กำลังแสดง 1 - 1 / 1
1
กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
อินโดนีเซีย
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
เกมสวมบทบาท
จำลองสถานการณ์
ผู้เล่นคนเดียว
กลยุทธ์
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
มีสีสัน
แฟนตาซี
เน้นการเล่าเรื่อง
ผู้เล่นหลายคน
การสำรวจ
ปริศนา
กราฟิกแบบพิกเซล
น่ารัก
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
การรบ
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
กีฬา
รุนแรง
แอ็คชันผจญภัย
ขำขัน
อาร์เคด
อนิเมะ
แข่งความเร็ว
ผ่อนคลาย
ไซไฟ
ยิง
เนื้อหาทางเพศ
โป๊เปลือย
สยองขวัญ
คอนโทรลเลอร์
มุมมองบุคคลที่สาม
เหมาะสำหรับครอบครัว
มีสไตล์
เรโทร
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
เลือดสาด
ท่องโลกกว้าง
เล่นแบบร่วมมือกัน
PvP
เอาชีวิตรอด
PvE
มุมมองด้านบน
การตัดสินใจสำคัญ
เกมแพลตฟอร์ม
สมจริง
ตลก
ดาร์ก
การปรับแต่งตัวละคร
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
รูปแบบการ์ตูน
วิชวลโนเวล
ลึกลับ
ตอนจบหลายรูปแบบ
ฟิสิกส์
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
รุ่นเก๋า
เวทมนตร์
แซนด์บ็อกซ์
ยุทธวิธี
ยุคกลาง
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
ยาก
VR
งานภาพแบบเรียบง่าย
ล้ำยุค
โร้คไลค์
วาดด้วยมือ
ก่อสร้าง
อวกาศ
ชี้และคลิก
การประดิษฐ์สิ่งของ
การบริหาร
โร้คไลท์
ดราม่า
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
การ์ตูน
การสร้างเนื้อหา
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
ดาร์กแฟนตาซี
การบริหารทรัพยากร
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
ยิงแหลก
ตรรกะ
สะเทือนอารมณ์
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
โรมานซ์
มุมมองด้านข้าง
สำหรับผู้ใหญ่
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
การศึกษา
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
ธรรมชาติ
แฮกแอนด์สแลช
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
เฮ็นไต
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
สร้างฐาน
จำลองสถานการณ์การออกเดท
หลังโลกาวินาศ
หาของ
ยูทิลิตี้
สงคราม
ทศวรรษที่ 1980
ซอมบี้
ทศวรรษที่ 1990
เล่นบนโต๊ะ
เหนือความเป็นจริง
ฝ่ากระสุนนรก
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
ตะลุยดันเจี้ยน
จำลองสถานการณ์การเดิน
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
โจมตีเก็บคะแนน
ลอบเร้น
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
เชิงประวัติศาสตร์
การบรรยาย
เหมือนภาพยนตร์
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
การสนทนา
อิงข้อความ
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
LGBTQ+
ทหาร
2.5 มิติ
ผลัดตาเดิน
การสืบสวน
ยิงจากมุมมองด้านบน
เอเลียน
ไอโซเมตริก
เกมการ์ด
หุ่นยนต์
เน้นเรื่องตำนาน
การบริหารช่องเก็บของ
จำลองสถานการณ์ชีวิต
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
เป็นทีม
ไซเบอร์พังก์
มุขตลกร้าย
คลิกเกอร์
ปิศาจ
การฝึกสอน
เชิงจิตวิทยา
ระทึกขวัญ
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
ปัญญาประดิษฐ์
เหนือธรรมชาติ
มีม
ยุทธวิธีเรียลไทม์
เศรษฐกิจ
กลยุทธ์แบบเรียลไทม์
เผยแพร่ทางเว็บ
นามธรรม
นักสืบ
ยิงในสังเวียน
ขับขี่
การตายแบบถาวร
ทันสมัย
การบริหารเวลา
เกมกระดาน
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
ชิงของ
ป้องกันป้อม
ดิสโทเปีย
หลอนประสาท
โซลส์ไลค์
ซอฟต์แวร์​
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
หนังสือการ์ตูน
รวดเร็ว
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
ก่อสร้างเมือง
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
สั้น
สะสมสิ่งของ
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
การบิน
การสร้างเด็ค
เกมสงคราม
บู๊ลุยแหลก
การพัฒนาเกม
ตำนานเทพนิยาย
เมทรอยด์เวเนีย
เรื่อยเปื่อย
ทำลายล้าง
เพลงประกอบ
เพลง
ทำม็อดได้
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
วิ่ง
อาร์พีจีเมกเกอร์
อาชญากรรม
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
ปาร์กัวร์
คลาสสิก
เกมสวมบทบาทแบบจีน
เซียนไพ่
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
แบบมีคลาส
ต่อสู้
แมว
ตลกร้าย
การปรับแต่งปืน
เชิงปรัชญา
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
แข่งขัน
ภาพยนตร์
การทดลอง
ทุนนิยม
การผลิตวิดีโอ
ฉากสวยงาม
ตามจังหวะ
วิทยาศาสตร์
สะสมสัตว์ประหลาด
เกมยิงสติกคู่
การผลิตเสียง
