Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Shooter
FPS
Co-op
Sci-fi
Puzzle
Great Soundtrack
Fantasy
Atmospheric
Open World
First-Person
Classic
Horror
2D
Platformer
Story Rich
Female Protagonist
Point & Click
Sandbox
Third Person
Turn-Based
Comedy
Anime
Funny
Online Co-Op
Difficult
Survival
Arcade
Tactical
Utilities
Zombies
Space
Exploration
Audio Production
RTS
Retro
Design & Illustration
Action RPG
Gore
Pixel Graphics
Turn-Based Strategy
Third-Person Shooter
Local Co-Op
Stealth
Family Friendly
Moddable
Rogue-like
Historical
Hack and Slash
Controller
Walking Simulator
Education
Survival Horror
Local Multiplayer
Tower Defense
Short
World War II
Crafting
Replay Value
Cute
Animation & Modeling
Web Publishing
Post-apocalyptic
Side Scroller
PvP
Dark
Music
MMORPG
Fast-Paced
Fighting
Hidden Object
War
Shoot 'Em Up
Isometric
Beat 'em up
Medieval
Management
Visual Novel
Military
Physics
Realistic
Nudity
Building
Character Customization
Team-Based
JRPG
Dark Fantasy
Top-Down
Futuristic
Mystery
Competitive
Aliens
Grand Strategy
RPGMaker
Mature
Kickstarter
Robots
Metroidvania
Magic
Video Production
Procedural Generation
Remake
Driving
Bullet Hell
Cyberpunk
Steampunk
Software Training
4X
Dungeon Crawler
Parkour
Mod
3D Vision
Flight
Surreal
Perma Death
Action-Adventure
Loot
Puzzle-Platformer
Real-Time with Pause
City Builder
Rogue-lite
Psychological Horror
MOBA
Multiple Endings
Dark Humor
Economy
Board Game
Violent
Mechs
Destruction
Crime
Choices Matter
Level Editor
Dating Sim
Pirates
Match 3
Card Game
Colorful
Turn-Based Combat
Touch-Friendly
Superhero
Ninja
Relaxing
Rhythm
Episodic
Software
Linear
Lovecraftian
Noir
Base-Building
Dystopian
Vampire
Dragons
Voxel
Romance
Detective
Turn-Based Tactics
Game Development
Cult Classic
Twin Stick Shooter
Real-Time
PvE
America
Alternate History
4 Player Local
Blood
Cartoony
Gothic
Space Sim
2.5D
Hacking
Experimental
Soundtrack
Hunting
Resource Management
Split Screen
Pinball
Cinematic
Interactive Fiction
Party-Based RPG
Parody
Score Attack
Wargame
Quick-Time Events
Warhammer 40K
1990's
Trains
Western
LEGO
Arena Shooter
Tanks
Memes
Assassin
Games Workshop
World War I
3D Platformer
Cold War
Choose Your Own Adventure
Time Travel
Comic Book
Trading
Stylized
Class-Based
Hex Grid
Batman
Hand-drawn
Cartoon
Movie
2D Fighter
Benchmark
Based On A Novel
Photo Editing
Politics
Naval
Rome
Football
1980s
Top-Down Shooter
CRPG
God Game
Satire
Star Wars
Heist
Character Action Game
Real Time Tactics
Agriculture
FMV
Minimalist
e-sports
Gun Customization
Sniper
Crowdfunded
Bullet Time
Demons
Supernatural
Dinosaurs
Swordplay
Spectacle fighter
GameMaker
Soccer
Psychological
Political
Science
Conspiracy
Time Manipulation
Otome
Tactical RPG
Strategy RPG
Mars
Illuminati
TrackIR
Abstract
Psychedelic
Lore-Rich
Time Attack
Narration
Grid-Based Movement
Offroad
Underwater
Trading Card Game
Villain Protagonist
Horses
Lara Croft
Martial Arts
Mouse only
Documentary
Silent Protagonist
Co-op Campaign
Modern
Programming
6DOF
Chess
Inventory Tetris
Mining
Diplomacy
Music-Based Procedural Generation
Capitalism
Rail Shooter
Typing
Lemmings
Word Game
Asynchronous Multiplayer
Bowling
Gambling
On-Rails Shooter
Dynamic Narration
Spelling