Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Co-op
Puzzle
Shooter
Great Soundtrack
Sci-fi
FPS
Fantasy
Atmospheric
Open World
First-Person
Horror
Female Protagonist
2D
Platformer
Story Rich
Classic
Sandbox
Point & Click
Third Person
Turn-Based
Comedy
Anime
Funny
Difficult
Utilities
Survival
Online Co-Op
Arcade
Zombies
Tactical
Audio Production
Space
Pixel Graphics
Retro
Exploration
Design & Illustration
RTS
Gore
Action RPG
Turn-Based Strategy
Family Friendly
Stealth
Local Co-Op
Third-Person Shooter
Rogue-like
Controller
Moddable
Historical
Hack and Slash
Local Multiplayer
Walking Simulator
Education
Survival Horror
Animation & Modeling
Cute
Short
Replay Value
Tower Defense
Crafting
PvP
World War II
Side Scroller
Dark
Web Publishing
Building
Hidden Object
Fighting
Post-apocalyptic
Music
MMORPG
Fast-Paced
Visual Novel
Realistic
Nudity
Shoot 'Em Up
Physics
War
Mystery
Management
Medieval
Party-Based RPG
Isometric
Beat 'em up
RPGMaker
Character Customization
Team-Based
Military
Competitive
JRPG
Dark Fantasy
Mature
Top-Down
Futuristic
Video Production
Metroidvania
Aliens
Grand Strategy
Kickstarter
Magic
Cyberpunk
Puzzle-Platformer
Psychological Horror
Robots
Procedural Generation
Software
Remake
Bullet Hell
Parkour
Driving
Software Training
Dungeon Crawler
Steampunk
3D Vision
Action-Adventure
Rogue-lite
4X
Flight
Mod
Violent
Perma Death
Surreal
Loot
City Builder
Dark Humor
Real-Time with Pause
MOBA
Multiple Endings
Game Development
Economy
Dating Sim
Board Game
Crime
Choices Matter
Colorful
Touch-Friendly
Destruction
Level Editor
Card Game
Mechs
Turn-Based Combat
Blood
Detective
Pirates
Relaxing
Romance
Base-Building
Ninja
Superhero
Match 3
Dragons
Turn-Based Tactics
2.5D
Twin Stick Shooter
Dystopian
Linear
Episodic
Rhythm
Real-Time
Voxel
Noir
Cult Classic
Lovecraftian
PvE
4 Player Local
Vampire
Assassin
Games Workshop
3D Platformer
1990's
Soundtrack
Memes
Arena Shooter
Gothic
Space Sim
Trading
Choose Your Own Adventure
Alternate History
Resource Management
Hacking
Cartoony
Quick-Time Events
America
Pinball
Experimental
Interactive Fiction
Hunting
Score Attack
Cinematic
Trains
Photo Editing
Parody
Wargame
Warhammer 40K
Tanks
Split Screen
Movie
Stylized
2D Fighter
CRPG
World War I
Naval
1980s
God Game
Cold War
Top-Down Shooter
Class-Based
LEGO
Western
Batman
Heist
Hex Grid
Satire
Comic Book
Character Action Game
Minimalist
Based On A Novel
Cartoon
Benchmark
Illuminati
Demons
Time Travel
Rome
Crowdfunded
Hand-drawn
Gun Customization
Politics
Real Time Tactics
Football
FMV
Agriculture
Strategy RPG
Otome
Steam Machine
Science
Bullet Time
e-sports
Star Wars
Dinosaurs
Conspiracy
Sniper
Supernatural
Trading Card Game
TrackIR
Offroad
Villain Protagonist
Psychological
Spectacle fighter
Swordplay
Soccer
Tactical RPG
Documentary
GameMaker
Political
Time Manipulation
Inventory Management
Horses
Mars
Martial Arts
Underwater
Abstract
Psychedelic
Silent Protagonist
Hardware
On-Rails Shooter
Lore-Rich
Co-op Campaign
Grid-Based Movement
Mouse only
Narration
Time Attack
Lara Croft
Modern
6DOF
Chess
Programming
Mining
Diplomacy
Music-Based Procedural Generation
Gambling
Lemmings
Capitalism
Typing
Transhumanism
Basketball
Bowling
Mythology
Word Game
Asynchronous Multiplayer
Dynamic Narration
Spelling