กำลังแสดง 1 - 1 / 1
1
กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
อินโดนีเซีย
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
เกมสวมบทบาท
จำลองสถานการณ์
กลยุทธ์
ผู้เล่นคนเดียว
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
แฟนตาซี
เน้นการเล่าเรื่อง
มีสีสัน
ผู้เล่นหลายคน
ปริศนา
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
กราฟิกแบบพิกเซล
กีฬา
การสำรวจ
รุนแรง
น่ารัก
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
การรบ
แข่งความเร็ว
โป๊เปลือย
อนิเมะ
เนื้อหาทางเพศ
ขำขัน
อาร์เคด
ไซไฟ
แอ็คชันผจญภัย
ยิง
เลือดสาด
ผ่อนคลาย
สยองขวัญ
เรโทร
เหมาะสำหรับครอบครัว
มุมมองบุคคลที่สาม
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
ท่องโลกกว้าง
คอนโทรลเลอร์
มีสไตล์
เล่นแบบร่วมมือกัน
เกมแพลตฟอร์ม
เอาชีวิตรอด
PvP
การตัดสินใจสำคัญ
มุมมองด้านบน
ตลก
สมจริง
วิชวลโนเวล
ดาร์ก
การปรับแต่งตัวละคร
PvE
ฟิสิกส์
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
รุ่นเก๋า
รูปแบบการ์ตูน
ลึกลับ
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
ยาก
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
VR
ตอนจบหลายรูปแบบ
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
แซนด์บ็อกซ์
เวทมนตร์
ยุคกลาง
ยุทธวิธี
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
งานภาพแบบเรียบง่าย
ล้ำยุค
อวกาศ
ก่อสร้าง
ชี้และคลิก
วาดด้วยมือ
ยิงแหลก
การประดิษฐ์สิ่งของ
การบริหาร
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
การ์ตูน
โร้คไลค์
ดราม่า
มุมมองด้านข้าง
การสร้างเนื้อหา
การบริหารทรัพยากร
ดาร์กแฟนตาซี
สำหรับผู้ใหญ่
โร้คไลท์
ตรรกะ
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
การศึกษา
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
ทศวรรษที่ 1980
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
ยูทิลิตี้
โรมานซ์
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
แฮกแอนด์สแลช
สะเทือนอารมณ์
สงคราม
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
เล่นบนโต๊ะ
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
ซอมบี้
หลังโลกาวินาศ
เฮ็นไต
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
สร้างฐาน
ธรรมชาติ
จำลองสถานการณ์การออกเดท
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
หาของ
เหนือความเป็นจริง
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
ทศวรรษที่ 1990
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
ฝ่ากระสุนนรก
เชิงประวัติศาสตร์
ตะลุยดันเจี้ยน
ลอบเร้น
การบรรยาย
ผลัดตาเดิน
จำลองสถานการณ์การเดิน
โจมตีเก็บคะแนน
ทหาร
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
เหมือนภาพยนตร์
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
การสนทนา
อิงข้อความ
ยิงจากมุมมองด้านบน
เผยแพร่ทางเว็บ
2.5 มิติ
มีม
LGBTQ+
เอเลียน
ไซเบอร์พังก์
หุ่นยนต์
ไอโซเมตริก
เป็นทีม
การสืบสวน
มุขตลกร้าย
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
การบริหารช่องเก็บของ
วางแผนเรียลไทม์
ปัญญาประดิษฐ์
เกมการ์ด
เน้นเรื่องตำนาน
จำลองสถานการณ์ชีวิต
การฝึกสอน
ปิศาจ
รวดเร็ว
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
นามธรรม
คลิกเกอร์
เชิงจิตวิทยา
เศรษฐกิจ
สั้น
ระทึกขวัญ
การตายแบบถาวร
ยิงในสังเวียน
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
ขับขี่
ยุทธวิธีเรียลไทม์
นักสืบ
เกมกระดาน
ทันสมัย
เหนือธรรมชาติ
ซอฟต์แวร์​
ดิสโทเปีย
คลาสสิก
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
หลอนประสาท
การบริหารเวลา
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
ป้องกันป้อม
ชิงของ
การบิน
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
ก่อสร้างเมือง
เพลง
อาร์พีจีเมกเกอร์
โซลส์ไลค์
เพลงประกอบ
ภาพยนตร์
ทำลายล้าง
เกมสงคราม
หนังสือการ์ตูน
บู๊ลุยแหลก
เมทรอยด์เวเนีย
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
ทำม็อดได้
ต่อสู้
ฉากสวยงาม
การทดลอง
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
ตำนานเทพนิยาย
วิ่ง
สะสมสิ่งของ
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
การผลิตวิดีโอ
การผลิตเสียง
การพัฒนาเกม
อาชญากรรม
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
ปาร์กัวร์
แข่งขัน
เกมสวมบทบาทแบบจีน
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
เรื่อยเปื่อย
ตลกร้าย
การสร้างเด็ค
แบบมีคลาส
เชิงปรัชญา
การปรับแต่งปืน
เกมยิงสติกคู่
สงครามโลกครั้งที่ 2
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
เซียนไพ่
วิทยาศาสตร์
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
แมว
ฟันดาบ
ตามจังหวะ
ศึกสงครามยานยนต์
จำลองสถานการณ์อวกาศ
มังกร
แบตเทิลรอยัล
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
เลิฟคราฟท์เตียน
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
6 องศาเสรี
อีสปอร์ต
มุมมอง 3 มิติ
อเมริกา
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
ทุนนิยม
สมคบคิด
นัวร์
จับคู่ 3
ระบบอัตโนมัติ
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
เลือด
ล้อเลียน
แบ่งหน้าจอ
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
สะสมสัตว์ประหลาด
เสียดสี
แลกเปลี่ยน
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
ควิกไทม์อีเวนต์
ดันเจี้ยนลึกลับ
บังคับเวลา
ฮีโร่ยิงต่อสู้
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
การบรรยายแบบไดนามิก
เล่นแล้วติด
กอทิก
ใต้ดิน
สตีมพังก์
เกษตรกรรม
เกมคำศัพท์
ว็อกเซล
ยิงชิงของ
เชิงการเมือง
อิลลูมินาติ
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
ศิลปะการต่อสู้
ทำอาหาร
การทำเหมืองแร่
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
การเดินทางข้ามเวลา
การล่าสัตว์
ศึกแข่งความเร็ว
สุนัข
โอโตเมะ
โมบา
เกมเทพเจ้า
โจรสลัด
รถถัง
การแก้ไขรูปภาพ
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
เฉพาะเมาส์
การแฮก
นินจา
โซลิแทร์
ตารางหกเหลี่ยม
การเมือง
ตกปลา
สร้างใหม่
แวมไพร์
เกมการ์ดสะสม
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
ต่อสู้อัตโนมัติ
เรียลไทม์
ดื่มด่ำสมจริง
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
มีเป็นตอน
มือสังหาร
มหากาพย์
เล่าเรื่องราว
4X
สงครามเย็น
ใต้น้ำ
ซูเปอร์ฮีโร่
ศรัทธาความเชื่อ
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
การโปรแกรม
ไดโนเสาร์
โซโคบัน
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
การปล้น
ตะวันตก
นาวี
เกมปาร์ตี้
รถไฟ
การขนส่ง
ปาร์ตี้
การยิงธนู
มินิเกม
ต่างประเทศ
การทูต
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
หิมะ
ยุทธนาวี
การพิมพ์
เหนือมนุษย์
Kickstarter
การพนัน
แล่นเรือ
ดันเจี้ยนและมังกร
ตัวเอกเป็นวายร้าย
ภาคต่อ
หาทางออก
ม็อด
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
อุ่นกายสบายใจ
สไนเปอร์
คิดถึงคำนึงหา
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
ดาวอังคาร
หน้าจอสัมผัสได้
ประสบการณ์
ออฟโรด
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
ฟุตบอล
โจมตีจับเวลา
ดีต่อใจ
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
GameMaker
สงครามโลกครั้งที่ 1
มนุษย์หมาป่า
วิดีโอ 360
ม้า
เกร็ดความรู้
เวิร์กชอปเกม
การทำฟาร์ม
หมัดมวย
เกมมิ่ง
สารคดี
เครื่องบินไอพ่น
หมากรุก
ยานอวกาศ
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
ตัวเอกเงียบขรึม
ไม่ปราณี
เลโก้
รถจักรยานยนต์
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
สะกดคำ
กอล์ฟ
VR แบบอสมมาตร
กรุงโรม
ระดมทุนสาธารณะ
โร้คเวเนีย
เรือดำน้ำ
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
รถสองล้อ
บาสเกตบอล
พินบอล
อเมริกันฟุตบอล
สร้างบรรยากาศ
บทเพลงบรรเลง
จับไต๋ทายบทบาท
TrackIR
Warhammer 40K
มินิกอล์ฟ
สเก็ตบอร์ด
มวยปล้ำ
อิงนิยาย
เพลงร็อก
ไวกิ้ง
พูล
เบสบอล
ชวนสะดุ้ง
ปั่นจักรยาน
สเก็ต
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
เทนนิส
จักรยานยนต์วิบาก
บอสรัช
เพลง 8 บิต
โบว์ลิ่ง
เลมมิ่ง
Steam Machine
จับคู่เรียงไทล์
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
ฮอกกี้
ฮาร์ดแวร์
สโนว์บอร์ด
เขียนได้ดี
จำลองสถานการณ์อาชีพ
บีเอ็มเอ็กซ์
รถเอทีวี
สกี
อิเล็กทรอนิกส์
ไพ่นกกระจอก
ควบคุมด้วยเสียง
ภาพยนตร์เรื่องยาว
มุโซ
เจ้าของร้าน
รักบี้
วอลเลย์บอล
สุนัขจิ้งจอก
เริ่มใหม่หมด
เขียนโค้ด
คริกเก็ต
นก
สนุกเกอร์
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
Playtest
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เล่นด้วย Steam Controller
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux