Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Theo dõi để được biết về sản phẩm trong tương lai của Kalypso Media

Theo dõi
29,419
Người theo dõi

Đã phát hành: 29 Thg03, 2019

El Presidente is back! Prove yourself once again as a feared dictator or peace-loving statesman on the island state of Tropico and shape the fate of your very own banana republic through four distinctive eras.


$19.99

$14.99

$9.99

$6.99