Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Strategy
Casual
RPG
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Multiplayer
Racing
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Horror
Open World
2D
Sci-fi
Co-op
Shooter
Fantasy
Anime
Story Rich
FPS
Platformer
First-Person
Female Protagonist
Difficult
Funny
Sandbox
Comedy
Pixel Graphics
Survival
Utilities
Classic
Design & Illustration
Point & Click
Family Friendly
VR
Third Person
Gore
Arcade
Turn-Based
Retro
Zombies
Exploration
Space
Online Co-Op
Audio Production
Controller
Nudity
Movie
Visual Novel
Tactical
Cute
Psychological Horror
Education
Animation & Modeling
Violent
Local Co-Op
Shoot 'Em Up
Action RPG
Local Multiplayer
Rogue-like
Realistic
Physics
Replay Value
RTS
Stealth
Survival Horror
Memes
Turn-Based Strategy
Walking Simulator
Dark
Historical
Building
Mystery
Κρυμμένα αντικείμενα
Crafting
RPGMaker
Third-Person Shooter
Fast-Paced
Short
Hack and Slash
Moddable
Video Production
War
PvP
Mature
Action-Adventure
Puzzle-Platformer
Fighting
Post-apocalyptic
Side Scroller
Tower Defense
Web Publishing
MMORPG
Illuminati
Management
Top-Down
Character Customization
Music
JRPG
Bullet Hell
Competitive
Medieval
Software Training
Beat 'em up
World War II
Colorful
Dating Sim
Relaxing
Dark Fantasy
Dungeon Crawler
Procedural Generation
Futuristic
Military
Drama
Crime
Cyberpunk
Choices Matter
Robots
4 Player Local
Isometric
Party-Based RPG
Software
Rogue-lite
Parkour
Team-Based
Driving
Surreal
Aliens
Magic
Trains
Choose Your Own Adventure
Romance
City Builder
Metroidvania
Perma Death
Thriller
Steampunk
Base-Building
Sexual Content
3D Vision
Card Game
Grand Strategy
MOBA
TrackIR
Level Editor
Blood
Flight
Twin Stick Shooter
Dark Humor
Multiple Endings
Kickstarter
Turn-Based Combat
Game Development
Board Game
Top-Down Shooter
3D Platformer
Economy
Episodic
1990's
4X
Detective
Mod
Turn-Based Tactics
Loot
Remake
Minimalist
Cult Classic
Soundtrack
Stylized
Cartoony
Destruction
Experimental
Photo Editing
Arena Shooter
Dystopian
Resource Management
Touch-Friendly
PvE
1980s
Demons
Real-Time with Pause
Space Sim
2.5D
Interactive Fiction
Dragons
Documentary
Lovecraftian
Mechs
Hand-drawn
Match 3
Ninja
Noir
Psychological
2D Fighter
Pirates
Cartoon
Split Screen
Wargame
Superhero
Rhythm
Dinosaurs
Linear
Tutorial
Hacking
Assassin
Abstract
Voxel
Real-Time
Games Workshop
GameMaker
Strategy RPG
Quick-Time Events
Supernatural
Trading Card Game
e-sports
Comic Book
Alternate History
Otome
Tanks
God Game
CRPG
Hunting
Cinematic
Satire
Psychedelic
Gaming
Vampire
Based On A Novel
Gun Customization
Naval
America
Tactical RPG
Football
Science
Gothic
Western
Hex Grid
Score Attack
Swordplay
Politics
Crowdfunded
Class-Based
Trading
Time Travel
Parody
Narration
Character Action Game
LEGO
Heist
Political
Villain Protagonist
FMV
Real Time Tactics
Mouse only
Cold War
Dark Comedy
Warhammer 40K
World War I
Underwater
Lore-Rich
Soccer
Co-op Campaign
Clicker
Pinball
Martial Arts
Runner
Star Wars
Silent Protagonist
Agriculture
Batman
Sniper
Grid-Based Movement
Rome
Bullet Time
Modern
6DOF
Steam Machine
Programming
Conspiracy
Spectacle fighter
Inventory Management
Werewolves
Asynchronous Multiplayer
On-Rails Shooter
Time Manipulation
Benchmark
Offroad
Mythology
Horses
Mining
Time Attack
Chess
Fishing
Hardware
Music-Based Procedural Generation
Mars
Dynamic Narration
Basketball
Typing
Sailing
Gambling
Feature Film
Word Game
Lara Croft
Capitalism
Diplomacy
Mystery Dungeon
Philisophical
Nonlinear
Golf
Sokoban
Lemmings
Underground
Mini Golf
Transhumanism
Bowling
Foreign
Wrestling
Pool
NSFW
Spelling
Intentionally Awkward Controls
Faith