destiny 2
70,314 93,116   Team Fortress 2
69,123 179,644   Source SDK Base 2013 Multiplayer
53,359 102,431   Rust
42,024 63,709   Warframe