กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
อินโดนีเซีย
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
เกมสวมบทบาท
จำลองสถานการณ์
กลยุทธ์
ผู้เล่นคนเดียว
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
แฟนตาซี
เน้นการเล่าเรื่อง
ผู้เล่นหลายคน
มีสีสัน
ปริศนา
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
กราฟิกแบบพิกเซล
กีฬา
รุนแรง
การสำรวจ
น่ารัก
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
แข่งความเร็ว
โป๊เปลือย
เนื้อหาทางเพศ
การรบ
อนิเมะ
ขำขัน
อาร์เคด
ไซไฟ
แอ็คชันผจญภัย
เลือดสาด
ยิง
ผ่อนคลาย
สยองขวัญ
เรโทร
เหมาะสำหรับครอบครัว
มุมมองบุคคลที่สาม
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
ท่องโลกกว้าง
เล่นแบบร่วมมือกัน
เกมแพลตฟอร์ม
คอนโทรลเลอร์
เอาชีวิตรอด
มีสไตล์
PvP
การตัดสินใจสำคัญ
ตลก
มุมมองด้านบน
สมจริง
วิชวลโนเวล
ดาร์ก
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
รุ่นเก๋า
การปรับแต่งตัวละคร
ฟิสิกส์
ยาก
PvE
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
VR
รูปแบบการ์ตูน
ลึกลับ
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
ตอนจบหลายรูปแบบ
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
แซนด์บ็อกซ์
ยุทธวิธี
ยุคกลาง
เวทมนตร์
งานภาพแบบเรียบง่าย
ล้ำยุค
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
อวกาศ
ก่อสร้าง
ชี้และคลิก
ยิงแหลก
วาดด้วยมือ
การประดิษฐ์สิ่งของ
การบริหาร
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
การ์ตูน
โร้คไลค์
มุมมองด้านข้าง
ดราม่า
การสร้างเนื้อหา
การบริหารทรัพยากร
สำหรับผู้ใหญ่
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
ยูทิลิตี้
ตรรกะ
การศึกษา
ทศวรรษที่ 1980
ดาร์กแฟนตาซี
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
โร้คไลท์
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
โรมานซ์
แฮกแอนด์สแลช
สงคราม
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
สะเทือนอารมณ์
ซอมบี้
เล่นบนโต๊ะ
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
หลังโลกาวินาศ
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
สร้างฐาน
เฮ็นไต
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
ธรรมชาติ
จำลองสถานการณ์การออกเดท
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
หาของ
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
เหนือความเป็นจริง
ทศวรรษที่ 1990
ผลัดตาเดิน
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
เชิงประวัติศาสตร์
ลอบเร้น
ฝ่ากระสุนนรก
ตะลุยดันเจี้ยน
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
การบรรยาย
จำลองสถานการณ์การเดิน
โจมตีเก็บคะแนน
ทหาร
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
มีม
เผยแพร่ทางเว็บ
เหมือนภาพยนตร์
ยิงจากมุมมองด้านบน
การสนทนา
อิงข้อความ
2.5 มิติ
เอเลียน
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
LGBTQ+
หุ่นยนต์
ไซเบอร์พังก์
ไอโซเมตริก
เป็นทีม
มุขตลกร้าย
การสืบสวน
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
วางแผนเรียลไทม์
การบริหารช่องเก็บของ
เกมการ์ด
ปัญญาประดิษฐ์
รวดเร็ว
การฝึกสอน
ปิศาจ
เน้นเรื่องตำนาน
จำลองสถานการณ์ชีวิต
สั้น
นามธรรม
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
เศรษฐกิจ
คลิกเกอร์
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
การตายแบบถาวร
ระทึกขวัญ
เชิงจิตวิทยา
ขับขี่
คลาสสิก
ยิงในสังเวียน
นักสืบ
ยุทธวิธีเรียลไทม์
เกมกระดาน
ซอฟต์แวร์​
เหนือธรรมชาติ
ทันสมัย
ดิสโทเปีย
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
การบิน
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
หลอนประสาท
การบริหารเวลา
ป้องกันป้อม
ชิงของ
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
อาร์พีจีเมกเกอร์
เพลง
ก่อสร้างเมือง
ภาพยนตร์
เพลงประกอบ
โซลส์ไลค์
ทำลายล้าง
บู๊ลุยแหลก
เกมสงคราม
ทำม็อดได้
เมทรอยด์เวเนีย
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
ฉากสวยงาม
การทดลอง
หนังสือการ์ตูน
ต่อสู้
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
การผลิตเสียง
การผลิตวิดีโอ
ตำนานเทพนิยาย
วิ่ง
แข่งขัน
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
สะสมสิ่งของ
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
อาชญากรรม
ปาร์กัวร์
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
เกมสวมบทบาทแบบจีน
การพัฒนาเกม
ตลกร้าย
เรื่อยเปื่อย
แบบมีคลาส
เชิงปรัชญา
การสร้างเด็ค
การปรับแต่งปืน
สงครามโลกครั้งที่ 2
เกมยิงสติกคู่
วิทยาศาสตร์
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
เซียนไพ่
ตามจังหวะ
แมว
จำลองสถานการณ์อวกาศ
ฟันดาบ
ศึกสงครามยานยนต์
มังกร
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
แบตเทิลรอยัล
เลิฟคราฟท์เตียน
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
6 องศาเสรี
อีสปอร์ต
มุมมอง 3 มิติ
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
อเมริกา
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
นัวร์
สมคบคิด
จับคู่ 3
ทุนนิยม
เลือด
ระบบอัตโนมัติ
แบ่งหน้าจอ
ล้อเลียน
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
เสียดสี
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
ดันเจี้ยนลึกลับ
แลกเปลี่ยน
เล่นแล้วติด
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
สะสมสัตว์ประหลาด
ควิกไทม์อีเวนต์
บังคับเวลา
ฮีโร่ยิงต่อสู้
การบรรยายแบบไดนามิก
สตีมพังก์
ว็อกเซล
เชิงการเมือง
กอทิก
อิลลูมินาติ
ใต้ดิน
เกษตรกรรม
เกมคำศัพท์
ยิงชิงของ
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
การล่าสัตว์
การทำเหมืองแร่
การเดินทางข้ามเวลา
ศิลปะการต่อสู้
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
ศึกแข่งความเร็ว
ทำอาหาร
สุนัข
โอโตเมะ
โมบา
เกมเทพเจ้า
การแก้ไขรูปภาพ
เฉพาะเมาส์
โจรสลัด
การแฮก
รถถัง
นินจา
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
การเมือง
โซลิแทร์
สร้างใหม่
ตารางหกเหลี่ยม
เรียลไทม์
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
ตกปลา
เกมการ์ดสะสม
แวมไพร์
มีเป็นตอน
มหากาพย์
มือสังหาร
สงครามเย็น
ดื่มด่ำสมจริง
ต่อสู้อัตโนมัติ
ใต้น้ำ
ซูเปอร์ฮีโร่
4X
เล่าเรื่องราว
ศรัทธาความเชื่อ
การโปรแกรม
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
ไดโนเสาร์
โซโคบัน
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
การปล้น
ตะวันตก
นาวี
เกมปาร์ตี้
รถไฟ
ปาร์ตี้
มินิเกม
การยิงธนู
การขนส่ง
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
การทูต
ต่างประเทศ
หิมะ
ยุทธนาวี
Kickstarter
เหนือมนุษย์
การพิมพ์
ดันเจี้ยนและมังกร
แล่นเรือ
ม็อด
การพนัน
ภาคต่อ
ตัวเอกเป็นวายร้าย
สไนเปอร์
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
หาทางออก
ประสบการณ์
หน้าจอสัมผัสได้
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
ดาวอังคาร
ออฟโรด
โจมตีจับเวลา
GameMaker
คิดถึงคำนึงหา
ฟุตบอล
วิดีโอ 360
อุ่นกายสบายใจ
สงครามโลกครั้งที่ 1
มนุษย์หมาป่า
ม้า
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
ดีต่อใจ
เกร็ดความรู้
เวิร์กชอปเกม
การทำฟาร์ม
สารคดี
หมัดมวย
เกมมิ่ง
เครื่องบินไอพ่น
หมากรุก
ตัวเอกเงียบขรึม
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
ยานอวกาศ
ไม่ปราณี
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
เลโก้
สะกดคำ
กอล์ฟ
ระดมทุนสาธารณะ
รถจักรยานยนต์
VR แบบอสมมาตร
กรุงโรม
โร้คเวเนีย
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
เรือดำน้ำ
อเมริกันฟุตบอล
บาสเกตบอล
รถสองล้อ
พินบอล
สร้างบรรยากาศ
จับไต๋ทายบทบาท
TrackIR
Warhammer 40K
มินิกอล์ฟ
สเก็ตบอร์ด
อิงนิยาย
มวยปล้ำ
ไวกิ้ง
บทเพลงบรรเลง
พูล
เบสบอล
ปั่นจักรยาน
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
สเก็ต
ชวนสะดุ้ง
เทนนิส
จักรยานยนต์วิบาก
บอสรัช
โบว์ลิ่ง
เลมมิ่ง
เพลง 8 บิต
เพลงร็อก
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
ฮอกกี้
ฮาร์ดแวร์
เขียนได้ดี
จับคู่เรียงไทล์
บีเอ็มเอ็กซ์
รถเอทีวี
Steam Machine
สโนว์บอร์ด
อิเล็กทรอนิกส์
จำลองสถานการณ์อาชีพ
สกี
ควบคุมด้วยเสียง
ภาพยนตร์เรื่องยาว
ไพ่นกกระจอก
มุโซ
เจ้าของร้าน
รักบี้
เริ่มใหม่หมด
วอลเลย์บอล
คริกเก็ต
สุนัขจิ้งจอก
เขียนโค้ด
สนุกเกอร์
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
นก
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
Playtest
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เล่นด้วย Steam Controller
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux