ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ

เนื้อหาในผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับทุกวัย หรืออาจไม่เหมาะสมหากดูในที่ทำงาน

นี่คือแท็กที่นำมาใช้บ่อยครั้ง ซึ่งผู้คนได้ใช้เมื่ออธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้: