Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Strategy
Simulation
RPG
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Violent
Racing
Multiplayer
Great Soundtrack
Gore
Atmospheric
Puzzle
Horror
2D
Anime
Open World
Story Rich
Sci-fi
VR
Co-op
Shooter
Difficult
Nudity
Fantasy
FPS
Platformer
Funny
Female Protagonist
First-Person
Pixel Graphics
Survival
Comedy
Sandbox
Utilities
Movie
Design & Illustration
Sexual Content
Arcade
Classic
Family Friendly
Retro
Turn-Based
Point & Click
Third Person
Zombies
Exploration
Online Co-Op
Visual Novel
Controller
Space
Audio Production
Cute
Psychological Horror
Education
Tactical
Animation & Modeling
Memes
Local Multiplayer
Replay Value
Local Co-Op
Shoot 'Em Up
Rogue-like
Action RPG
Physics
Survival Horror
Dark
Realistic
Walking Simulator
Mystery
RPGMaker
RTS
Stealth
Turn-Based Strategy
Fast-Paced
Κρυμμένα αντικείμενα
Action-Adventure
Building
Crafting
War
Video Production
Short
Historical
Hack and Slash
Mature
Puzzle-Platformer
PvP
Third-Person Shooter
Web Publishing
Side Scroller
Tower Defense
Post-apocalyptic
Fighting
Bullet Hell
Illuminati
Management
Moddable
Top-Down
Character Customization
Dating Sim
Music
Colorful
JRPG
MMORPG
Drama
Competitive
Relaxing
Dark Fantasy
Medieval
World War II
4 Player Local
Software Training
Futuristic
Episodic
Beat 'em up
Dungeon Crawler
Rogue-lite
Choices Matter
Procedural Generation
Team-Based
Software
Robots
Cyberpunk
Party-Based RPG
Thriller
Magic
Crime
Romance
Isometric
Military
Parkour
Surreal
Base Building
Choose Your Own Adventure
Card Game
Aliens
Driving
Metroidvania
Minimalist
Top-Down Shooter
Turn-Based Combat
City Builder
Perma Death
Twin Stick Shooter
Blood
Board Game
Level Editor
3D Platformer
Dark Humor
Steampunk
MOBA
Multiple Endings
Trains
Turn-Based Tactics
3D Vision
Flight
Grand Strategy
Cartoony
Stylized
Economy
Soundtrack
Destruction
Kickstarter
Loot
Detective
Game Development
1990's
Photo Editing
Arena Shooter
Experimental
Dystopian
TrackIR
Resource Management
Mod
Demons
1980s
Cult Classic
PvE
Cartoon
4X
Remake
Psychological
Documentary
Match 3
Lovecraftian
2.5D
Interactive Fiction
Touch-Friendly
Hand-drawn
Mechs
Ninja
Space Sim
Real-Time with Pause
Split Screen
Dragons
2D Fighter
Assassin
Dinosaurs
Wargame
Abstract
Real-Time
Rhythm
Pirates
Games Workshop
Trading Card Game
GameMaker
Superhero
Strategy RPG
Comic Book
Linear
Tactical RPG
Tutorial
Noir
Alternate History
e-sports
Hacking
Tanks
Voxel
Psychedelic
Gaming
Otome
Western
Gun Customization
Swordplay
Dark Comedy
Text-Based
Science
Naval
Hex Grid
Mouse only
Supernatural
CRPG
Quick-Time Events
Hunting
Co-op Campaign
Clicker
Cold War
Satire
Cinematic
God Game
Score Attack
Real Time Tactics
Class-Based
Vampire
Heist
Character Action Game
Villain Protagonist
Crowdfunded
Political
Politics
Football
America
Parody
Lore-Rich
Based On A Novel
Trading
Narration
Runner
Time Travel
World War I
Gothic
FMV
Soccer
Underwater
LEGO
Warhammer 40K
Silent Protagonist
Pinball
Martial Arts
Sniper
Grid-Based Movement
Bullet Time
6DOF
Agriculture
Asynchronous Multiplayer
Programming
Mythology
Conspiracy
Star Wars
Fishing
Steam Machine
Spectacle fighter
Batman
Time Manipulation
On-Rails Shooter
Time Attack
Modern
Inventory Management
Mining
Rome
Benchmark
Werewolves
Sailing
Nonlinear
Offroad
Horses
Philisophical
Chess
Music-Based Procedural Generation
Hardware
Dynamic Narration
Diplomacy
Mars
Capitalism
Gambling
NSFW
Word Game
Mystery Dungeon
Typing
Basketball
360 Video
Experience
Feature Film
Golf
Investigation
Underground
Lara Croft
Sokoban
Transhumanism
Lemmings
Bowling
Mini Golf
Wrestling
Pool
Artificial Intelligence
Foreign
Spelling
Conversation
Cycling
Intentionally Awkward Controls
Faith
Voice Control
Bikes