Windows, Mac and Linux Dùng mũi tên bên cạnh để lọc theo hệ điều hành hay số liệu tổng hợp.
January 2024 (nhấp vào từng hạng mục để xem chi tiết)
MỤC
PHỔ BIẾN NHẤT
TỶ LỆ
THAY ĐỔI
Phiên bản OS
Windows 10 64 bit 
51.43% 
-2.02% 

 
Windows
96.52%
+0.12% 

Windows 10 64 bit
51.43%
-2.02%

Windows 11 64 bit
44.24%
+2.29%

Windows 7 64 bit
0.59%
-0.09%

Windows 8.1 64 bit
0.13%
-0.02%

Windows 7
0.05%
-0.01%

 
OSX
1.54%
-0.09% 

MacOS 14.2.1 64 bit
0.45%
+0.38%

MacOS 14.1.2 64 bit
0.14%
-0.19%

MacOS 14.0.0 64 bit
0.10%
-0.04%

MacOS 14.1.1 64 bit
0.08%
-0.14%

MacOS 14.3.0 64 bit
0.06%
+0.06%

 
Linux
1.95%
-0.02% 

"Arch Linux" 64 bit
0.15%
0.00%

Ubuntu 22.04.3 LTS 64 bit
0.13%
-0.01%

Linux Mint 21.2 64 bit
0.07%
-0.02%

"Manjaro Linux" 64 bit
0.07%
0.00%

System RAM
16 GB 
49.60% 
+1.07% 

Less than 4 GB
0.09%
-0.01%

4 GB
3.36%
-0.22%

8 GB
13.67%
-0.43%

12 GB
3.25%
+0.01%

16 GB
49.60%
+1.07%

24 GB
1.32%
+0.06%

32 GB
23.71%
-0.31%

48 GB
0.49%
+0.49%

64 GB
3.37%
-0.22%

More than 64 GB
0.32%
+0.02%

Other
0.81%
-0.48%

Intel CPU Speeds
2.3 Ghz to 2.69 Ghz 
21.42% 
+0.40% 

Below 1.4 Ghz
0.99%
-0.05%

1.4 Ghz to 1.49 Ghz
0.25%
0.00%

1.5 Ghz to 1.69 Ghz
0.29%
-0.01%

1.7 Ghz to 1.99 Ghz
1.46%
-0.03%

2.0 Ghz to 2.29 Ghz
4.04%
-0.36%

2.3 Ghz to 2.69 Ghz
21.42%
+0.40%

2.7 Ghz to 2.99 Ghz
11.78%
-0.46%

3.0 Ghz to 3.29 Ghz
6.41%
-0.01%

3.3 Ghz to 3.69 Ghz
14.72%
+0.07%

3.7 Ghz and above
3.08%
-0.12%

Physical CPUs
6 cpus 
31.64% 
-0.47% 

1 cpu
0.07%
-0.01%

2 cpus
6.26%
-0.31%

3 cpus
0.27%
-0.01%

4 cpus
22.49%
-0.33%

5 cpus
0.03%
0.00%

6 cpus
31.64%
-0.47%

7 cpus
0.01%
0.00%

8 cpus
20.89%
+0.46%

9 cpus
0.00%
0.00%

10 cpus
4.14%
+0.07%

11 cpus
0.02%
+0.01%

12 cpus
5.14%
-0.01%

13 cpus
0.00%
0.00%

14 cpus
3.80%
+0.45%

15 cpus
0.00%
0.00%

16 cpus
3.07%
+0.10%

17 cpus
0.00%
0.00%

18 cpus
0.38%
-0.16%

19 cpus
0.00%
0.00%

20 cpus
0.23%
+0.06%

22 cpus
0.01%
-0.01%

23 cpus
0.00%
0.00%

24 cpus
1.46%
+0.24%

26 cpus
0.00%
0.00%

28 cpus
0.06%
-0.07%

30 cpus
0.00%
0.00%

32 cpus
0.02%
0.00%

36 cpus
0.01%
0.00%

40 cpus
0.00%
0.00%

44 cpus
0.00%
0.00%

48 cpus
0.00%
0.00%

56 cpus
0.00%
0.00%

64 cpus
0.00%
0.00%

66 cpus
0.00%
0.00%

72 cpus
0.00%
0.00%

120 cpus
0.00%
0.00%

192 cpus
0.00%
0.00%

Video Card Description
NVIDIA GeForce RTX 3060
 
4.83% 
-0.30% 

NVIDIA GeForce RTX 3060
4.83%
-0.30%

NVIDIA GeForce GTX 1650
4.53%
-0.01%

NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
3.73%
+0.36%

NVIDIA GeForce GTX 1060
3.58%
-0.18%

NVIDIA GeForce RTX 2060
3.40%
-0.19%

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
3.33%
-0.07%

NVIDIA GeForce RTX 3070
3.03%
-0.20%

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
2.72%
-0.04%

NVIDIA GeForce RTX 3050
2.70%
+0.17%

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
2.52%
+0.56%

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
2.23%
-0.08%

NVIDIA GeForce RTX 3080
2.11%
-0.06%

AMD Radeon Graphics
2.11%
+0.02%

Intel Iris Xe Graphics
1.98%
+0.09%

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
1.72%
0.00%

NVIDIA GeForce RTX 4070
1.50%
-0.03%

Intel(R) UHD Graphics
1.45%
-0.02%

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
1.43%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 1050
1.34%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 1070
1.33%
-0.04%

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
1.27%
-0.05%

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
1.20%
+0.08%

NVIDIA GeForce RTX 4060
1.18%
+0.14%

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
1.17%
-0.04%

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
1.17%
+0.11%

1.10%
-0.08%

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
1.07%
+0.05%

NVIDIA GeForce GTX 1660
0.97%
-0.08%

AMD Radeon RX 580
0.92%
-0.01%

NVIDIA GeForce RTX 4090
0.91%
+0.04%

NVIDIA GeForce RTX 2070
0.90%
-0.08%

NVIDIA GeForce GTX 1080
0.86%
-0.02%

AMD Radeon(TM) Graphics
0.85%
+0.10%

NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
0.82%
+0.04%

AMD AMD Custom GPU 0405
0.82%
+0.04%

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
0.81%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti
0.76%
+0.01%

AMD Radeon RX 6700 XT
0.73%
0.00%

NVIDIA GeForce RTX 4080
0.73%
+0.02%

NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
0.72%
+0.07%

AMD Radeon RX 6600
0.69%
+0.04%

AMD Radeon RX 5700 XT
0.68%
-0.01%

NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU
0.68%
+0.12%

AMD Radeon RX 570
0.66%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
0.59%
-0.01%

NVIDIA GeForce RTX 3090
0.59%
+0.01%

AMD Radeon Vega 8 Graphics
0.58%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
0.53%
-0.02%

Intel UHD Graphics 620
0.52%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 970
0.50%
-0.02%

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
0.50%
-0.02%

AMD Radeon RX 580 2048SP
0.48%
+0.03%

RDPDD Chained DD
0.47%
-0.27%

NVIDIA GeForce GT 1030
0.46%
-0.01%

NVIDIA GeForce RTX 2080
0.44%
+0.01%

NVIDIA GeForce GTX 960
0.44%
-0.01%

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
0.42%
+0.05%

AMD Radeon RX 6600 XT
0.41%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
0.41%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
0.41%
0.00%

Intel UHD Graphics 630
0.41%
-0.01%

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
0.40%
-0.01%

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
0.36%
+0.07%

AMD Radeon RX 7900 XTX
0.34%
+0.02%

AMD Radeon RX 6750 XT
0.33%
+0.01%

AMD Radeon RX 6800 XT
0.33%
0.00%

AMD Radeon RX 550
0.31%
-0.01%

AMD Radeon Vega 3 Graphics
0.31%
-0.02%

Intel HD Graphics 620
0.30%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 730
0.30%
0.00%

Intel HD Graphics 520
0.29%
-0.02%

AMD Radeon RX 6650 XT
0.29%
+0.02%

Intel HD Graphics 4600
0.27%
0.00%

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
0.26%
+0.03%

Intel UHD Graphics 600
0.25%
-0.01%

Intel HD Graphics 4000
0.25%
-0.01%

AMD Radeon RX 6900 XT
0.24%
+0.01%

AMD Radeon RX 5600 XT
0.23%
0.00%

AMD Radeon RX 5500 XT
0.20%
-0.01%

AMD Radeon RX 6500 XT
0.19%
0.00%

NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
0.19%
0.00%

AMD Radeon RX 480
0.19%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 960M
0.19%
-0.01%

Intel Haswell
0.19%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 710
0.18%
-0.01%

Intel Ivy Bridge
0.18%
-0.02%

NVIDIA GeForce 940M
0.18%
0.00%

NVIDIA GeForce MX250
0.18%
+0.01%

NVIDIA GeForce MX450
0.18%
+0.01%

AMD Radeon (TM) Graphics
0.17%
+0.01%

AMD Radeon RX 6800
0.17%
+0.01%

NVIDIA GeForce RTX 2050
0.17%
+0.17%

AMD Radeon RX Vega 11 Graphics
0.16%
-0.01%

NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU
0.15%
+0.15%

NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design
0.15%
0.00%

NVIDIA GeForce MX150
0.15%
-0.01%

Intel HD Graphics 530
0.15%
-0.01%

Intel HD Graphics 5500
0.15%
-0.01%

Other
10.03%
-0.30%

VRAM
8 GB 
31.79% 
+0.12% 

512 MB
2.72%
+0.18%

1 GB
7.44%
+0.10%

2 GB
4.93%
-0.01%

3 GB
1.86%
-0.01%

4 GB
10.53%
+0.17%

6 GB
15.30%
-0.46%

8 GB
31.79%
+0.12%

10 GB
3.31%
-0.02%

11 GB
1.76%
0.00%

12 GB
15.04%
-0.19%

16 GB
1.81%
+0.14%

24 GB
2.67%
+0.13%

Other
0.84%
-0.13%

Primary Display Resolution
1920 x 1080 
59.70% 
+0.12% 

800 x 1280
0.47%
+0.02%

1280 x 720
0.23%
-0.01%

1280 x 800
0.48%
-0.01%

1280 x 1024
0.43%
0.00%

1360 x 768
0.71%
-0.05%

1366 x 768
4.01%
-0.22%

1440 x 900
1.19%
-0.05%

1600 x 900
1.13%
-0.11%

1680 x 1050
0.75%
-0.01%

1920 x 1200
1.14%
+0.06%

1920 x 1080
59.70%
+0.12%

2560 x 1080
0.98%
+0.02%

2560 x 1600
3.33%
+0.47%

2560 x 1440
16.02%
-0.37%

2880 x 1800
0.28%
+0.03%

3440 x 1440
2.31%
+0.08%

3840 x 2160
3.78%
+0.01%

5120 x 1440
0.30%
+0.01%

Other
2.75%
+0.01%

Multi-Monitor Desktop Resolution
3840 x 1080 
59.04% 
+0.02% 

1920 x 2160
1.70%
+0.04%

2560 x 2520
0.90%
+0.02%

2944 x 1080
0.50%
+0.02%

3000 x 1920
4.30%
+0.10%

3200 x 1080
2.54%
-0.12%

3280 x 1080
1.46%
-0.12%

3286 x 1080
2.96%
-0.14%

3360 x 1080
1.62%
-0.04%

3440 x 2520
0.50%
+0.02%

3520 x 1080
2.04%
-0.10%

3600 x 1080
1.64%
-0.04%

3640 x 1920
2.92%
+0.04%

3840 x 1080
59.04%
+0.02%

3840 x 1081
1.10%
+0.02%

3840 x 1082
0.66%
-0.02%

3840 x 1083
0.98%
+0.06%

3840 x 1084
0.78%
+0.04%

3840 x 1085
0.68%
+0.04%

3840 x 1086
0.62%
-0.02%

3840 x 1087
0.48%
-0.02%

3840 x 1088
0.44%
-0.02%

3840 x 1200
1.72%
+0.02%

3840 x 2160
1.00%
-0.04%

4000 x 2560
1.08%
+0.02%

4480 x 1080
1.76%
-0.04%

4480 x 1440
23.14%
+0.56%

4480 x 1600
0.72%
+0.08%

4520 x 1920
0.64%
+0.04%

4920 x 1920
0.82%
+0.02%

4920 x 2160
0.44%
0.00%

5120 x 1440
8.40%
+0.08%

5120 x 1600
0.46%
+0.02%

5120 x 2880
0.50%
-0.04%

5360 x 1440
2.76%
+0.06%

5560 x 1920
0.54%
-0.02%

5760 x 1080
3.32%
-0.06%

5760 x 2160
4.92%
-0.12%

6000 x 1440
1.22%
+0.06%

6400 x 1440
1.72%
-0.02%

6400 x 2160
2.70%
+0.02%

7040 x 1440
0.56%
+0.02%

7680 x 1440
0.76%
0.00%

7680 x 2160
2.46%
+0.08%

Other
50.50%
-0.12%

Language
English 
36.17% 
-0.75% 

English
36.17%
-0.75%

Simplified Chinese
25.22%
-0.10%

Russian
10.03%
+0.60%

Spanish - Spain
4.60%
-0.26%

Portuguese-Brazil
3.88%
-0.22%

German
3.20%
0.00%

Japanese
2.71%
+0.25%

French
2.37%
+0.05%

Korean
1.77%
+0.54%

Polish
1.71%
-0.09%

Turkish
1.36%
-0.08%

Traditional Chinese
1.35%
+0.09%

Thai
0.92%
+0.03%

Ukrainian
0.71%
+0.03%

Italian
0.67%
0.00%

Czech
0.58%
-0.03%

Hungarian
0.42%
-0.01%

Spanish - Latin America
0.41%
+0.01%

Portuguese - Portugal
0.40%
-0.03%

Dutch
0.30%
-0.01%

Swedish
0.29%
-0.01%

Danish
0.26%
0.00%

Finnish
0.17%
0.00%

Romanian
0.15%
-0.01%

Norwegian
0.14%
0.00%

Vietnamese
0.09%
+0.02%

Greek
0.07%
0.00%

Bulgarian
0.05%
0.00%

Indonesian
0.02%
+0.01%

Arabic
0.00%
0.00%

Free Hard Drive Space
100 GB to 249 GB 
23.42% 
+0.66% 

Unspecified
0.00%
0.00%

Less than 10 GB
0.90%
-0.06%

10 GB to 99 GB
16.56%
+0.57%

100 GB to 249 GB
23.42%
+0.66%

250 GB to 499 GB
22.37%
+0.21%

500 GB to 749 GB
11.22%
+0.20%

750 GB to 999 GB
9.55%
-0.17%

1 TB to 2 TB
9.68%
-0.02%

2 TB to 3 TB
2.10%
-0.18%

3 TB to 4 TB
1.67%
-0.14%

Above 4 TB
2.54%
-1.06%

Total Hard Drive Space
Above 1 TB 
51.98% 
-0.77% 

Unspecified
0.00%
0.00%

Less than 10 GB
0.00%
0.00%

10 GB to 99 GB
0.32%
-0.02%

100 GB to 249 GB
6.92%
-0.33%

250 GB to 499 GB
20.45%
+0.33%

500 GB to 749 GB
3.36%
+0.02%

750 GB to 999 GB
16.96%
+0.77%

Above 1 TB
51.98%
-0.77%

VR Headsets
Oculus Quest 2 
40.64% 
+2.77% 

Oculus Quest 2
40.64%
+2.77%

Valve Index HMD
15.00%
-3.17%

Meta Quest 3
14.05%
+4.78%

Oculus Rift S
8.31%
-1.53%

HTC Vive
4.58%
-0.82%

Windows Mixed Reality
4.15%
-0.88%

Oculus Rift
3.87%
-0.98%

Pico 4
2.17%
+0.00%

Oculus Quest
1.25%
-0.11%

HTC Vive Pro
1.16%
-0.06%

HTC Vive Cosmos
0.99%
-0.14%

HTC Vive Pro 2
0.77%
-0.04%

Pico Neo 3
0.56%
+0.09%

Meta Quest Pro
0.52%
+0.08%

iVRy
0.40%
+0.00%

Pimax 8K
0.30%
-0.00%

Riftcat Vridge
0.23%
-0.09%

Bigscreen Beyond
0.11%
+0.04%

Varjo Aero
0.11%
+0.01%

Sony PlayStation VR
0.05%
+0.00%

DPVR E4
0.05%
-0.00%

Iriun VR
0.05%
+0.00%

Pimax 5K Plus
0.04%
-0.00%

Oculus Rift DK2
0.03%
-0.00%

Pimax Artisan
0.01%
+0.01%

Pico Neo 2
0.01%
+0.01%

Other
0.57%
+0.06%

Steam users with VR Headsets
2.24%
+0.40%

Other Settings
LAHF / SAHF 
100.00% 
0.00% 

SSE2
100.00%
0.00%

SSE3
100.00%
0.00%

LAHF / SAHF
100.00%
0.00%

CMPXCHG16B
100.00%
+0.01%

SSSE3
99.73%
+0.01%

SSE4.1
99.60%
+0.03%

SSE4.2
99.45%
+0.04%

FCMOV
98.46%
+0.09%

AES
97.91%
+0.11%

AVX
96.59%
+0.16%

NTFS
96.41%
+0.11%

AVX2
92.33%
+0.30%

HyperThreading
85.14%
+0.49%

SHA
60.53%
+1.58%

SSE4a
34.42%
+0.63%

AVX512CD
11.26%
+0.42%

AVX512F
11.26%
+0.42%

AVX512VNNI
11.14%
+0.39%

PrefetchW
0.00%
0.00%

AVX512ER
0.00%
0.00%

AVX512PF
0.00%
0.00%