Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Strategy
Simulation
RPG
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Racing
Multiplayer
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Horror
Open World
2D
Sci-fi
Co-op
Anime
Shooter
Fantasy
Story Rich
FPS
Platformer
Difficult
Female Protagonist
First-Person
Gore
Funny
Sandbox
Violent
Pixel Graphics
Comedy
VR
Survival
Utilities
Design & Illustration
Classic
Family Friendly
Nudity
Point & Click
Arcade
Retro
Third Person
Turn-Based
Movie
Zombies
Exploration
Online Co-Op
Space
Controller
Audio Production
Visual Novel
Education
Cute
Tactical
Psychological Horror
Animation & Modeling
Local Co-Op
Local Multiplayer
Rogue-like
Memes
Action RPG
Shoot 'Em Up
Realistic
Physics
Replay Value
RTS
Survival Horror
Stealth
Walking Simulator
Turn-Based Strategy
Dark
Building
Mystery
Κρυμμένα αντικείμενα
Crafting
Historical
RPGMaker
Sexual Content
Fast-Paced
Video Production
Third-Person Shooter
Short
Action-Adventure
War
PvP
Hack and Slash
Mature
Puzzle-Platformer
Moddable
Side Scroller
Post-apocalyptic
Fighting
Illuminati
Tower Defense
Web Publishing
MMORPG
Music
Software Training
Management
Top-Down
Character Customization
Colorful
Bullet Hell
JRPG
Dating Sim
Competitive
Relaxing
Beat 'em up
World War II
Medieval
Dark Fantasy
Drama
Futuristic
Dungeon Crawler
Procedural Generation
4 Player Local
Crime
Isometric
Choices Matter
Cyberpunk
Rogue-lite
Military
Robots
Party-Based RPG
Software
Team-Based
Parkour
Magic
Choose Your Own Adventure
Driving
Aliens
Surreal
Romance
Metroidvania
Thriller
Base Building
City Builder
Perma Death
Trains
Card Game
MOBA
3D Vision
Steampunk
Grand Strategy
Level Editor
Turn-Based Combat
Blood
Board Game
TrackIR
Flight
3D Platformer
Twin Stick Shooter
Kickstarter
Dark Humor
Multiple Endings
Minimalist
Top-Down Shooter
Episodic
Game Development
Economy
Turn-Based Tactics
1990's
Soundtrack
Stylized
Detective
Mod
Cartoony
4X
Loot
Remake
Cult Classic
Destruction
Photo Editing
Arena Shooter
Experimental
Dystopian
Resource Management
1980s
PvE
Demons
Documentary
Touch-Friendly
Interactive Fiction
Space Sim
2.5D
Real-Time with Pause
Lovecraftian
Ninja
Dragons
Match 3
Mechs
Cartoon
Hand-drawn
2D Fighter
Psychological
Split Screen
Rhythm
Wargame
Pirates
Noir
Abstract
Dinosaurs
Superhero
Assassin
Linear
Games Workshop
Real-Time
Voxel
Hacking
GameMaker
Tutorial
Strategy RPG
Comic Book
Trading Card Game
e-sports
Quick-Time Events
Supernatural
Alternate History
Naval
Cinematic
Tanks
Otome
Gaming
Tactical RPG
Science
Hunting
God Game
Satire
Psychedelic
Western
CRPG
Vampire
Swordplay
Gun Customization
America
Score Attack
Based On A Novel
Hex Grid
Football
Real Time Tactics
Gothic
Character Action Game
Trading
Crowdfunded
Class-Based
Time Travel
Parody
Politics
Narration
Heist
Villain Protagonist
LEGO
Cold War
Mouse only
Co-op Campaign
Clicker
FMV
Dark Comedy
World War I
Political
Underwater
Lore-Rich
Text-Based
Warhammer 40K
Soccer
Martial Arts
Pinball
Runner
Sniper
Star Wars
Silent Protagonist
Agriculture
Grid-Based Movement
6DOF
Batman
Programming
Modern
Bullet Time
Rome
Mythology
Steam Machine
Conspiracy
Benchmark
Spectacle fighter
On-Rails Shooter
Asynchronous Multiplayer
Inventory Management
Mining
Offroad
Werewolves
Horses
Time Manipulation
Time Attack
Fishing
Hardware
Sailing
Chess
Mars
Music-Based Procedural Generation
Dynamic Narration
Typing
Basketball
Gambling
Feature Film
Philisophical
Diplomacy
Capitalism
Word Game
Lara Croft
Mystery Dungeon
Nonlinear
Sokoban
Lemmings
Underground
Golf
Bowling
Transhumanism
NSFW
Mini Golf
Pool
Wrestling
Foreign
Spelling
Experience
Faith
Intentionally Awkward Controls