Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Open World
Atmospheric
Co-op
Great Soundtrack
Puzzle
Shooter
Sci-fi
FPS
Fantasy
Sandbox
Horror
2D
First-Person
Female Protagonist
Platformer
Story Rich
Classic
Point & Click
Third Person
Anime
Comedy
Funny
Difficult
Turn-Based
Survival
Utilities
Family Friendly
Online Co-Op
Zombies
Arcade
Pixel Graphics
Retro
Space
Tactical
Audio Production
Design & Illustration
Exploration
Gore
RTS
Realistic
Action RPG
Physics
Controller
Turn-Based Strategy
Stealth
Local Co-Op
Moddable
Rogue-like
Third-Person Shooter
Historical
Walking Simulator
Local Multiplayer
Education
Hack and Slash
Building
Animation & Modeling
Survival Horror
Cute
Crafting
Replay Value
Dark
Short
Visual Novel
PvP
Tower Defense
MMORPG
Nudity
Post-apocalyptic
Fast-Paced
Hidden Object
Trains
Shoot 'Em Up
World War II
Web Publishing
Fighting
Side Scroller
RPGMaker
TrackIR
Music
Management
War
Mystery
Isometric
Beat 'em up
Competitive
Psychological Horror
JRPG
Character Customization
Medieval
Mature
Military
Party-Based RPG
Driving
Team-Based
Dark Fantasy
Top-Down
Software Training
Video Production
Puzzle-Platformer
Futuristic
City Builder
Robots
Grand Strategy
Kickstarter
Aliens
Parkour
Bullet Hell
Flight
Procedural Generation
Cyberpunk
Action-Adventure
Metroidvania
Magic
Dungeon Crawler
Level Editor
Violent
Software
Steampunk
Remake
Perma Death
Rogue-lite
Relaxing
3D Vision
Movie
Mod
Dark Humor
Dating Sim
4X
MOBA
Game Development
Economy
Loot
Surreal
Colorful
Real-Time with Pause
Crime
Multiple Endings
Board Game
Blood
Romance
Base-Building
Illuminati
Choices Matter
Touch-Friendly
Turn-Based Tactics
4 Player Local
Destruction
Card Game
Turn-Based Combat
Memes
Cult Classic
Twin Stick Shooter
Mechs
Detective
2.5D
Match 3
Dystopian
PvE
Pirates
Space Sim
Noir
3D Platformer
Cartoony
Choose Your Own Adventure
Linear
Ninja
Superhero
Rhythm
Episodic
Dragons
Lovecraftian
Voxel
Soundtrack
1990's
Arena Shooter
Hacking
Assassin
Vampire
Real-Time
Top-Down Shooter
Hunting
Resource Management
America
Experimental
Split Screen
Pinball
2D Fighter
Games Workshop
Wargame
Alternate History
Cinematic
Photo Editing
Quick-Time Events
Interactive Fiction
Trading
Gothic
Tanks
Documentary
Parody
Score Attack
LEGO
Western
Heist
1980s
Naval
Gun Customization
Demons
CRPG
Minimalist
Stylized
Class-Based
Batman
Satire
Cartoon
Dinosaurs
World War I
Warhammer 40K
Hand-drawn
Crowdfunded
Football
Time Travel
God Game
Character Action Game
Otome
Star Wars
Comic Book
Real Time Tactics
Cold War
Rome
Hex Grid
FMV
e-sports
Abstract
Politics
Benchmark
Supernatural
Based On A Novel
Agriculture
Strategy RPG
Soccer
Psychological
Underwater
Trading Card Game
Sniper
Drama
Psychedelic
Tactical RPG
Steam Machine
Science
Bullet Time
Villain Protagonist
Conspiracy
Swordplay
Modern
Offroad
GameMaker
Lore-Rich
Horses
Co-op Campaign
Silent Protagonist
Political
6DOF
Spectacle fighter
Time Manipulation
Mouse only
Thriller
Grid-Based Movement
Martial Arts
Mars
Inventory Management
Hardware
On-Rails Shooter
Narration
Time Attack
Chess
Lara Croft
Programming
Capitalism
Mining
Music-Based Procedural Generation
Diplomacy
Basketball
Gambling
Dark Comedy
Mythology
Lemmings
Asynchronous Multiplayer
Typing
Golf
Bowling
Sokoban
Transhumanism
Word Game
Clicker
Dynamic Narration
Mini Golf
Spelling