Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Great Soundtrack
Atmospheric
Open World
Co-op
Puzzle
Shooter
Sci-fi
FPS
Horror
Fantasy
2D
First-Person
Story Rich
Female Protagonist
Sandbox
Platformer
Anime
Point & Click
Difficult
Classic
Funny
Comedy
Utilities
Survival
Third Person
Turn-Based
Family Friendly
Zombies
Pixel Graphics
Audio Production
Online Co-Op
Arcade
Design & Illustration
Retro
Space
Exploration
Tactical
Gore
Realistic
Controller
RTS
Local Co-Op
Action RPG
Rogue-like
Stealth
Physics
Turn-Based Strategy
Local Multiplayer
Third-Person Shooter
Moddable
Education
Cute
Historical
Walking Simulator
Survival Horror
Animation & Modeling
Hack and Slash
Building
Dark
Visual Novel
Nudity
Short
Replay Value
Crafting
Shoot 'Em Up
PvP
MMORPG
Psychological Horror
War
Post-apocalyptic
Fast-Paced
Hidden Object
RPGMaker
Mystery
Tower Defense
Side Scroller
World War II
Web Publishing
Fighting
Video Production
Management
Mature
Music
Trains
JRPG
Medieval
Character Customization
Software Training
Beat 'em up
TrackIR
Isometric
Competitive
Top-Down
Puzzle-Platformer
Dark Fantasy
Military
Driving
Action-Adventure
Team-Based
Party-Based RPG
Futuristic
Cyberpunk
City Builder
Bullet Hell
Dungeon Crawler
Procedural Generation
Kickstarter
Robots
Grand Strategy
Aliens
Parkour
Software
Metroidvania
Relaxing
Violent
Dating Sim
Magic
Colorful
Rogue-lite
Level Editor
Flight
Perma Death
MOBA
Steampunk
Game Development
4 Player Local
Mod
3D Vision
Movie
Memes
Illuminati
Surreal
Remake
Dark Humor
Blood
Romance
4X
Board Game
Economy
Crime
Base-Building
Multiple Endings
Card Game
Choices Matter
Loot
Twin Stick Shooter
Turn-Based Combat
Real-Time with Pause
3D Platformer
Photo Editing
Episodic
Cult Classic
Turn-Based Tactics
Touch-Friendly
Destruction
Detective
Choose Your Own Adventure
Mechs
Dystopian
PvE
Drama
Arena Shooter
Match 3
Experimental
Lovecraftian
2.5D
Top-Down Shooter
Cartoony
Linear
Space Sim
Superhero
Voxel
Rhythm
Ninja
Noir
Soundtrack
Split Screen
Pirates
Dragons
1990's
Hacking
Documentary
Interactive Fiction
Demons
Resource Management
2D Fighter
Games Workshop
Alternate History
Assassin
Minimalist
Real-Time
Thriller
America
Hunting
Dinosaurs
Stylized
Cinematic
Satire
Vampire
Quick-Time Events
Wargame
Trading
Hand-drawn
Gun Customization
Pinball
Tanks
1980s
e-sports
Parody
Gothic
Comic Book
Heist
Psychological
God Game
CRPG
Naval
Crowdfunded
Cartoon
Western
LEGO
Score Attack
Football
Warhammer 40K
Trading Card Game
Cold War
World War I
Abstract
Based On A Novel
Character Action Game
Otome
FMV
GameMaker
Batman
Time Travel
Villain Protagonist
Science
Hex Grid
Class-Based
Real Time Tactics
Gaming
Soccer
Psychedelic
Star Wars
Rome
Co-op Campaign
Politics
Underwater
Steam Machine
Strategy RPG
Tactical RPG
Supernatural
Bullet Time
Swordplay
Benchmark
Political
Agriculture
Lore-Rich
Sniper
Silent Protagonist
Hardware
Grid-Based Movement
Mouse only
Martial Arts
6DOF
Conspiracy
Modern
Offroad
Time Manipulation
Spectacle fighter
Narration
Chess
Time Attack
Horses
Mars
Inventory Management
Tutorial
On-Rails Shooter
Dark Comedy
Programming
Lara Croft
Mythology
Capitalism
Music-Based Procedural Generation
Mining
Asynchronous Multiplayer
Clicker
Fishing
Dynamic Narration
Typing
Basketball
Gambling
Transhumanism
Diplomacy
Golf
Bowling
Lemmings
Word Game
Feature Film
Sokoban
Philisophical
Mini Golf
Spelling
Foreign
Mystery Dungeon