กำลังแสดง 1 - 2 / 2
1
กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
อินโดนีเซีย
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
เกมสวมบทบาท
จำลองสถานการณ์
กลยุทธ์
ผู้เล่นคนเดียว
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
แฟนตาซี
มีสีสัน
เน้นการเล่าเรื่อง
ผู้เล่นหลายคน
ปริศนา
การสำรวจ
กราฟิกแบบพิกเซล
น่ารัก
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
กีฬา
การรบ
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
รุนแรง
แอ็คชันผจญภัย
ขำขัน
อาร์เคด
อนิเมะ
แข่งความเร็ว
ไซไฟ
เนื้อหาทางเพศ
ผ่อนคลาย
โป๊เปลือย
ยิง
สยองขวัญ
คอนโทรลเลอร์
มุมมองบุคคลที่สาม
เหมาะสำหรับครอบครัว
เรโทร
มีสไตล์
เลือดสาด
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
ท่องโลกกว้าง
เล่นแบบร่วมมือกัน
เอาชีวิตรอด
เกมแพลตฟอร์ม
PvP
มุมมองด้านบน
การตัดสินใจสำคัญ
PvE
สมจริง
ตลก
ดาร์ก
วิชวลโนเวล
การปรับแต่งตัวละคร
รูปแบบการ์ตูน
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
ลึกลับ
ฟิสิกส์
ตอนจบหลายรูปแบบ
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
รุ่นเก๋า
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
เวทมนตร์
ยาก
แซนด์บ็อกซ์
ยุทธวิธี
ยุคกลาง
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
VR
งานภาพแบบเรียบง่าย
ล้ำยุค
ก่อสร้าง
วาดด้วยมือ
อวกาศ
โร้คไลค์
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
การประดิษฐ์สิ่งของ
ชี้และคลิก
การบริหาร
ดราม่า
โร้คไลท์
การ์ตูน
ยิงแหลก
ดาร์กแฟนตาซี
การสร้างเนื้อหา
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
การบริหารทรัพยากร
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
ตรรกะ
มุมมองด้านข้าง
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
สะเทือนอารมณ์
โรมานซ์
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
สำหรับผู้ใหญ่
การศึกษา
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
แฮกแอนด์สแลช
ธรรมชาติ
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
เฮ็นไต
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
สร้างฐาน
ยูทิลิตี้
หลังโลกาวินาศ
สงคราม
ทศวรรษที่ 1980
ซอมบี้
จำลองสถานการณ์การออกเดท
หาของ
เล่นบนโต๊ะ
ทศวรรษที่ 1990
ฝ่ากระสุนนรก
เหนือความเป็นจริง
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
ตะลุยดันเจี้ยน
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
ลอบเร้น
จำลองสถานการณ์การเดิน
โจมตีเก็บคะแนน
เชิงประวัติศาสตร์
การบรรยาย
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
เหมือนภาพยนตร์
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
การสนทนา
อิงข้อความ
ผลัดตาเดิน
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
ทหาร
LGBTQ+
2.5 มิติ
ยิงจากมุมมองด้านบน
การสืบสวน
เอเลียน
ไอโซเมตริก
หุ่นยนต์
ไซเบอร์พังก์
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
เน้นเรื่องตำนาน
การบริหารช่องเก็บของ
จำลองสถานการณ์ชีวิต
เป็นทีม
เกมการ์ด
มุขตลกร้าย
ปิศาจ
การฝึกสอน
มีม
เผยแพร่ทางเว็บ
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
คลิกเกอร์
เชิงจิตวิทยา
ระทึกขวัญ
ปัญญาประดิษฐ์
กลยุทธ์แบบเรียลไทม์
ยุทธวิธีเรียลไทม์
เศรษฐกิจ
นามธรรม
เหนือธรรมชาติ
ยิงในสังเวียน
นักสืบ
การตายแบบถาวร
ขับขี่
ทันสมัย
เกมกระดาน
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
การบริหารเวลา
ดิสโทเปีย
ป้องกันป้อม
ชิงของ
หลอนประสาท
ซอฟต์แวร์​
รวดเร็ว
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
โซลส์ไลค์
สั้น
ก่อสร้างเมือง
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
หนังสือการ์ตูน
การบิน
เกมสงคราม
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
สะสมสิ่งของ
บู๊ลุยแหลก
เมทรอยด์เวเนีย
การพัฒนาเกม
เพลงประกอบ
ทำลายล้าง
ตำนานเทพนิยาย
เพลง
การสร้างเด็ค
ทำม็อดได้
อาร์พีจีเมกเกอร์
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
คลาสสิก
วิ่ง
เรื่อยเปื่อย
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
ปาร์กัวร์
อาชญากรรม
เกมสวมบทบาทแบบจีน
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
ต่อสู้
แบบมีคลาส
เซียนไพ่
ภาพยนตร์
การทดลอง
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
ตลกร้าย
การปรับแต่งปืน
เชิงปรัชญา
แมว
การผลิตวิดีโอ
แข่งขัน
ฉากสวยงาม
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
การผลิตเสียง
วิทยาศาสตร์
เกมยิงสติกคู่
ตามจังหวะ
ทุนนิยม
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
ศึกสงครามยานยนต์
ฟันดาบ
สงครามโลกครั้งที่ 2
สะสมสัตว์ประหลาด
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
เลิฟคราฟท์เตียน
ระบบอัตโนมัติ
มังกร
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
แบตเทิลรอยัล
จำลองสถานการณ์อวกาศ
อเมริกา
มุมมอง 3 มิติ
อีสปอร์ต
แบ่งหน้าจอ
สมคบคิด
6 องศาเสรี
นัวร์
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
แลกเปลี่ยน
จับคู่ 3
ล้อเลียน
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
ควิกไทม์อีเวนต์
ดันเจี้ยนลึกลับ
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
เสียดสี
ทำอาหาร
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
การบรรยายแบบไดนามิก
ฮีโร่ยิงต่อสู้
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
เลือด
ยิงชิงของ
กอทิก
เกษตรกรรม
บังคับเวลา
ใต้ดิน
ศึกแข่งความเร็ว
เกมคำศัพท์
ศิลปะการต่อสู้
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
ว็อกเซล
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
การทำเหมืองแร่
สตีมพังก์
เชิงการเมือง
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
การเดินทางข้ามเวลา
ต่อสู้อัตโนมัติ
โจรสลัด
สุนัข
โอโตเมะ
การล่าสัตว์
อิลลูมินาติ
โซลิแทร์
ดื่มด่ำสมจริง
เกมเทพเจ้า
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
แวมไพร์
เล่นแล้วติด
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
นินจา
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
ตกปลา
รถถัง
อุ่นกายสบายใจ
เกมการ์ดสะสม
โมบา
ตารางหกเหลี่ยม
เล่าเรื่องราว
การแฮก
สร้างใหม่
การเมือง
มือสังหาร
ใต้น้ำ
การแก้ไขรูปภาพ
ศรัทธาความเชื่อ
เฉพาะเมาส์
4X
ซูเปอร์ฮีโร่
ไดโนเสาร์
สงครามเย็น
ดีต่อใจ
การขนส่ง
โซโคบัน
เรียลไทม์
เกมปาร์ตี้
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
การโปรแกรม
มีเป็นตอน
การปล้น
ตะวันตก
ปาร์ตี้
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
มหากาพย์
การทูต
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
การยิงธนู
รถไฟ
นาวี
การพนัน
มินิเกม
ต่างประเทศ
หิมะ
ยุทธนาวี
การพิมพ์
เหนือมนุษย์
หาทางออก
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
แล่นเรือ
ตัวเอกเป็นวายร้าย
สไนเปอร์
ม้า
ดันเจี้ยนและมังกร
ออฟโรด
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
เกร็ดความรู้
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
โจมตีจับเวลา
คิดถึงคำนึงหา
หน้าจอสัมผัสได้
ภาคต่อ
มนุษย์หมาป่า
ดาวอังคาร
บูมเมอร์ชูตเตอร์
การทำฟาร์ม
ม็อด
สงครามโลกครั้งที่ 1
Kickstarter
ฟุตบอล
วิดีโอ 360
ประสบการณ์
GameMaker
หมัดมวย
เครื่องบินไอพ่น
เกมมิ่ง
เวิร์กชอปเกม
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
ยานอวกาศ
หมากรุก
สะกดคำ
รถจักรยานยนต์
คนแคระ
ไม่ปราณี
เลโก้
โร้คเวเนีย
รถสองล้อ
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
กอล์ฟ
สารคดี
VR แบบอสมมาตร
กรุงโรม
เรือดำน้ำ
ตัวเอกเงียบขรึม
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
บาสเกตบอล
จับไต๋ทายบทบาท
สร้างบรรยากาศ
ระดมทุนสาธารณะ
บทเพลงบรรเลง
พินบอล
อเมริกันฟุตบอล
สเก็ตบอร์ด
ชวนสะดุ้ง
มวยปล้ำ
มินิกอล์ฟ
Warhammer 40K
เพลงร็อก
TrackIR
พูล
ปั่นจักรยาน
ไวกิ้ง
เบสบอล
เทนนิส
อิงนิยาย
สเก็ต
จำลองสถานการณ์อาชีพ
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
บอสรัช
จักรยานยนต์วิบาก
จับคู่เรียงไทล์
เลมมิ่ง
เพลง 8 บิต
ยิงชิงของหนี
เขียนได้ดี
โบว์ลิ่ง
ฮอกกี้
รถเอทีวี
ฮาร์ดแวร์
บีเอ็มเอ็กซ์
สโนว์บอร์ด
สกี
Steam Machine
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
ไพ่นกกระจอก
อิเล็กทรอนิกส์
เอลฟ์
ควบคุมด้วยเสียง
นก
เจ้าของร้าน
มุโซ
สุนัขจิ้งจอก
ภาพยนตร์เรื่องยาว
เขียนโค้ด
รักบี้
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
คริกเก็ต
วอลเลย์บอล
เริ่มใหม่หมด
สนุกเกอร์
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
Playtest
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
รองรับ HDR
การแบ่งปันคลังครอบครัว
ดูทั้งหมด
กรองตามคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ
เกมแพดที่แนะนำให้ใช้
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
รองรับคอนโทรลเลอร์ Xbox
รองรับคอนโทรลเลอร์ DUALSHOCK
รองรับคอนโทรลเลอร์ DualSense
รองรับ Steam Input API
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux