ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam
$4.99
Dead Island Retro Revenge
วันวางจำหน่าย 31 พ.ค. 2016
$19.99
Dead Island Definitive Edition
วันวางจำหน่าย 31 พ.ค. 2016
$19.99
Dead Island: Riptide Definitive Edition
วันวางจำหน่าย 31 พ.ค. 2016

วันวางจำหน่าย: 31 พ.ค. 2016

Time for some 16-bit retro revenge! When his beloved cat gets kidnapped, Max sets out across a zombie-infested California to get him back by force!

วันวางจำหน่าย: 31 พ.ค. 2016

Welcome to the zombie apocalypse experience of a lifetime – more beautiful than ever. Caught in an epic zombie outbreak on the tropical island of Banoi, your only thought is: Survive!

วันวางจำหน่าย: 31 พ.ค. 2016

Welcome to the zombie apocalypse experience of a lifetime – and now more beautiful than ever. Caught in the midst of an epic zombie outbreak on the tropical island of Banoi, your only thought is: Survive!

วันวางจำหน่าย: 18 พ.ย. 2014

Escape Dead Island is a Survival-Mystery adventure that lets players delve into the Dead Island universe and unravel the origins of the zombie outbreak.