noun
a long and distinct period of history with a particular feature or characteristic

Workshop Contributors:
PJ


When equipped this applies the Era appearance to the Grizzly in-game.
$0.99
Добавяне в кошница
Тагове: Може да се търгува
След покупка, този артикул:
  • няма да позволява търгуване за една седмица
  • този артикул се счита като „артикул от игра“ за целите на предлаганото възстановяване в Steam