Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Mua AUDICA - DLC Pack 02

Về bộ này

DLC Pack 02 includes the following add-on songs:
- “Centuries” by Fall Out Boy
- “Sorry For Party Rocking” by LMFAO
- “Moves Like Jagger” by Maroon 5 ft. Christina Aguilera
- “Counting Stars” by OneRepublic
- “High Hopes” by Panic! At The Disco

For music credits, visit www.harmonixmusic.com

Sản phẩm có trong bộ này

$1.99
AUDICA - Fall Out Boy - "Centuries"
  Hành động, Indie
$1.99
AUDICA - LMFAO - "Sorry For Party Rocking"
  Hành động, Indie
$1.99
AUDICA - Maroon 5 ft. Christina Aguilera - "Moves Like Jagger"
  Hành động, Indie
$1.99
AUDICA - OneRepublic - "Counting Stars"
  Hành động, Indie
$1.99
AUDICA - Panic! At The Disco - "High Hopes"
  Hành động, Indie
$9.95
Giá bán lẻ các sản phẩm:
14%
Giảm giá bộ:
$8.55
Phí của bạn:
$1.40
Đây là khoản bạn tiết kiệm được khi mua gói này

Mua AUDICA - DLC Pack 02