กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
อินโดนีเซีย
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
จำลองสถานการณ์
เกมสวมบทบาท
กลยุทธ์
ผู้เล่นคนเดียว
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
เน้นการเล่าเรื่อง
แฟนตาซี
ผู้เล่นหลายคน
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
ปริศนา
มีสีสัน
กีฬา
รุนแรง
กราฟิกแบบพิกเซล
การสำรวจ
น่ารัก
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
แข่งความเร็ว
โป๊เปลือย
เนื้อหาทางเพศ
อนิเมะ
ขำขัน
การรบ
เลือดสาด
ไซไฟ
อาร์เคด
ยิง
แอ็คชันผจญภัย
ผ่อนคลาย
สยองขวัญ
เรโทร
เหมาะสำหรับครอบครัว
ท่องโลกกว้าง
มุมมองบุคคลที่สาม
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
เกมแพลตฟอร์ม
เล่นแบบร่วมมือกัน
เอาชีวิตรอด
มีสไตล์
คอนโทรลเลอร์
PvP
ตลก
การตัดสินใจสำคัญ
มุมมองด้านบน
สมจริง
ยาก
วิชวลโนเวล
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
รุ่นเก๋า
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
VR
ฟิสิกส์
ดาร์ก
การปรับแต่งตัวละคร
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
รูปแบบการ์ตูน
ลึกลับ
PvE
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
ตอนจบหลายรูปแบบ
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
แซนด์บ็อกซ์
ยุทธวิธี
ยุคกลาง
เวทมนตร์
งานภาพแบบเรียบง่าย
อวกาศ
ล้ำยุค
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
ก่อสร้าง
ยิงแหลก
ชี้และคลิก
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
วาดด้วยมือ
การบริหาร
การประดิษฐ์สิ่งของ
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
การ์ตูน
มุมมองด้านข้าง
ยูทิลิตี้
การสร้างเนื้อหา
ดราม่า
ทศวรรษที่ 1980
โร้คไลค์
สำหรับผู้ใหญ่
การศึกษา
การบริหารทรัพยากร
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
ตรรกะ
ดาร์กแฟนตาซี
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
โร้คไลท์
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
โรมานซ์
สงคราม
แฮกแอนด์สแลช
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
ซอมบี้
เล่นบนโต๊ะ
หลังโลกาวินาศ
สะเทือนอารมณ์
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
สร้างฐาน
ผลัดตาเดิน
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
จำลองสถานการณ์การออกเดท
เฮ็นไต
ธรรมชาติ
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
หาของ
เหนือความเป็นจริง
เชิงประวัติศาสตร์
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
ทศวรรษที่ 1990
ลอบเร้น
การบรรยาย
ตะลุยดันเจี้ยน
ฝ่ากระสุนนรก
จำลองสถานการณ์การเดิน
โจมตีเก็บคะแนน
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
มีม
ทหาร
เผยแพร่ทางเว็บ
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
เหมือนภาพยนตร์
ยิงจากมุมมองด้านบน
เอเลียน
หุ่นยนต์
2.5 มิติ
การสนทนา
อิงข้อความ
ไซเบอร์พังก์
เป็นทีม
LGBTQ+
ไอโซเมตริก
มุขตลกร้าย
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
วางแผนเรียลไทม์
รวดเร็ว
การสืบสวน
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
สั้น
การบริหารช่องเก็บของ
การฝึกสอน
คลาสสิก
เกมไพ่
ปัญญาประดิษฐ์
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
ปิศาจ
นามธรรม
เศรษฐกิจ
เน้นเรื่องตำนาน
จำลองสถานการณ์ชีวิต
ขับขี่
ซอฟต์แวร์​
คลิกเกอร์
เชิงจิตวิทยา
ระทึกขวัญ
การตายแบบถาวร
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
ยุทธวิธีเรียลไทม์
นักสืบ
ยิงในสังเวียน
เกมกระดาน
ทันสมัย
ภาพยนตร์
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
เหนือธรรมชาติ
การบิน
อาร์พีจีเมกเกอร์
เพลง
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
ดิสโทเปีย
หลอนประสาท
การบริหารเวลา
ป้องกันป้อม
ชิงของ
เพลงประกอบ
ก่อสร้างเมือง
ฉากสวยงาม
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
การทดลอง
ทำลายล้าง
ต่อสู้
ทำม็อดได้
บู๊ลุยแหลก
เมทรอยด์เวเนีย
โซลส์ไลค์
เกมสงคราม
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
หนังสือการ์ตูน
การผลิตเสียง
การผลิตวิดีโอ
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
แข่งขัน
ตำนานเทพนิยาย
วิ่ง
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
อาชญากรรม
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
