ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam

วันวางจำหน่าย: 12 ส.ค. 2014

The world has been abandoned by its gods and is scarred from the rampage of the Titans. Humanity is struggling to regain strength. You, however, have more pressing concerns: your own life has been shattered and you must set off to reclaim what is lost amidst the darkness spreading throughout the...

มี 4 ผลิตภัณฑ์: Risen 3 - Adventure Garb, Risen 3 - Fog Island, Risen 3 - Titan Lords, Risen 3 - Uprising of the Little Guys

$1.99
Risen 3 - Adventure Garb
วันวางจำหน่าย
$4.99
Risen 3 - Fog Island
วันวางจำหน่าย
$14.99
Risen 3 - Titan Lords
วันวางจำหน่าย 12 ส.ค. 2014
$4.99
Risen 3 - Uprising of the Little Guys
วันวางจำหน่าย
แสดง 9 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแพ็กเกจ

วันวางจำหน่าย: 26 เม.ย. 2012

Set several years after the end of Risen, raging titans have devastated the world and pushed humanity to the brink of existence. Subsequently, monstrous creatures have risen from the watery depths of the sea and their attacks have brought all seafaring to a grinding halt.

มี 4 ผลิตภัณฑ์: Risen 2: Dark Waters, Risen 2: Dark Waters - A Pirate's Clothes DLC, Risen 2: Dark Waters - Air Temple DLC, Risen 2: Dark Waters - Treasure Isle DLC

$9.99
Risen 2: Dark Waters
วันวางจำหน่าย 26 เม.ย. 2012
$1.99
Risen 2: Dark Waters - A Pirate's Clothes DLC
วันวางจำหน่าย 27 เม.ย. 2012
$4.99
Risen 2: Dark Waters - Air Temple DLC
วันวางจำหน่าย 25 พ.ค. 2012
$4.99
Risen 2: Dark Waters - Treasure Isle DLC
วันวางจำหน่าย 27 เม.ย. 2012

วันวางจำหน่าย: 2 ต.ค. 2009

The island Faranga needs a new hero, you! Delve into a gritty, raw and atmospheric fantasy world in which every action has a consequence. In the epic world of Risen, filled with mysterious earthquakes, fearsome monsters and unimaginable treasures, forge your path with the sword, learn the art of...