กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
อินโดนีเซีย
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
เกมสวมบทบาท
จำลองสถานการณ์
กลยุทธ์
ผู้เล่นคนเดียว
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
แฟนตาซี
เน้นการเล่าเรื่อง
มีสีสัน
ผู้เล่นหลายคน
ปริศนา
กราฟิกแบบพิกเซล
การสำรวจ
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
กีฬา
น่ารัก
รุนแรง
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
การรบ
แข่งความเร็ว
อนิเมะ
เนื้อหาทางเพศ
โป๊เปลือย
แอ็คชันผจญภัย
อาร์เคด
ขำขัน
ไซไฟ
ยิง
ผ่อนคลาย
เลือดสาด
สยองขวัญ
เรโทร
เหมาะสำหรับครอบครัว
มุมมองบุคคลที่สาม
คอนโทรลเลอร์
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
มีสไตล์
ท่องโลกกว้าง
เกมแพลตฟอร์ม
เล่นแบบร่วมมือกัน
เอาชีวิตรอด
PvP
การตัดสินใจสำคัญ
มุมมองด้านบน
สมจริง
ตลก
PvE
วิชวลโนเวล
ดาร์ก
การปรับแต่งตัวละคร
ฟิสิกส์
รูปแบบการ์ตูน
ลึกลับ
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
รุ่นเก๋า
ตอนจบหลายรูปแบบ
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
ยาก
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
VR
เวทมนตร์
ยุคกลาง
แซนด์บ็อกซ์
ยุทธวิธี
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
ล้ำยุค
งานภาพแบบเรียบง่าย
อวกาศ
ก่อสร้าง
วาดด้วยมือ
ชี้และคลิก
การประดิษฐ์สิ่งของ
การบริหาร
ยิงแหลก
โร้คไลค์
ดราม่า
การ์ตูน
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
โร้คไลท์
มุมมองด้านข้าง
การบริหารทรัพยากร
การสร้างเนื้อหา
ดาร์กแฟนตาซี
ตรรกะ
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
สำหรับผู้ใหญ่
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
การศึกษา
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
โรมานซ์
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
สะเทือนอารมณ์
ทศวรรษที่ 1980
ยูทิลิตี้
แฮกแอนด์สแลช
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
สงคราม
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
เล่นบนโต๊ะ
เฮ็นไต
ธรรมชาติ
หลังโลกาวินาศ
สร้างฐาน
ซอมบี้
จำลองสถานการณ์การออกเดท
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
หาของ
ทศวรรษที่ 1990
เหนือความเป็นจริง
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
ฝ่ากระสุนนรก
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
ตะลุยดันเจี้ยน
เชิงประวัติศาสตร์
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
ลอบเร้น
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
การบรรยาย
จำลองสถานการณ์การเดิน
โจมตีเก็บคะแนน
ผลัดตาเดิน
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
ทหาร
เหมือนภาพยนตร์
อิงข้อความ
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
การสนทนา
ยิงจากมุมมองด้านบน
LGBTQ+
2.5 มิติ
เอเลียน
ไซเบอร์พังก์
เผยแพร่ทางเว็บ
การสืบสวน
ไอโซเมตริก
มีม
หุ่นยนต์
เป็นทีม
มุขตลกร้าย
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
การบริหารช่องเก็บของ
เกมการ์ด
เน้นเรื่องตำนาน
จำลองสถานการณ์ชีวิต
วางแผนเรียลไทม์
ปัญญาประดิษฐ์
การฝึกสอน
ปิศาจ
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
คลิกเกอร์
เชิงจิตวิทยา
นามธรรม
ระทึกขวัญ
การตายแบบถาวร
ยิงในสังเวียน
เศรษฐกิจ
ยุทธวิธีเรียลไทม์
นักสืบ
รวดเร็ว
เหนือธรรมชาติ
ขับขี่
เกมกระดาน
ทันสมัย
สั้น
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
ดิสโทเปีย
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
ซอฟต์แวร์​
การบริหารเวลา
หลอนประสาท
ป้องกันป้อม
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
ชิงของ
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
การบิน
ก่อสร้างเมือง
โซลส์ไลค์
คลาสสิก
หนังสือการ์ตูน
เกมสงคราม
เพลง
บู๊ลุยแหลก
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
เมทรอยด์เวเนีย
เพลงประกอบ
อาร์พีจีเมกเกอร์
ทำลายล้าง
ทำม็อดได้
ภาพยนตร์
ตำนานเทพนิยาย
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
ต่อสู้
สะสมสิ่งของ
วิ่ง
การพัฒนาเกม
การทดลอง
ฉากสวยงาม
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
อาชญากรรม
ปาร์กัวร์
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
การสร้างเด็ค
เรื่อยเปื่อย
เกมสวมบทบาทแบบจีน
การผลิตวิดีโอ
แบบมีคลาส
การผลิตเสียง
แข่งขัน
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
ตลกร้าย
เชิงปรัชญา
การปรับแต่งปืน
เซียนไพ่
เกมยิงสติกคู่
วิทยาศาสตร์
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
สงครามโลกครั้งที่ 2
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
แมว
ศึกสงครามยานยนต์
ตามจังหวะ
ฟันดาบ
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
จำลองสถานการณ์อวกาศ
มังกร
แบตเทิลรอยัล
เลิฟคราฟท์เตียน
อีสปอร์ต
6 องศาเสรี
ทุนนิยม
ระบบอัตโนมัติ
อเมริกา
มุมมอง 3 มิติ
สมคบคิด
นัวร์
แบ่งหน้าจอ
จับคู่ 3
สะสมสัตว์ประหลาด
ล้อเลียน
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
เลือด
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
ควิกไทม์อีเวนต์
แลกเปลี่ยน
เสียดสี
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
ดันเจี้ยนลึกลับ
ฮีโร่ยิงต่อสู้
การบรรยายแบบไดนามิก
บังคับเวลา
ยิงชิงของ
กอทิก
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
เกษตรกรรม
เกมคำศัพท์
ใต้ดิน
ทำอาหาร
เชิงการเมือง
ว็อกเซล
สตีมพังก์
เล่นแล้วติด
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
การทำเหมืองแร่
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
ศิลปะการต่อสู้
การเดินทางข้ามเวลา
อิลลูมินาติ
ศึกแข่งความเร็ว
การล่าสัตว์
โอโตเมะ
สุนัข
โซลิแทร์
โจรสลัด
โมบา
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
รถถัง
เกมเทพเจ้า
แวมไพร์
ต่อสู้อัตโนมัติ
ดื่มด่ำสมจริง
นินจา
ตารางหกเหลี่ยม
ตกปลา
การแฮก
เกมการ์ดสะสม
การแก้ไขรูปภาพ
สร้างใหม่
เฉพาะเมาส์
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
การเมือง
เล่าเรื่องราว
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
มือสังหาร
ซูเปอร์ฮีโร่
ใต้น้ำ
เรียลไทม์
4X
มีเป็นตอน
สงครามเย็น
ศรัทธาความเชื่อ
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
มหากาพย์
ไดโนเสาร์
การโปรแกรม
โซโคบัน
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
ตะวันตก
การปล้น
การขนส่ง
เกมปาร์ตี้
ปาร์ตี้
การทูต
นาวี
รถไฟ
การยิงธนู
ต่างประเทศ
มินิเกม
การพนัน
หิมะ
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
ยุทธนาวี
อุ่นกายสบายใจ
เหนือมนุษย์
การพิมพ์
ดีต่อใจ
หาทางออก
แล่นเรือ
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
ดันเจี้ยนและมังกร
ตัวเอกเป็นวายร้าย
ภาคต่อ
สไนเปอร์
Kickstarter
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
คิดถึงคำนึงหา
ม็อด
มนุษย์หมาป่า
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
ดาวอังคาร
ออฟโรด
ฟุตบอล
โจมตีจับเวลา
ประสบการณ์
เกร็ดความรู้
หน้าจอสัมผัสได้
สงครามโลกครั้งที่ 1
ม้า
วิดีโอ 360
GameMaker
การทำฟาร์ม
หมัดมวย
เวิร์กชอปเกม
เกมมิ่ง
เครื่องบินไอพ่น
หมากรุก
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
สารคดี
ยานอวกาศ
ตัวเอกเงียบขรึม
ไม่ปราณี
รถจักรยานยนต์
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
กอล์ฟ
สะกดคำ
VR แบบอสมมาตร
เลโก้
กรุงโรม
รถสองล้อ
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
โร้คเวเนีย
เรือดำน้ำ
บาสเกตบอล
ระดมทุนสาธารณะ
สร้างบรรยากาศ
อเมริกันฟุตบอล
พินบอล
จับไต๋ทายบทบาท
บทเพลงบรรเลง
มินิกอล์ฟ
TrackIR
Warhammer 40K
สเก็ตบอร์ด
มวยปล้ำ
เพลงร็อก
ชวนสะดุ้ง
ไวกิ้ง
พูล
อิงนิยาย
เบสบอล
ปั่นจักรยาน
สเก็ต
เทนนิส
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
จักรยานยนต์วิบาก
บอสรัช
เพลง 8 บิต
โบว์ลิ่ง
จับคู่เรียงไทล์
เลมมิ่ง
จำลองสถานการณ์อาชีพ
ฮอกกี้
Steam Machine
เขียนได้ดี
ฮาร์ดแวร์
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
บีเอ็มเอ็กซ์
สโนว์บอร์ด
รถเอทีวี
สกี
ไพ่นกกระจอก
อิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมด้วยเสียง
มุโซ
ภาพยนตร์เรื่องยาว
ยิงชิงของหนี
เจ้าของร้าน
นก
สุนัขจิ้งจอก
รักบี้
วอลเลย์บอล
เขียนโค้ด
เริ่มใหม่หมด
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
คริกเก็ต
สนุกเกอร์
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
Playtest
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เล่นด้วย Steam Controller
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux