Đã có thể đặt mua

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Tải ứng dụng của chúng tôi để kiểm tra PC của bạn Truy cập valvesoftware.com/index để kiểm nghiệm PC của bạn

Yêu cầu hệ thống

HĐH Windows 10, SteamOS, Linux
RAM 8 GB+
GPU NVIDIA 970+ hoặc AMD RX480+ Yêu cầu DisplayPort có sẵn, không hỗ trợ HDMI
CPU Lõi kép tích hợp siêu phân luồng, hoặc cao hơn
USB 3.0+ cho camera của mũ chụp
Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Yêu cầu một máy tính PC.

Valve Index VR Kit

Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Yêu cầu một máy tính PC.
Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Yêu cầu một máy tính PC.
Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Bao gồm mũ chụpbộ tay cầm.
Yêu cầu trạm theo dõi và PC.

Nếu bạn đã có trạm theo dõi

Valve Index Headset + Controllers

Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Bao gồm mũ chụpbộ tay cầm.
Yêu cầu trạm theo dõi và PC.
Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Bao gồm mũ chụpbộ tay cầm.
Yêu cầu trạm theo dõi và PC.

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Tải ứng dụng của chúng tôi để kiểm tra PC của bạn Truy cập valvesoftware.com/index để kiểm nghiệm PC của bạn

Yêu cầu hệ thống

HĐH Windows 10, SteamOS, Linux
RAM 8 GB+
GPU NVIDIA 970+ hoặc AMD RX480+ Yêu cầu DisplayPort có sẵn, không hỗ trợ HDMI
CPU Lõi kép tích hợp siêu phân luồng, hoặc cao hơn
USB 3.0+ cho camera của mũ chụp
Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Bao gồm mũ chụp.
Yêu cầu bộ tay cầm, trạm theo dõi, và PC.

Nếu bạn đã có
Vive hoặc Vive Pro

Valve Index Headset

Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Bao gồm mũ chụp.
Yêu cầu bộ tay cầm, trạm theo dõi, và PC.
Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Bao gồm mũ chụp.
Yêu cầu bộ tay cầm, trạm theo dõi, và PC.
Đăng kí ngay để nhận thông báo về tình trạng hàng.
Bao gồm hai tay cầm.
Yêu cầu mũ chụp Vive, Vive Pro, hoặc Valve Index, trạm theo dõi, và PC.

Nếu bạn đã có
Vive hoặc Vive Pro

Valve Index Controllers

Đăng kí ngay để nhận thông báo về tình trạng hàng.
Bao gồm hai tay cầm.
Yêu cầu mũ chụp Vive, Vive Pro, hoặc Valve Index, trạm theo dõi, và PC.
Đăng kí ngay để nhận thông báo về tình trạng hàng.
Bao gồm hai tay cầm.
Yêu cầu mũ chụp Vive, Vive Pro, hoặc Valve Index, trạm theo dõi, và PC.
Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Bao gồm một trạm theo dõi.
Yêu cầu mũ chụp Vive Pro hoặc Valve Index, bộ tay cầm, và PC. Khuyên dùng từ hai trở lên.

Nếu bạn
đã có Vive Pro

Valve Index Base Station

Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Bao gồm một trạm theo dõi.
Yêu cầu mũ chụp Vive Pro hoặc Valve Index, bộ tay cầm, và PC. Khuyên dùng từ hai trở lên.
Ngày giao hàng dự kiến: 4-8 ngày hành chính
Bao gồm một trạm theo dõi.
Yêu cầu mũ chụp Vive Pro hoặc Valve Index, bộ tay cầm, và PC. Khuyên dùng từ hai trở lên.