Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Atmospheric
Great Soundtrack
Open World
Co-op
Puzzle
Shooter
Sci-fi
FPS
Horror
Fantasy
2D
Sandbox
First-Person
Female Protagonist
Story Rich
Platformer
Anime
Point & Click
Classic
Funny
Comedy
Difficult
Third Person
Survival
Turn-Based
Utilities
Family Friendly
Zombies
Pixel Graphics
Online Co-Op
Arcade
Retro
Audio Production
Space
Design & Illustration
Exploration
Tactical
Gore
Realistic
RTS
Controller
Action RPG
Local Co-Op
Physics
Stealth
Rogue-like
Turn-Based Strategy
Third-Person Shooter
Moddable
Walking Simulator
Local Multiplayer
Historical
Education
Cute
Building
Survival Horror
Hack and Slash
Animation & Modeling
Visual Novel
Dark
Replay Value
Crafting
Nudity
Short
PvP
Shoot 'Em Up
MMORPG
Fast-Paced
Tower Defense
War
Post-apocalyptic
Hidden Object
World War II
Web Publishing
RPGMaker
Mystery
Psychological Horror
Side Scroller
Fighting
Trains
Management
Music
Mature
TrackIR
JRPG
Medieval
Beat 'em up
Isometric
Character Customization
Competitive
Video Production
Top-Down
Software Training
Driving
Military
Dark Fantasy
Puzzle-Platformer
Party-Based RPG
Team-Based
Futuristic
City Builder
Robots
Movie
Procedural Generation
Action-Adventure
Cyberpunk
Aliens
Bullet Hell
Kickstarter
Grand Strategy
Metroidvania
Parkour
Relaxing
Dungeon Crawler
Magic
Violent
Level Editor
Flight
Colorful
Rogue-lite
Perma Death
Steampunk
Software
Dating Sim
MOBA
Remake
Dark Humor
Mod
4X
Game Development
3D Vision
4 Player Local
Blood
Surreal
Romance
Economy
Illuminati
Multiple Endings
Board Game
Loot
Choices Matter
Twin Stick Shooter
Card Game
Real-Time with Pause
Crime
Memes
Base-Building
Turn-Based Combat
Turn-Based Tactics
Touch-Friendly
Mechs
Destruction
Detective
Cult Classic
Choose Your Own Adventure
3D Platformer
2.5D
Dystopian
PvE
Match 3
Episodic
Arena Shooter
Space Sim
Noir
Linear
Cartoony
Rhythm
Experimental
Dragons
Pirates
Top-Down Shooter
Soundtrack
Lovecraftian
Ninja
Superhero
Voxel
Split Screen
1990's
Hacking
Interactive Fiction
Real-Time
Documentary
Photo Editing
America
Resource Management
Games Workshop
Assassin
2D Fighter
Alternate History
Drama
Cinematic
Minimalist
Vampire
Hunting
Pinball
Quick-Time Events
Wargame
Demons
Stylized
Gothic
1980s
Trading
God Game
Dinosaurs
Score Attack
Parody
CRPG
Tanks
Hand-drawn
Gun Customization
Western
Heist
LEGO
Naval
Football
Crowdfunded
Abstract
e-sports
Satire
Psychological
Cartoon
Warhammer 40K
Time Travel
Comic Book
Thriller
Character Action Game
Class-Based
Batman
Science
World War I
Cold War
FMV
Otome
Hex Grid
Star Wars
Real Time Tactics
Rome
Trading Card Game
Villain Protagonist
Soccer
Psychedelic
Politics
Strategy RPG
Agriculture
Underwater
Bullet Time
Based On A Novel
Lore-Rich
Supernatural
Swordplay
Co-op Campaign
Tactical RPG
Benchmark
Conspiracy
Sniper
GameMaker
Steam Machine
Silent Protagonist
Offroad
Political
6DOF
Spectacle fighter
Narration
Modern
Mouse only
Time Manipulation
Chess
Martial Arts
Horses
Time Attack
Hardware
On-Rails Shooter
Inventory Management
Mars
Grid-Based Movement
Programming
Lara Croft
Music-Based Procedural Generation
Mining
Capitalism
Typing
Dark Comedy
Asynchronous Multiplayer
Mythology
Gambling
Transhumanism
Basketball
Diplomacy
Dynamic Narration
Golf
Bowling
Lemmings
Clicker
Word Game
Sokoban
Mini Golf
Spelling
Mystery Dungeon
Foreign
Tutorial