Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Strategy
RPG
Casual
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Great Soundtrack
Atmospheric
Open World
Puzzle
Co-op
Horror
Sci-fi
Shooter
FPS
Fantasy
2D
Story Rich
Anime
First-Person
Female Protagonist
Platformer
Sandbox
Funny
Difficult
Comedy
Survival
Point & Click
Classic
Utilities
Pixel Graphics
Third Person
Turn-Based
Family Friendly
Zombies
Arcade
Design & Illustration
Retro
Online Co-Op
Audio Production
Space
Exploration
Gore
Tactical
Controller
Local Co-Op
Action RPG
Realistic
RTS
Visual Novel
Education
Rogue-like
Turn-Based Strategy
Local Multiplayer
Cute
Stealth
Physics
Walking Simulator
Animation & Modeling
Nudity
Movie
Survival Horror
Replay Value
Psychological Horror
Historical
Moddable
Shoot 'Em Up
Third-Person Shooter
Building
Dark
Hack and Slash
Crafting
Short
Mystery
RPGMaker
PvP
Post-apocalyptic
Video Production
Fast-Paced
War
Hidden Object
Memes
MMORPG
Fighting
VR
Tower Defense
Mature
Web Publishing
Puzzle-Platformer
Side Scroller
Software Training
Music
World War II
Management
JRPG
Action-Adventure
Character Customization
Beat 'em up
Top-Down
Medieval
Competitive
Military
Bullet Hell
Isometric
Dating Sim
Illuminati
Futuristic
Trains
Dark Fantasy
Party-Based RPG
Crime
Team-Based
Colorful
Dungeon Crawler
Cyberpunk
Procedural Generation
Software
Relaxing
Driving
TrackIR
Robots
Violent
Parkour
Grand Strategy
4 Player Local
Rogue-lite
Aliens
Magic
Metroidvania
City Builder
Drama
MOBA
Romance
Kickstarter
Level Editor
Game Development
3D Vision
Flight
Perma Death
Steampunk
Base-Building
Choices Matter
Surreal
Card Game
Dark Humor
Blood
Mod
1990's
Board Game
4X
Economy
Twin Stick Shooter
Remake
Turn-Based Tactics
Choose Your Own Adventure
Turn-Based Combat
Detective
Multiple Endings
Thriller
Loot
Photo Editing
3D Platformer
Cult Classic
Real-Time with Pause
PvE
Destruction
Touch-Friendly
Arena Shooter
Dystopian
Top-Down Shooter
Episodic
Mechs
Cartoony
Resource Management
Space Sim
Experimental
Demons
2.5D
Stylized
Minimalist
Lovecraftian
Noir
Dragons
Ninja
Pirates
Interactive Fiction
1980s
Superhero
Match 3
Linear
Wargame
2D Fighter
Soundtrack
Rhythm
Documentary
Split Screen
Dinosaurs
Games Workshop
Voxel
Hand-drawn
Hacking
Psychological
Assassin
Comic Book
Quick-Time Events
Alternate History
Real-Time
Vampire
Strategy RPG
Cinematic
e-sports
Cartoon
Hunting
Satire
Tanks
GameMaker
America
Naval
Gun Customization
Hex Grid
Gothic
Otome
Crowdfunded
Trading Card Game
Abstract
Trading
God Game
CRPG
Heist
Psychedelic
Western
Supernatural
Parody
LEGO
Gaming
Tactical RPG
Based On A Novel
Score Attack
Pinball
Football
Time Travel
World War I
Class-Based
Warhammer 40K
Cold War
Co-op Campaign
Villain Protagonist
Real Time Tactics
FMV
Character Action Game
Science
Swordplay
Star Wars
Soccer
Martial Arts
Mouse only
Batman
Agriculture
Tutorial
Underwater
Politics
Lore-Rich
Dark Comedy
Narration
Grid-Based Movement
Sniper
Rome
Bullet Time
Political
Modern
Silent Protagonist
Steam Machine
Clicker
Werewolves
6DOF
Inventory Management
Benchmark
Runner
Hardware
Offroad
Time Manipulation
Conspiracy
Spectacle fighter
Horses
Music-Based Procedural Generation
Chess
Asynchronous Multiplayer
On-Rails Shooter
Mining
Mars
Time Attack
Programming
Typing
Feature Film
Mythology
Fishing
Gambling
Lara Croft
Capitalism
Dynamic Narration
Diplomacy
Word Game
Basketball
Transhumanism
Golf
Lemmings
Philisophical
Bowling
Sokoban
Mystery Dungeon
Sailing
Pool
Spelling
Mini Golf
Foreign
Underground