ปาร์กัวร์
การพัฒนาเกม
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
สะสมสิ่งของ
ตลกร้าย
เกมสวมบทบาทแบบจีน
เชิงปรัชญา
แบบมีคลาส
สงครามโลกครั้งที่ 2
เรื่อยเปื่อย
วิทยาศาสตร์
การปรับแต่งปืน
เกมยิงสติกคู่
การสร้างเด็ค
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
ตามจังหวะ
จำลองสถานการณ์อวกาศ
ฟันดาบ
เซียนไพ่
แมว
ศึกสงครามยานยนต์
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
เลิฟคราฟท์เตียน
แบตเทิลรอยัล
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
มังกร
6 องศาเสรี
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
มุมมอง 3 มิติ
อีสปอร์ต
เลือด
อเมริกา
นัวร์
จับคู่ 3
สมคบคิด
แบ่งหน้าจอ
ล้อเลียน
ทุนนิยม
เล่นแล้วติด
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
ระบบอัตโนมัติ
เสียดสี
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
แลกเปลี่ยน
อิลลูมินาติ
ดันเจี้ยนลึกลับ
ควิกไทม์อีเวนต์
ฮีโร่ยิงต่อสู้
บังคับเวลา
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
ว็อกเซล
การบรรยายแบบไดนามิก
เชิงการเมือง
สตีมพังก์
กอทิก
สะสมสัตว์ประหลาด
ใต้ดิน
เกษตรกรรม
เกมคำศัพท์
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
การล่าสัตว์
การทำเหมืองแร่
การเดินทางข้ามเวลา
ศิลปะการต่อสู้
ยิงชิงของ
ศึกแข่งความเร็ว
การแก้ไขรูปภาพ
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
เฉพาะเมาส์
โอโตเมะ
โมบา
สุนัข
รถถัง
เกมเทพเจ้า
ทำอาหาร
เรียลไทม์
นินจา
โจรสลัด
การแฮก
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
การเมือง
สร้างใหม่
มหากาพย์
โซลิแทร์
มีเป็นตอน
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
ตารางหกเหลี่ยม
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
เกมการ์ดสะสม
สงครามเย็น
ตกปลา
แวมไพร์
ซูเปอร์ฮีโร่
มือสังหาร
ใต้น้ำ
4X
ศรัทธาความเชื่อ
เล่าเรื่องราว
ดื่มด่ำสมจริง
การโปรแกรม
ไดโนเสาร์
ต่อสู้อัตโนมัติ
โซโคบัน
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
การปล้น
นาวี
ตะวันตก
รถไฟ
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
เกมปาร์ตี้
ปาร์ตี้
มินิเกม
การยิงธนู
การทูต
ต่างประเทศ
การขนส่ง
หิมะ
Kickstarter
ยุทธนาวี
ดันเจี้ยนและมังกร
ม็อด
แล่นเรือ
การพิมพ์
ภาคต่อ
เหนือมนุษย์
การพนัน
หน้าจอสัมผัสได้
ตัวเอกเป็นวายร้าย
GameMaker
ประสบการณ์
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
สไนเปอร์
ดาวอังคาร
โจมตีจับเวลา
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
คิดถึงคำนึงหา
ออฟโรด
ฟุตบอล
วิดีโอ 360
หาทางออก
สงครามโลกครั้งที่ 1
มนุษย์หมาป่า
อเมริกันฟุตบอล
ม้า
เกร็ดความรู้
เวิร์กชอปเกม
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
สารคดี
การทำฟาร์ม
ดีต่อใจ
อุ่นกายสบายใจ
เกมมิ่ง
หมัดมวย
ตัวเอกเงียบขรึม
หมากรุก
เครื่องบินไอพ่น
ยานอวกาศ
ไม่ปราณี
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
ระดมทุนสาธารณะ
เลโก้
กอล์ฟ
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
รถจักรยานยนต์
สะกดคำ
VR แบบอสมมาตร
กรุงโรม
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
โร้คเวเนีย
เรือดำน้ำ
สร้างบรรยากาศ
รถสองล้อ
TrackIR
พินบอล
บาสเกตบอล
จับไต๋ทายบทบาท
Warhammer 40K
มินิกอล์ฟ
อิงนิยาย
สเก็ตบอร์ด
ไวกิ้ง
มวยปล้ำ
พูล
บทเพลงบรรเลง
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
เบสบอล
เทนนิส
สเก็ต
ปั่นจักรยาน
จักรยานยนต์วิบาก
เลมมิ่ง
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
โบว์ลิ่ง
ชวนสะดุ้ง
บอสรัช
ฮอกกี้
ฮาร์ดแวร์
เพลงร็อก
Steam Machine
เพลง 8 บิต
อิเล็กทรอนิกส์
เขียนได้ดี
รถเอทีวี
บีเอ็มเอ็กซ์
สโนว์บอร์ด
สกี
ควบคุมด้วยเสียง
ภาพยนตร์เรื่องยาว
จำลองสถานการณ์อาชีพ
มุโซ
จับคู่เรียงไทล์
รักบี้
เริ่มใหม่หมด
ไพ่นกกระจอก
คริกเก็ต
วอลเลย์บอล
สนุกเกอร์
เจ้าของร้าน
เขียนโค้ด
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เล่นด้วย Steam Controller
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
เครื่องสวมศีรษะ
Valve Index
HTC Vive
Oculus Rift
Windows Mixed Reality
อุปกรณ์รับข้อมูล
คอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
เกมแพด
คีย์บอร์ดและเมาส์
พื้นที่เล่น
การนั่ง
การยืน
ขนาดห้อง
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux