Tayfun Tuna Games

Mua Tayfun Tuna Games BỘ (?)

Về bộ này

Enjoy all of the games developed so far by Tayfun Tuna!

  • The Orphan Dreams is a permadeath adventure game combined with RPG elements. The game starts at an orphanage and the player takes control of an orphan child.
  • Epics of Distant Realm is an adventure game from 2006, combined with role-playing elements. Take control of a young man who has lost his memory upon crashing to a foreign world.

Sản phẩm có trong bộ này

$3.99
The Orphan Dreams
  Phiêu lưu, Đơn giản, Indie, Nhập vai (RPG)
$1.99
The Orphan Dreams Soundtrack
  Phiêu lưu, Đơn giản, Indie, Nhập vai (RPG)
$4.99
Epics of Distant Realm: Remastered Edition
  Phiêu lưu, Đơn giản, Indie, Nhập vai (RPG)
$10.97
Giá bán lẻ các sản phẩm:
15%
Giảm giá bộ:
$9.32
Phí của bạn:
$1.65
Đây là khoản bạn tiết kiệm được khi mua gói này

Mua Tayfun Tuna Games BỘ (?)