ข่าวสาร แล็บ Steam

พร้อมสำหรับการสั่งซื้อแล้วในขณะนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

ดาวน์โหลดแอปของเราเพื่อทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เยี่ยมชม valvesoftware.com/index เพื่อทดลองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ความต้องการระบบ

ระบบปฏิบัติการ Windows 10, SteamOS, Linux
RAM 8 GB+
GPU NVIDIA 970+ หรือ AMD RX480+ จำเป็นต้องมี DisplayPort ที่พร้อมใช้งาน ไม่รองรับ HDMI
CPU Dual Core ที่มี hyperthreading หรือดีกว่า
USB 3.0+ สำหรับกล้องของเครื่องสวมศีรษะ
จำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

Valve Index VR Kit

จำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
จำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ สถานีฐาน และเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับท่านที่มีสถานีฐานอยู่แล้ว

Valve Index Headset + Controllers

จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ สถานีฐาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ สถานีฐาน และเครื่องคอมพิวเตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติม

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

ดาวน์โหลดแอปของเราเพื่อทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เยี่ยมชม valvesoftware.com/index เพื่อทดลองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ความต้องการระบบ

ระบบปฏิบัติการ Windows 10, SteamOS, Linux
RAM 8 GB+
GPU NVIDIA 970+ หรือ AMD RX480+ จำเป็นต้องมี DisplayPort ที่พร้อมใช้งาน ไม่รองรับ HDMI
CPU Dual Core ที่มี hyperthreading หรือดีกว่า
USB 3.0+ สำหรับกล้องของเครื่องสวมศีรษะ
ประกอบด้วย เครื่องสวมศีรษะ และ Half-Life: Alyx
จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ คอนโทรลเลอร์ สถานีฐาน และเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับท่าน
ที่มี Vive หรือ Vive Pro อยู่แล้ว

Valve Index Headset

ประกอบด้วย เครื่องสวมศีรษะ และ Half-Life: Alyx
จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ คอนโทรลเลอร์ สถานีฐาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย เครื่องสวมศีรษะ และ Half-Life: Alyx
จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ คอนโทรลเลอร์ สถานีฐาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย คอนโทรลเลอร์ 2 อันและ Half-Life: Alyx
จำเป็นต้องใช้ Vive, Vive Pro หรือ เครื่องสวมศีรษะ Valve Index สถานีฐาน และเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับท่าน
ที่มี Vive หรือ Vive Pro อยู่แล้ว

Valve Index Controllers

ประกอบด้วย คอนโทรลเลอร์ 2 อันและ Half-Life: Alyx
จำเป็นต้องใช้ Vive, Vive Pro หรือ เครื่องสวมศีรษะ Valve Index สถานีฐาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย คอนโทรลเลอร์ 2 อันและ Half-Life: Alyx
จำเป็นต้องใช้ Vive, Vive Pro หรือ เครื่องสวมศีรษะ Valve Index สถานีฐาน และเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย สถานีฐาน 1 ฐาน
จำเป็นต้องใช้ Vive Pro หรือ เครื่องสวมศีรษะ Valve Index, คอนโทรลเลอร์ และ PC แนะนำให้ใช้สองสถานีฐานขึ้นไป

สำหรับท่านที่มี Vive Pro อยู่แล้ว

Valve Index Base Station

ประกอบด้วย สถานีฐาน 1 ฐาน
จำเป็นต้องใช้ Vive Pro หรือ เครื่องสวมศีรษะ Valve Index, คอนโทรลเลอร์ และ PC แนะนำให้ใช้สองสถานีฐานขึ้นไป
ประกอบด้วย สถานีฐาน 1 ฐาน
จำเป็นต้องใช้ Vive Pro หรือ เครื่องสวมศีรษะ Valve Index, คอนโทรลเลอร์ และ PC แนะนำให้ใช้สองสถานีฐานขึ้นไป