กำลังแสดง 1 - 2 / 2
1
กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
อินโดนีเซีย
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
เกมสวมบทบาท
จำลองสถานการณ์
กลยุทธ์
ผู้เล่นคนเดียว
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
แฟนตาซี
เน้นการเล่าเรื่อง
มีสีสัน
ผู้เล่นหลายคน
ปริศนา
การสำรวจ
กราฟิกแบบพิกเซล
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
น่ารัก
กีฬา
รุนแรง
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
การรบ
แข่งความเร็ว
แอ็คชันผจญภัย
อนิเมะ
อาร์เคด
ขำขัน
เนื้อหาทางเพศ
โป๊เปลือย
ไซไฟ
ยิง
ผ่อนคลาย
สยองขวัญ
เลือดสาด
เหมาะสำหรับครอบครัว
เรโทร
มุมมองบุคคลที่สาม
คอนโทรลเลอร์
มีสไตล์
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
ท่องโลกกว้าง
เล่นแบบร่วมมือกัน
เกมแพลตฟอร์ม
เอาชีวิตรอด
PvP
มุมมองด้านบน
การตัดสินใจสำคัญ
สมจริง
ตลก
PvE
ดาร์ก
วิชวลโนเวล
การปรับแต่งตัวละคร
รูปแบบการ์ตูน
ฟิสิกส์
ลึกลับ
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
ตอนจบหลายรูปแบบ
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
รุ่นเก๋า
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
ยาก
เวทมนตร์
VR
ยุทธวิธี
แซนด์บ็อกซ์
ยุคกลาง
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
ล้ำยุค
งานภาพแบบเรียบง่าย
อวกาศ
ก่อสร้าง
วาดด้วยมือ
ชี้และคลิก
การประดิษฐ์สิ่งของ
โร้คไลค์
การบริหาร
ยิงแหลก
ดราม่า
การ์ตูน
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
โร้คไลท์
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
ดาร์กแฟนตาซี
มุมมองด้านข้าง
การบริหารทรัพยากร
การสร้างเนื้อหา
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
ตรรกะ
สำหรับผู้ใหญ่
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
การศึกษา
โรมานซ์
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
สะเทือนอารมณ์
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
ยูทิลิตี้
แฮกแอนด์สแลช
ทศวรรษที่ 1980
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
สงคราม
ธรรมชาติ
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
เฮ็นไต
เล่นบนโต๊ะ
ซอมบี้
หลังโลกาวินาศ
สร้างฐาน
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
จำลองสถานการณ์การออกเดท
หาของ
ทศวรรษที่ 1990
เหนือความเป็นจริง
ฝ่ากระสุนนรก
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
ตะลุยดันเจี้ยน
ลอบเร้น
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
เชิงประวัติศาสตร์
การบรรยาย
จำลองสถานการณ์การเดิน
โจมตีเก็บคะแนน
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
ผลัดตาเดิน
เหมือนภาพยนตร์
ทหาร
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
การสนทนา
อิงข้อความ
LGBTQ+
ยิงจากมุมมองด้านบน
2.5 มิติ
เอเลียน
การสืบสวน
ไอโซเมตริก
ไซเบอร์พังก์
หุ่นยนต์
เป็นทีม
เผยแพร่ทางเว็บ
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
มุขตลกร้าย
มีม
เน้นเรื่องตำนาน
การบริหารช่องเก็บของ
เกมการ์ด
จำลองสถานการณ์ชีวิต
ปิศาจ
วางแผนเรียลไทม์
การฝึกสอน
ปัญญาประดิษฐ์
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
คลิกเกอร์
ยุทธวิธีเรียลไทม์
ระทึกขวัญ
เชิงจิตวิทยา
นามธรรม
ยิงในสังเวียน
เศรษฐกิจ
การตายแบบถาวร
เหนือธรรมชาติ
นักสืบ
ขับขี่
ทันสมัย
รวดเร็ว
เกมกระดาน
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
สั้น
ดิสโทเปีย
การบริหารเวลา
ป้องกันป้อม
ซอฟต์แวร์​
ชิงของ
หลอนประสาท
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
โซลส์ไลค์
ก่อสร้างเมือง
การบิน
หนังสือการ์ตูน
เกมสงคราม
คลาสสิก
เพลง
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
บู๊ลุยแหลก
เมทรอยด์เวเนีย
เพลงประกอบ
ทำลายล้าง
อาร์พีจีเมกเกอร์
ทำม็อดได้
การพัฒนาเกม
ตำนานเทพนิยาย
สะสมสิ่งของ
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
วิ่ง
ต่อสู้
ภาพยนตร์
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
ปาร์กัวร์
อาชญากรรม
การสร้างเด็ค
เรื่อยเปื่อย
การทดลอง
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
ฉากสวยงาม
เกมสวมบทบาทแบบจีน
แบบมีคลาส
การผลิตวิดีโอ
แข่งขัน
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
การผลิตเสียง
ตลกร้าย
เชิงปรัชญา
เซียนไพ่
การปรับแต่งปืน
