ข่าวสาร แล็บ Steam
Old School Shooter Pack

ซื้อ Old School Shooter Pack ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

DUSK 12
The project to create the perfect soldier ran out of control, and turned itself into an incurable virus. The whole city is now under quarantine as the inhabitants transformed into blood-thirsty assassins. A group of Spec Ops soldiers are now trying to uncover the secrets of those aborted experiments undertaken 4 years ago...

The Stalin Subway
Immerse yourself in the dark atmosphere of Moscow during the 1950s. A covert plot against Stalin - the general secretary of the Soviet Communist Party - threatens to take the lives of innocent people. Against his will, KGB officer Gleb Suvorov must prevent the attack and rescue the lives of innocent people. You'll lead Gleb through a tempest of events where you'll visit prominent sights in Moscow, control the trains of a secret underground tunnel, and use authentic weaponry--including the anti-tank rifle PTRS-41, RKG-3 grenades, Molotov cocktails, and flamethrowers.

The Stalin Subway: Red Veil
With the death of Stalin, all those who surrounded him, are now fighting for the supreme power and control over the nation. Lena, our heroine, has found that her husband has been kidnapped and possibly murdered. She has no clue about who did it, but she knows whom to ask.

Operation Matriarchy
Operation: Matriarchy is a science fiction first-person shooter. In the 24th century mankind has formed itself into the Federation of Earth, and has colonized several other planets. However, around 2350 a mysterious virus ravages the colony planet of Velia, targeting only the females within the population. They are transformed into brutal killing-machines, while the males are enslaved for use as sustenance or as subjects for genetic experiments. Having now evolved into an aggressive hive mind, the Velians turn on the Federation, instigating a brutal war.

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$2.99
The Stalin Subway: Red Veil
  แอ็คชัน
$3.99
The Stalin Subway
  แอ็คชัน
$3.99
Dusk 12
  แอ็คชัน
$5.99
Operation: Matriarchy
  แอ็คชัน
$16.96
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
50%
ส่วนลดชุดรวม:
$8.46
ราคาของคุณ:
$8.50
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Old School Shooter Pack ชุดรวม (?)