Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Strategy
Casual
RPG
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Multiplayer
Racing
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Open World
Horror
Co-op
Sci-fi
2D
Shooter
Fantasy
Anime
Story Rich
FPS
Platformer
First-Person
Female Protagonist
Difficult
Funny
Sandbox
Comedy
Pixel Graphics
Survival
Utilities
Classic
Point & Click
Third Person
Design & Illustration
Turn-Based
Family Friendly
Arcade
Zombies
Retro
Audio Production
Space
Online Co-Op
Exploration
VR
Gore
Controller
Tactical
Movie
Visual Novel
Nudity
Local Co-Op
Education
Animation & Modeling
Cute
Action RPG
Local Multiplayer
Shoot 'Em Up
Psychological Horror
Realistic
Rogue-like
RTS
Stealth
Turn-Based Strategy
Physics
Walking Simulator
Survival Horror
Replay Value
Memes
Historical
Building
Dark
Third-Person Shooter
Crafting
Moddable
Mystery
Κρυμμένα αντικείμενα
Hack and Slash
RPGMaker
Short
Video Production
Fast-Paced
Mature
PvP
War
Post-apocalyptic
Action-Adventure
Puzzle-Platformer
Fighting
MMORPG
Tower Defense
Web Publishing
Side Scroller
Illuminati
Management
Music
World War II
Software Training
JRPG
Character Customization
Competitive
Bullet Hell
Top-Down
Dating Sim
Beat 'em up
Medieval
Colorful
Military
Dungeon Crawler
Procedural Generation
Isometric
Crime
Futuristic
Cyberpunk
Dark Fantasy
Party-Based RPG
4 Player Local
Robots
Parkour
Relaxing
Software
Violent
Team-Based
Driving
Rogue-lite
Trains
Drama
Choices Matter
Aliens
Metroidvania
City Builder
Grand Strategy
Romance
Magic
TrackIR
MOBA
Card Game
Steampunk
Base-Building
Level Editor
Thriller
3D Vision
Perma Death
Kickstarter
Game Development
Choose Your Own Adventure
Surreal
Flight
Dark Humor
Blood
Board Game
Twin Stick Shooter
Turn-Based Combat
Multiple Endings
4X
1990's
Mod
Detective
Turn-Based Tactics
3D Platformer
Remake
Economy
Loot
Top-Down Shooter
Photo Editing
Destruction
Cult Classic
Episodic
Arena Shooter
PvE
Stylized
Dystopian
Touch-Friendly
Experimental
Space Sim
Real-Time with Pause
Resource Management
Cartoony
Minimalist
Demons
Interactive Fiction
Dragons
2.5D
Mechs
1980s
Match 3
Lovecraftian
Soundtrack
Wargame
Documentary
Ninja
Pirates
Superhero
Split Screen
Noir
2D Fighter
Dinosaurs
Rhythm
Linear
Hand-drawn
Games Workshop
Voxel
Assassin
Hacking
Psychological
Cartoon
Comic Book
Real-Time
GameMaker
Strategy RPG
Quick-Time Events
e-sports
Alternate History
Abstract
Cinematic
Tanks
Otome
Supernatural
Tutorial
Hunting
Trading Card Game
America
Gun Customization
Vampire
Western
Hex Grid
Psychedelic
Satire
Crowdfunded
Naval
CRPG
God Game
Gothic
Trading
Gaming
Tactical RPG
Heist
Parody
Football
Science
Sexual Content
Based On A Novel
LEGO
Time Travel
World War I
FMV
Score Attack
Politics
Pinball
Class-Based
Warhammer 40K
Cold War
Villain Protagonist
Co-op Campaign
Soccer
Character Action Game
Real Time Tactics
Political
Narration
Star Wars
Lore-Rich
Swordplay
Mouse only
Dark Comedy
Clicker
Runner
Underwater
Martial Arts
Batman
Agriculture
Grid-Based Movement
Sniper
Steam Machine
Bullet Time
Modern
Rome
Inventory Management
Werewolves
Silent Protagonist
On-Rails Shooter
Offroad
Benchmark
Programming
6DOF
Conspiracy
Spectacle fighter
Time Manipulation
Asynchronous Multiplayer
Hardware
Mining
Music-Based Procedural Generation
Chess
Horses
Mars
Mythology
Fishing
Typing
Time Attack
Basketball
Dynamic Narration
Gambling
Feature Film
Word Game
Lara Croft
Diplomacy
Capitalism
Lemmings
Golf
Nonlinear
Sailing
Philisophical
Mystery Dungeon
Transhumanism
Sokoban
Bowling
Mini Golf
Pool
Foreign
Spelling
Underground