เกมยิงสติกคู่
วิทยาศาสตร์
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
แมว
สงครามโลกครั้งที่ 2
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
ศึกสงครามยานยนต์
ตามจังหวะ
ฟันดาบ
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
ทุนนิยม
เลิฟคราฟท์เตียน
มังกร
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
จำลองสถานการณ์อวกาศ
แบตเทิลรอยัล
อีสปอร์ต
6 องศาเสรี
อเมริกา
มุมมอง 3 มิติ
ระบบอัตโนมัติ
นัวร์
สมคบคิด
แบ่งหน้าจอ
สะสมสัตว์ประหลาด
จับคู่ 3
ล้อเลียน
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
เลือด
แลกเปลี่ยน
ควิกไทม์อีเวนต์
เสียดสี
ดันเจี้ยนลึกลับ
ฮีโร่ยิงต่อสู้
การบรรยายแบบไดนามิก
ยิงชิงของ
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
บังคับเวลา
กอทิก
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
ทำอาหาร
ใต้ดิน
เกษตรกรรม
เกมคำศัพท์
ว็อกเซล
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
สตีมพังก์
เชิงการเมือง
การทำเหมืองแร่
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
ศิลปะการต่อสู้
การเดินทางข้ามเวลา
เล่นแล้วติด
ศึกแข่งความเร็ว
การล่าสัตว์
อิลลูมินาติ
โอโตเมะ
สุนัข
โซลิแทร์
ต่อสู้อัตโนมัติ
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
โจรสลัด
แวมไพร์
รถถัง
เกมเทพเจ้า
โมบา
ดื่มด่ำสมจริง
นินจา
ตกปลา
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
ตารางหกเหลี่ยม
เกมการ์ดสะสม
การแฮก
สร้างใหม่
การแก้ไขรูปภาพ
เล่าเรื่องราว
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
เฉพาะเมาส์
การเมือง
มือสังหาร
ใต้น้ำ
4X
ซูเปอร์ฮีโร่
ศรัทธาความเชื่อ
ไดโนเสาร์
สงครามเย็น
มีเป็นตอน
เรียลไทม์
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
โซโคบัน
มหากาพย์
การโปรแกรม
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
ตะวันตก
การปล้น
การขนส่ง
เกมปาร์ตี้
ปาร์ตี้
อุ่นกายสบายใจ
การทูต
การยิงธนู
นาวี
รถไฟ
มินิเกม
ต่างประเทศ
การพนัน
ดีต่อใจ
หิมะ
ยุทธนาวี
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
เหนือมนุษย์
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
การพิมพ์
หาทางออก
แล่นเรือ
ตัวเอกเป็นวายร้าย
ดันเจี้ยนและมังกร
สไนเปอร์
หน้าจอสัมผัสได้
ภาคต่อ
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
ดาวอังคาร
มนุษย์หมาป่า
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
คิดถึงคำนึงหา
ออฟโรด
Kickstarter
ม็อด
โจมตีจับเวลา
ฟุตบอล
เกร็ดความรู้
ม้า
ประสบการณ์
สงครามโลกครั้งที่ 1
วิดีโอ 360
GameMaker
การทำฟาร์ม
หมัดมวย
เวิร์กชอปเกม
เครื่องบินไอพ่น
เกมมิ่ง
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
หมากรุก
ยานอวกาศ
สารคดี
รถจักรยานยนต์
ไม่ปราณี
สะกดคำ
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
ตัวเอกเงียบขรึม
กอล์ฟ
VR แบบอสมมาตร
เลโก้
รถสองล้อ
โร้คเวเนีย
เรือดำน้ำ
กรุงโรม
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
บาสเกตบอล
ระดมทุนสาธารณะ
จับไต๋ทายบทบาท
สร้างบรรยากาศ
อเมริกันฟุตบอล
พินบอล
บทเพลงบรรเลง
สเก็ตบอร์ด
มินิกอล์ฟ
TrackIR
Warhammer 40K
มวยปล้ำ
ชวนสะดุ้ง
เพลงร็อก
ไวกิ้ง
พูล
เบสบอล
อิงนิยาย
ปั่นจักรยาน
สเก็ต
เทนนิส
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
จักรยานยนต์วิบาก
จำลองสถานการณ์อาชีพ
บอสรัช
เพลง 8 บิต
เลมมิ่ง
จับคู่เรียงไทล์
โบว์ลิ่ง
ฮอกกี้
เขียนได้ดี
ฮาร์ดแวร์
รถเอทีวี
บีเอ็มเอ็กซ์
สโนว์บอร์ด
Steam Machine
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
สกี
ไพ่นกกระจอก
อิเล็กทรอนิกส์
ยิงชิงของหนี
ควบคุมด้วยเสียง
นก
ภาพยนตร์เรื่องยาว
มุโซ
เจ้าของร้าน
สุนัขจิ้งจอก
รักบี้
เขียนโค้ด
คริกเก็ต
วอลเลย์บอล
เริ่มใหม่หมด
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
สนุกเกอร์
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
Playtest
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
รองรับ HDR
ดูทั้งหมด
กรองตามคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ
เกมแพดที่แนะนำให้ใช้
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
รองรับคอนโทรลเลอร์ Xbox
รองรับคอนโทรลเลอร์ DUALSHOCK
รองรับคอนโทรลเลอร์ DualSense
รองรับ Steam Input API
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux