Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Strategy
Casual
RPG
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Multiplayer
Racing
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Open World
Horror
Co-op
Sci-fi
2D
Shooter
FPS
Fantasy
Story Rich
Anime
Platformer
Female Protagonist
First-Person
Difficult
Funny
Sandbox
Comedy
Survival
Pixel Graphics
Utilities
Point & Click
Classic
Third Person
Family Friendly
Turn-Based
Design & Illustration
Zombies
Arcade
Retro
Audio Production
Space
Online Co-Op
Exploration
Gore
Controller
Tactical
VR
Visual Novel
Nudity
Local Co-Op
Movie
Animation & Modeling
Action RPG
Cute
Education
Psychological Horror
Local Multiplayer
Realistic
Rogue-like
RTS
Stealth
Turn-Based Strategy
Walking Simulator
Physics
Survival Horror
Replay Value
Shoot 'Em Up
Memes
Historical
Third-Person Shooter
Dark
Building
Moddable
Mystery
Crafting
RPGMaker
Hack and Slash
Κρυμμένα αντικείμενα
Short
Mature
Video Production
PvP
Fast-Paced
War
Post-apocalyptic
Action-Adventure
Puzzle-Platformer
Tower Defense
MMORPG
Fighting
Web Publishing
Illuminati
Side Scroller
Management
Music
World War II
Character Customization
JRPG
Software Training
Competitive
Dating Sim
Beat 'em up
Top-Down
Bullet Hell
Medieval
Colorful
Procedural Generation
Military
Crime
Dark Fantasy
Dungeon Crawler
Isometric
Futuristic
Cyberpunk
Robots
Relaxing
4 Player Local
Violent
Trains
Driving
Team-Based
Rogue-lite
Parkour
Party-Based RPG
Drama
Software
Choices Matter
Aliens
Metroidvania
Grand Strategy
Romance
TrackIR
Magic
City Builder
Card Game
MOBA
Steampunk
Kickstarter
Level Editor
Base-Building
Perma Death
Game Development
3D Vision
Flight
Thriller
Choose Your Own Adventure
Surreal
Board Game
Blood
Turn-Based Combat
Dark Humor
Multiple Endings
Mod
4X
Turn-Based Tactics
Twin Stick Shooter
1990's
Detective
Remake
Economy
3D Platformer
Loot
Photo Editing
Cult Classic
PvE
Stylized
Top-Down Shooter
Destruction
Touch-Friendly
Arena Shooter
Dystopian
Episodic
Real-Time with Pause
Demons
Cartoony
Space Sim
Experimental
Minimalist
Resource Management
Interactive Fiction
Mechs
Match 3
Dragons
2.5D
1980s
Lovecraftian
Pirates
Superhero
Wargame
Soundtrack
Ninja
Noir
Documentary
2D Fighter
Split Screen
Linear
Dinosaurs
Rhythm
Voxel
Games Workshop
Hand-drawn
Assassin
Hacking
Psychological
Real-Time
GameMaker
Strategy RPG
Comic Book
Quick-Time Events
e-sports
Alternate History
Cartoon
Hunting
Abstract
Tanks
America
Otome
Trading Card Game
Gun Customization
Vampire
Hex Grid
Satire
Cinematic
Supernatural
Psychedelic
Western
Gothic
Naval
Crowdfunded
CRPG
Tactical RPG
God Game
Trading
Based On A Novel
Heist
Parody
Football
Gaming
Tutorial
World War I
LEGO
Class-Based
Score Attack
Science
Time Travel
Villain Protagonist
Pinball
Cold War
Character Action Game
Warhammer 40K
Real Time Tactics
Co-op Campaign
Politics
Mouse only
Star Wars
Soccer
FMV
Clicker
Swordplay
Narration
Martial Arts
Lore-Rich
Agriculture
Dark Comedy
Batman
Underwater
Political
Sexual Content
Sniper
Grid-Based Movement
Bullet Time
Steam Machine
Modern
Runner
Inventory Management
Rome
Werewolves
Silent Protagonist
6DOF
Benchmark
Programming
Conspiracy
Time Manipulation
Offroad
Music-Based Procedural Generation
Spectacle fighter
Asynchronous Multiplayer
Hardware
On-Rails Shooter
Mars
Horses
Mining
Chess
Mythology
Fishing
Typing
Time Attack
Dynamic Narration
Basketball
Gambling
Word Game
Feature Film
Lara Croft
Diplomacy
Capitalism
Lemmings
Sailing
Golf
Transhumanism
Sokoban
Philisophical
Mystery Dungeon
Bowling
Pool
Foreign
Spelling
Mini Golf
Underground