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
ฟันดาบ
ศึกสงครามยานยนต์
ระบบอัตโนมัติ
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
สงครามโลกครั้งที่ 2
เลิฟคราฟท์เตียน
แบตเทิลรอยัล
มังกร
อีสปอร์ต
อเมริกา
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
จำลองสถานการณ์อวกาศ
สมคบคิด
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
มุมมอง 3 มิติ
แบ่งหน้าจอ
แลกเปลี่ยน
6 องศาเสรี
นัวร์
ล้อเลียน
ควิกไทม์อีเวนต์
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
ทำอาหาร
ดันเจี้ยนลึกลับ
จับคู่ 3
เสียดสี
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
ยิงชิงของ
การบรรยายแบบไดนามิก
ฮีโร่ยิงต่อสู้
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
เกษตรกรรม
กอทิก
เลือด
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
เกมคำศัพท์
บังคับเวลา
ใต้ดิน
ศึกแข่งความเร็ว
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
ศิลปะการต่อสู้
ต่อสู้อัตโนมัติ
ว็อกเซล
การทำเหมืองแร่
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
เชิงการเมือง
สตีมพังก์
การเดินทางข้ามเวลา
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
สุนัข
โอโตเมะ
อุ่นกายสบายใจ
โจรสลัด
การล่าสัตว์
ดื่มด่ำสมจริง
โซลิแทร์
เกมเทพเจ้า
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
แวมไพร์
ตกปลา
อิลลูมินาติ
นินจา
รถถัง
เล่าเรื่องราว
เกมการ์ดสะสม
เล่นแล้วติด
ตารางหกเหลี่ยม
การแฮก
โมบา
ใต้น้ำ
การเมือง
การขนส่ง
มือสังหาร
ศรัทธาความเชื่อ
สร้างใหม่
ดีต่อใจ
การแก้ไขรูปภาพ
4X
ซูเปอร์ฮีโร่
ไดโนเสาร์
เฉพาะเมาส์
สงครามเย็น
เกมปาร์ตี้
โซโคบัน
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
รถไฟ
การปล้น
การโปรแกรม
ปาร์ตี้
เรียลไทม์
ตะวันตก
มีเป็นตอน
การพนัน
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
การทูต
มหากาพย์
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
การยิงธนู
นาวี
มินิเกม
ต่างประเทศ
หิมะ
การพิมพ์
ยุทธนาวี
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
เหนือมนุษย์
หาทางออก
แล่นเรือ
บูมเมอร์ชูตเตอร์
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
สไนเปอร์
ตัวเอกเป็นวายร้าย
ม้า
มนุษย์หมาป่า
ดันเจี้ยนและมังกร
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
ออฟโรด
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
คิดถึงคำนึงหา
เกร็ดความรู้
โจมตีจับเวลา
หน้าจอสัมผัสได้
การทำฟาร์ม
ภาคต่อ
ดาวอังคาร
ฟุตบอล
ม็อด
สงครามโลกครั้งที่ 1
Kickstarter
วิดีโอ 360
ประสบการณ์
หมัดมวย
GameMaker
เครื่องบินไอพ่น
เกมมิ่ง
เวิร์กชอปเกม
ยานอวกาศ
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
สะกดคำ
หมากรุก
โร้คเวเนีย
รถจักรยานยนต์
ไม่ปราณี
คนแคระ
เลโก้
เรือดำน้ำ
กรุงโรม
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
กอล์ฟ
รถสองล้อ
VR แบบอสมมาตร
บาสเกตบอล
สารคดี
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
ตัวเอกเงียบขรึม
เบสบอล
จับไต๋ทายบทบาท
สร้างบรรยากาศ
บทเพลงบรรเลง
ระดมทุนสาธารณะ
ชวนสะดุ้ง
อเมริกันฟุตบอล
พินบอล
สเก็ตบอร์ด
มวยปล้ำ
มินิกอล์ฟ
Warhammer 40K
จำลองสถานการณ์อาชีพ
เพลงร็อก
TrackIR
พูล
ปั่นจักรยาน
ไวกิ้ง
สเก็ต
เทนนิส
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
บอสรัช
อิงนิยาย
ยิงชิงของหนี
จักรยานยนต์วิบาก
จับคู่เรียงไทล์
เพลง 8 บิต
เลมมิ่ง
ฮอกกี้
เขียนได้ดี
โบว์ลิ่ง
ฮาร์ดแวร์
รถเอทีวี
สกี
บีเอ็มเอ็กซ์
สโนว์บอร์ด
Steam Machine
ไพ่นกกระจอก
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
อิเล็กทรอนิกส์
นก
เจ้าของร้าน
ควบคุมด้วยเสียง
เอลฟ์
มุโซ
สุนัขจิ้งจอก
ภาพยนตร์เรื่องยาว
เขียนโค้ด
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
รักบี้
คริกเก็ต
วอลเลย์บอล
เริ่มใหม่หมด
สนุกเกอร์
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
Playtest
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
คลาวด์บน Steam
Valve Anti-Cheat เปิดการใช้งานแล้ว
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
รองรับ HDR
การแบ่งปันคลังครอบครัว
ไทม์ไลน์ Steam
ดูทั้งหมด
กรองตามคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ
เกมแพดที่แนะนำให้ใช้
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
รองรับคอนโทรลเลอร์ Xbox
รองรับคอนโทรลเลอร์ DUALSHOCK
รองรับคอนโทรลเลอร์ DualSense
รองรับ Steam Input API
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux