ข่าวสาร

Windows Only ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อกรองตามแพลตฟอร์มหรือดูสถิติโดยรวม
July 2018 (คลิกแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
รายการ
ยอดนิยมสูงสุด
เปอร์เซ็นต์
เปลี่ยนแปลง
Windows Version
Windows 10 64 bit 
56.21% 
-2.89% 

Windows 10 64 bit
56.21%
-2.89%

Windows 7 64 bit
37.27%
+3.72%

Windows 8.1 64 bit
3.71%
-0.48%

Windows 7
1.76%
-0.24%

Windows 8 64 bit
0.34%
-0.04%

Windows 10
0.31%
-0.05%

Windows XP 32 bit
0.22%
-0.01%

Windows 8.1
0.07%
0.00%

Other
0.10%
-0.01%

System RAM (Windows)
8 GB 
40.48% 
+1.56% 

Less than 512 MB
0.00%
0.00%

512 Mb to 999 MB
0.01%
0.00%

1 GB
0.29%
-0.02%

2 GB
1.77%
-0.23%

3 GB
4.34%
-0.39%

4 GB
10.99%
-0.44%

5 GB
0.45%
-0.05%

6 GB
2.37%
-0.20%

7 GB
1.98%
-0.20%

8 GB
40.48%
+1.56%

9 GB
0.03%
0.00%

10 GB
0.27%
-0.02%

11 GB
0.17%
0.00%

12 GB and higher
36.83%
0.00%

Processor Vendor (Windows)
GenuineIntel 
84.79% 
+1.05% 

GenuineIntel
84.79%
+1.05%

AuthenticAMD
15.17%
-1.05%

Intel CPU Speeds (Windows)
3.3 Ghz to 3.69 Ghz 
26.21% 
+2.64% 

Unspecified
0.00%
0.00%

Below 1.4 Ghz
0.29%
-0.06%

1.4 Ghz to 1.49 Ghz
0.16%
-0.01%

1.5 Ghz to 1.69 Ghz
1.14%
-0.12%

1.7 Ghz to 1.99 Ghz
2.24%
-0.16%

2.0 Ghz to 2.29 Ghz
3.60%
-0.20%

2.3 Ghz to 2.69 Ghz
13.71%
-1.27%

2.7 Ghz to 2.99 Ghz
12.18%
-0.13%

3.0 Ghz to 3.29 Ghz
18.24%
-0.06%

3.3 Ghz to 3.69 Ghz
26.21%
+2.64%

3.7 Ghz and above
7.02%
+0.42%

AMD CPU Speeds (Windows)
3.3 Ghz to 3.69 Ghz 
5.07% 
-0.27% 

Below 1.4 Ghz
0.16%
-0.01%

1.4 Ghz to 1.49 Ghz
0.14%
-0.01%

1.5 Ghz to 1.69 Ghz
0.14%
-0.02%

1.7 Ghz to 1.99 Ghz
0.67%
-0.08%

2.0 Ghz to 2.29 Ghz
0.60%
-0.06%

2.3 Ghz to 2.69 Ghz
0.77%
-0.05%

2.7 Ghz to 2.99 Ghz
1.19%
-0.09%

3.0 Ghz to 3.29 Ghz
3.25%
-0.22%

3.3 Ghz to 3.69 Ghz
5.07%
-0.27%

3.7 Ghz and above
3.17%
-0.25%

Physical CPUs (Windows)
4 cpus 
57.31% 
-3.05% 

1 cpu
1.00%
-0.04%

2 cpus
33.58%
+2.81%

3 cpus
1.65%
-0.13%

4 cpus
57.31%
-3.05%

5 cpus
0.00%
0.00%

6 cpus
5.36%
+0.46%

7 cpus
0.00%
0.00%

8 cpus
0.98%
-0.05%

10 cpus
0.05%
-0.01%

12 cpus
0.02%
-0.01%

14 cpus
0.00%
0.00%

15 cpus
0.00%
0.00%

16 cpus
0.03%
0.00%

18 cpus
0.01%
0.00%

20 cpus
0.00%
0.00%

22 cpus
0.00%
0.00%

24 cpus
0.00%
0.00%

28 cpus
0.00%
0.00%

32 cpus
0.00%
0.00%

DirectX 12 Systems (Win10 with DX 12 GPU)
NVIDIA GeForce GTX 1060 
7.69% 
-0.18% 

NVIDIA GeForce GTX 1060
7.69%
-0.18%

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
5.13%
+0.21%

NVIDIA GeForce GTX 1050
3.34%
+0.06%

NVIDIA GeForce GTX 1070
3.25%
-0.23%

NVIDIA GeForce GTX 970
2.44%
-0.21%

NVIDIA GeForce GTX 1080
2.07%
-0.14%

NVIDIA GeForce GTX 960
1.69%
-0.14%

NVIDIA GeForce GTX 960M
1.64%
-0.18%

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
1.40%
+0.05%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
1.17%
-0.04%

NVIDIA GeForce 940M
0.99%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 950M
0.90%
-0.10%

Intel HD Graphics 520
0.62%
-0.07%

Intel HD Graphics 620
0.59%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTX 760
0.53%
-0.06%

AMD Radeon RX 480
0.53%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 950
0.52%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
0.50%
+0.05%

NVIDIA GeForce GTX 980
0.47%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
0.47%
-0.05%

Intel HD Graphics 5500
0.45%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 720M
0.45%
-0.06%

AMD Radeon R5 Graphics
0.42%
-0.03%

NVIDIA GeForce 920M
0.41%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 730
0.41%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 970M
0.40%
-0.05%

AMD Radeon HD 7900 Series
0.37%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTX 660
0.37%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTX 750
0.35%
-0.02%

Intel HD Graphics 630
0.34%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 770
0.33%
-0.04%

AMD Radeon RX 580
0.31%
-0.01%

AMD Radeon HD 8800 Series
0.31%
-0.02%

AMD Radeon R7 Graphics
0.31%
-0.01%

NVIDIA GeForce 840M
0.30%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 860M
0.28%
-0.03%

AMD Radeon RX 460
0.27%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 650
0.26%
-0.01%

NVIDIA GeForce 940MX
0.25%
-0.03%

AMD Radeon R5 M330
0.25%
-0.02%

AMD Radeon R9 380 Series
0.25%
-0.03%

Intel HD Graphics 4600
0.25%
-0.03%

AMD Radeon R7 300 Series
0.24%
-0.01%

Intel HD Graphics 530
0.23%
-0.02%

NVIDIA GeForce 920MX
0.23%
-0.01%

AMD Radeon R9 390 Series
0.23%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 1030
0.22%
+0.01%

AMD Radeon R9 200 Series
0.22%
-0.02%

AMD Radeon HD 7700 Series
0.22%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 965M
0.22%
-0.03%

AMD Radeon HD 7800 Series
0.21%
-0.03%

NVIDIA GeForce GT 740M
0.21%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 850M
0.20%
-0.02%

NVIDIA GeForce MX150
0.20%
+0.02%

NVIDIA GeForce GTX 980M
0.18%
-0.02%

AMD Radeon RX 470
0.18%
-0.01%

AMD Radeon RX 560
0.15%
0.00%

AMD Radeon R4 Graphics
0.15%
-0.02%

AMD Radeon HD 8500 Series
0.15%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 630
0.15%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
0.14%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 780
0.13%
-0.02%

NVIDIA GeForce 930M
0.12%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 745
0.12%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
0.12%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 710
0.11%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 750M
0.11%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 670
0.11%
-0.01%

AMD Radeon R7 200 Series
0.10%
-0.01%

AMD Radeon RX 550
0.10%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
0.10%
0.00%

Intel HD Graphics 4400
0.09%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 740
0.09%
-0.01%

NVIDIA GeForce 930MX
0.09%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTS 450
0.09%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 640
0.09%
0.00%

AMD Radeon R6 Graphics
0.08%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 680
0.08%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 650M
0.08%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 630M
0.07%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
0.07%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 610
0.07%
-0.01%

AMD Radeon HD 8600 Series
0.06%
-0.01%

AMD Radeon R2 Graphics
0.06%
-0.01%

AMD Radeon R7 M445
0.06%
0.00%

AMD Radeon HD 7600M Series
0.06%
-0.01%

AMD Radeon HD 8500M
0.06%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 720
0.06%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
0.06%
-0.01%

Intel HD Graphics 510
0.06%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 765M
0.06%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX TITAN X
0.06%
0.00%

AMD Radeon RX 570
0.05%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 635M
0.05%
-0.01%

AMD Radeon RX Vega
0.05%
0.00%

Intel HD Graphics 610
0.05%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 430
0.05%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 560
0.05%
0.00%

AMD Radeon R9 Fury Series
0.04%
-0.01%

NVIDIA GeForce 610M
0.04%
-0.01%

AMD Radeon R3 Graphics
0.04%
-0.01%

AMD Radeon HD 8400
0.04%
-0.01%

AMD Radeon HD 8600M Series
0.04%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 660M
0.04%
-0.01%

AMD Radeon R7 M340
0.04%
0.00%

AMD Radeon R7 M260 Series
0.04%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 755M
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 870M
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 440
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 770M
0.04%
0.00%

AMD Radeon R5 M335
0.03%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 460
0.03%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 620
0.03%
0.00%

AMD Radeon Vega 8 Graphics
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
0.03%
-0.01%

AMD Radeon R9 M360
0.03%
-0.01%

AMD Radeon HD 8330
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 540M
0.03%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 570
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 8800M Series
0.03%
0.00%

AMD Radeon R7 M265 Series
0.03%
0.00%

AMD Radeon RX Vega 11 Graphics
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 8650G
0.03%
0.00%

AMD Radeon R7 M360
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7500M/7600M Series
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 640M
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 730M
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 520
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7000 Series
0.03%
0.00%

Intel Iris Graphics 540
0.02%
-0.01%

AMD Radeon HD 8600/8700M
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 880M
0.02%
-0.01%

AMD Radeon HD 7640G
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 580
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce 830M
0.02%
0.00%

Intel HD Graphics 515
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 420
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8470D
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 780M
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8610G
0.02%
0.00%

AMD Radeon R9 M375
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 760M
0.02%
0.00%

AMD Radeon R5 M320
0.02%
0.00%

Intel HD Graphics 6000
0.02%
0.00%

Intel HD Graphics 615
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce 810M
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 7660G
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 705
0.02%
0.00%

AMD Radeon R7 240 Series
0.02%
0.00%

Intel Iris Graphics 6100
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 645
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 745M
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8570D
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 560M
0.02%
+0.01%

NVIDIA GeForce GT 525M
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 7500 Series
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 7560D
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8500M Series
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 7480D
0.02%
0.00%

AMD Radeon R5 M200 Series
0.02%
+0.01%

AMD Radeon HD 8370D
0.01%
-0.01%

AMD Radeon HD 8500M/8700M
0.01%
-0.01%

NVIDIA TITAN Xp
0.01%
-0.01%

Intel Iris Plus Graphics 640
0.01%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 520M
0.01%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 635
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX TITAN
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 670MX
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7310
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8550G
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7520G
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8670D
0.01%
-0.01%

Intel HD Graphics 5300
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7660D
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8240
0.01%
0.00%

Intel HD Graphics 5000
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7700M Series
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7400 Series
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro M1000M
0.01%
0.00%

AMD Radeon 530
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 910M
0.01%
0.00%

AMD Radeon Pro 460
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 690
0.01%
0.00%

AMD Radeon R7 370 Series
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 670M
0.01%
0.00%

AMD Radeon R7 Series / HD 9000 Series
0.01%
0.00%

NVIDIA NVS 4200M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 645M
0.01%
0.00%

AMD Radeon R7 350
0.01%
0.00%

Intel Iris Graphics 5100
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8510G
0.01%
0.00%

Intel Iris Graphics 550
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 555M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8970M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 530
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8210
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7340
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 470
0.01%
0.00%

AMD Radeon R5 M315
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7540D
0.01%
0.00%

NVIDIA NVS 5200M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 615
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K1100M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7620G
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 625
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 410M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 680M
0.01%
0.00%

AMD Radeon R7 M370
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 545
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 520MX
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7600G
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K620
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 460M
0.01%
0.00%

AMD Radeon R5 M435
0.01%
+0.01%

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black
0.01%
0.00%

AMD Radeon R9 M370X
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro 2000
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 735M
0.01%
+0.01%

NVIDIA GeForce GTX 460 SE
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 560 SE
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M2000M
0.00%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 480
0.00%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 640M LE
0.00%
-0.01%

NVIDIA NVS 5400M
0.00%
-0.01%

NVIDIA Quadro K2100M
0.00%
-0.01%

NVIDIA Quadro K1000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon 540 Graphics
0.00%
0.00%

AMD Radeon Pro 555
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics 6200
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7420G
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 600
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8280
0.00%
-0.01%

AMD Radeon HD 8530M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 675MX
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8490
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 620M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8790M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R5 M255
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2000M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 1000M
0.00%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 425M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2200
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7970M
0.00%
0.00%

Intel Iris Plus Graphics 650
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 675M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 605
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 4000
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7300 Series
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 420M
0.00%
0.00%

AMD Radeon Pro 580
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7500G
0.00%
0.00%

AMD Radeon R7 M350
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7600 Series
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K620M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M4000
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 2000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8450G
0.00%
0.00%

AMD Radeon R5 340
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 945M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 550M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 845M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 465
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2000
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7800M Series
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 775M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4000
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K600
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics 580
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M385
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K3000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7200 Series
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M390X
0.00%
0.00%

AMD Radeon Vega Frontier Edition
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8250
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 680MX
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K3100M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 810A
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 555
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7670M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M395X
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M295X
0.00%
0.00%

NVIDIA TITAN V
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics 5600
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4200
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 570M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K610M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7600A Series
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 3000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon Pro 575
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 590
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4100M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M380
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7400G
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 435M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K420
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8350G
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8650D
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 825M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R7 M380
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K5200
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M5000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M375X
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 415
0.00%
0.00%

NVIDIA NVS 315
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 445M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 4000M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K5100M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2000D
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8950
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2200M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K1200
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 6000
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 580M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8180
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K5000M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 510
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 645
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M6000
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K6000
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 415M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 505
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 705A
0.00%
0.00%

AMD Radeon R7 360
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics - Braswell
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 480M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M280X
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8410G
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8550D
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M5000
0.00%
0.00%

Intel Desktop Haswell GT1
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics P6300
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7400A Series
0.00%
0.00%

DirectX 12 GPUs
NVIDIA GeForce GTX 1060 
14.13% 
+0.04% 

NVIDIA GeForce GTX 1060
14.13%
+0.04%

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
10.84%
+1.43%

NVIDIA GeForce GTX 1050
6.97%
+1.64%

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
6.36%
+1.40%

NVIDIA GeForce GTX 960
4.84%
-0.50%

NVIDIA GeForce GTX 1070
4.02%
-0.24%

NVIDIA GeForce GTX 970
3.46%
-0.46%

NVIDIA GeForce GTX 1080
2.52%
-0.17%

NVIDIA GeForce GTX 960M
1.96%
-0.25%

NVIDIA GeForce GTX 950
1.94%
+0.08%

NVIDIA GeForce GT 730
1.54%
+0.14%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
1.34%
-0.06%

NVIDIA GeForce GTX 750
1.30%
+0.21%

NVIDIA GeForce 940M
1.16%
-0.09%

NVIDIA GeForce GTX 760
1.13%
-0.08%

NVIDIA GeForce GTX 950M
1.08%
-0.15%

AMD Radeon R7 Graphics
0.97%
-0.05%

NVIDIA GeForce GT 720M
0.88%
-0.12%

NVIDIA GeForce GTX 660
0.86%
-0.08%

NVIDIA GeForce GTX 650
0.82%
-0.02%

AMD Radeon R5 Graphics
0.74%
-0.07%

Intel HD Graphics 520
0.74%
-0.09%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
0.68%
+0.10%

Intel HD Graphics 620
0.67%
-0.05%

NVIDIA GeForce GT 1030
0.66%
+0.21%

AMD Radeon RX 480
0.66%
-0.06%

Intel HD Graphics 5500
0.63%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 980
0.63%
-0.07%

AMD Radeon HD 7700 Series
0.61%
-0.12%

NVIDIA GeForce GT 630
0.60%
-0.05%

AMD Radeon HD 7900 Series
0.59%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
0.58%
-0.08%

Intel HD Graphics 4600
0.58%
-0.08%

AMD Radeon HD 8800 Series
0.55%
-0.04%

Intel HD Graphics 630
0.54%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 770
0.53%
-0.08%

NVIDIA GeForce 920M
0.53%
-0.05%

AMD Radeon HD 8470D
0.52%
-0.06%

NVIDIA GeForce 840M
0.51%
-0.06%

NVIDIA GeForce GTX 970M
0.49%
-0.06%

Intel HD Graphics 6000
0.47%
-0.05%

AMD Radeon RX 460
0.46%
-0.02%

AMD Radeon HD 7800 Series
0.46%
-0.06%

AMD Radeon R7 300 Series
0.45%
+0.01%

NVIDIA GeForce GTX 860M
0.43%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
0.41%
-0.04%

Intel HD Graphics 530
0.40%
-0.05%

AMD Radeon HD 8500 Series
0.39%
-0.03%

AMD Radeon RX 580
0.37%
-0.02%

AMD Radeon R9 380 Series
0.35%
-0.05%

NVIDIA GeForce GT 740M
0.34%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTS 450
0.33%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
0.33%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 850M
0.33%
-0.04%

AMD Radeon R9 200 Series
0.32%
-0.03%

Intel Iris Graphics 6100
0.32%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 740
0.31%
+0.31%

Other
13.36%
0.00%

DirectX 11 Systems (Vista/Win7/Win8/Win10 with DX 11/12 GPU)
NVIDIA GeForce GTX 1060 
12.89% 
+0.15% 

NVIDIA GeForce GTX 1060
12.89%
+0.15%

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
9.89%
+1.38%

NVIDIA GeForce GTX 1050
6.37%
+1.55%

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
5.80%
+1.32%

NVIDIA GeForce GTX 960
4.41%
-0.41%

NVIDIA GeForce GTX 1070
3.66%
-0.18%

NVIDIA GeForce GTX 970
3.14%
-0.39%

NVIDIA GeForce GTX 1080
2.30%
-0.13%

NVIDIA GeForce GTX 960M
1.79%
-0.21%

NVIDIA GeForce GTX 950
1.77%
+0.09%

NVIDIA GeForce GT 730
1.40%
+0.14%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
1.23%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTX 750
1.19%
+0.21%

NVIDIA GeForce 940M
1.05%
-0.08%

Intel HD Graphics 4000
1.03%
-0.09%

NVIDIA GeForce GTX 760
1.02%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 950M
0.99%
-0.12%

Intel Haswell
0.96%
-0.08%

AMD Radeon R7 Graphics
0.88%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 720M
0.81%
-0.10%

NVIDIA GeForce GTX 660
0.78%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 650
0.74%
-0.02%

AMD Radeon R5 Graphics
0.68%
-0.05%

Intel HD Graphics 520
0.66%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
0.62%
+0.10%

NVIDIA GeForce GT 1030
0.60%
+0.20%

Intel Ivy Bridge
0.59%
-0.08%

Intel HD Graphics 620
0.59%
-0.05%

AMD Radeon RX 480
0.59%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 980
0.57%
-0.06%

Intel HD Graphics 5500
0.56%
-0.06%

AMD Radeon HD 7700 Series
0.55%
-0.11%

NVIDIA GeForce GT 630
0.54%
-0.04%

AMD Radeon HD 7900 Series
0.53%
-0.06%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
0.53%
-0.07%

Intel HD Graphics 4600
0.52%
-0.06%

Intel Valleyview Baytrail
0.50%
-0.05%

AMD Radeon HD 8800 Series
0.49%
-0.03%

NVIDIA GeForce 920M
0.49%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTX 770
0.48%
-0.07%

AMD Radeon HD 8470D
0.47%
-0.06%

NVIDIA GeForce 840M
0.47%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 970M
0.45%
-0.05%

Intel HD Graphics 630
0.43%
-0.01%

AMD Radeon RX 460
0.42%
-0.01%

AMD Radeon R7 300 Series
0.41%
+0.01%

AMD Radeon HD 7800 Series
0.39%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 860M
0.38%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
0.37%
-0.03%

AMD Radeon HD 8500 Series
0.35%
-0.02%

Intel Cherryview Cherrytrail
0.34%
-0.04%

AMD Radeon RX 580
0.34%
-0.01%

AMD Radeon R9 380 Series
0.32%
-0.04%

Intel HD Graphics 530
0.32%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 740M
0.31%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTS 450
0.30%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 850M
0.30%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
0.30%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 740
0.29%
+0.02%

AMD Radeon R9 200 Series
0.27%
-0.03%

AMD Radeon R5 M330
0.27%
-0.03%

AMD Radeon R9 390 Series
0.26%
-0.03%

NVIDIA GeForce 940MX
0.26%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 710
0.25%
-0.03%

NVIDIA GeForce GT 610
0.24%
-0.03%

NVIDIA GeForce 920MX
0.24%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 965M
0.24%
-0.03%

AMD Radeon HD 8370D
0.23%
-0.02%

Intel HD Graphics 4400
0.23%
-0.02%

AMD Radeon RX 470
0.22%
-0.03%

AMD Radeon RX 560
0.22%
+0.01%

NVIDIA GeForce GT 640
0.21%
-0.02%

ATI Radeon HD 5450
0.21%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 980M
0.20%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 430
0.20%
0.00%

NVIDIA GeForce MX150
0.20%
+0.02%

AMD Radeon HD 8600 Series
0.18%
+0.02%

AMD Radeon R7 200 Series
0.18%
-0.02%

AMD Radeon R4 Graphics
0.18%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
0.17%
-0.01%

AMD Radeon HD 6670
0.17%
-0.01%

ATI Radeon HD 5700 Series
0.17%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 780
0.17%
-0.03%

AMD Radeon HD 6570
0.17%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 5000 Series
0.16%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 745
0.16%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 630M
0.16%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 670
0.16%
-0.02%

AMD Radeon HD 6800 Series
0.15%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 750M
0.15%
-0.03%

NVIDIA GeForce GT 440
0.15%
-0.01%

AMD Radeon RX 550
0.14%
0.00%

NVIDIA GeForce 930M
0.14%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
0.14%
-0.02%

AMD Radeon HD 7480D
0.13%
-0.02%

AMD Radeon HD 6450
0.13%
-0.01%

AMD Radeon HD 6700 Series
0.12%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 650M
0.12%
-0.02%

AMD Radeon HD 7540D
0.12%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 680
0.12%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 560
0.12%
-0.01%

NVIDIA GeForce 610M
0.11%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 420
0.11%
+0.02%

NVIDIA GeForce GT 540M
0.10%
-0.02%

AMD Radeon R6 Graphics
0.10%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 720
0.10%
-0.01%

Intel HD Graphics 510
0.10%
0.00%

Intel HD Graphics 610
0.09%
-0.02%

NVIDIA GeForce 930MX
0.09%
-0.01%

AMD Radeon HD 6900 Series
0.09%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 520
0.09%
-0.01%

AMD Radeon HD 8500M
0.08%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 620
0.08%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 635M
0.08%
-0.01%

AMD Radeon R2 Graphics
0.08%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
0.08%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 765M
0.08%
-0.01%

AMD Radeon HD 7600M Series
0.08%
-0.01%

ATI Radeon HD 5500 Series
0.08%
0.00%

ATI Radeon HD 5670
0.08%
-0.01%

AMD Radeon HD 6530D
0.07%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 460
0.07%
-0.02%

ATI Radeon HD 5800 Series
0.07%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
0.07%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 660M
0.07%
0.00%

AMD Radeon HD 8400
0.06%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX TITAN X
0.06%
-0.01%

AMD Radeon R7 M445
0.06%
0.00%

AMD Radeon HD 8330
0.06%
-0.01%

AMD Radeon HD 7560D
0.06%
-0.01%

AMD Radeon RX 570
0.06%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 520M
0.06%
0.00%

AMD Radeon HD 7640G
0.06%
0.00%

AMD Radeon R9 M360
0.06%
0.00%

AMD Radeon R3 Graphics
0.06%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 755M
0.06%
0.00%

AMD Radeon HD 6520G
0.06%
0.00%

AMD Radeon R7 M260 Series
0.05%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 570
0.05%
-0.01%

AMD Radeon HD 7400M Series
0.05%
-0.01%

AMD Radeon RX Vega
0.05%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 640M
0.05%
-0.01%

ATI Radeon HD 5570
0.05%
-0.01%

AMD Radeon HD 7000 Series
0.05%
-0.01%

AMD Radeon HD 6310
0.05%
0.00%

AMD Radeon R9 Fury Series
0.05%
0.00%

AMD Radeon HD 8650G
0.05%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 770M
0.05%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 870M
0.05%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 525M
0.05%
0.00%

AMD Radeon HD 6410D
0.05%
-0.02%

AMD Radeon HD 7500M/7600M Series
0.05%
0.00%

AMD Radeon HD 7660G
0.05%
0.00%

AMD Radeon HD 8570D
0.05%
-0.01%

AMD Radeon HD 8600M Series
0.04%
-0.01%

Intel Broadwell
0.04%
0.00%

AMD Radeon R7 M340
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 705
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 580
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 730M
0.04%
0.00%

AMD Radeon HD 7500/7600 Series
0.04%
0.00%

AMD Radeon R7 240 Series
0.04%
-0.01%

AMD Radeon R5 M335
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce 830M
0.04%
0.00%

AMD Radeon Vega 8 Graphics
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7310
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7660D
0.03%
0.00%

AMD Radeon R7 M265 Series
0.03%
-0.01%

AMD Radeon HD 6480G
0.03%
-0.01%

AMD Radeon HD 8800M Series
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 880M
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7520G
0.03%
-0.01%

AMD Radeon HD 8610G
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 780M
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7500 Series
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 6320
0.03%
0.00%

AMD Radeon R7 M360
0.03%
0.00%

AMD Radeon RX Vega 11 Graphics
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 6300M Series
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce 410M
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 8550G
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 8600/8700M
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 560M
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7400 Series
0.03%
0.00%

Intel Iris Graphics 540
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 6620G
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 520MX
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 760M
0.02%
-0.01%

AMD Radeon HD 8670D
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 645
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 555M
0.02%
-0.01%

Intel HD Graphics 515
0.02%
-0.01%

Intel HD Graphics 6000
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8240
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 635
0.02%
0.00%

AMD Radeon R7 370 Series
0.02%
-0.01%

AMD Radeon R9 M375
0.02%
-0.01%

Intel Iris Graphics 6100
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 745M
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 530
0.02%
-0.01%

AMD Radeon R5 M320
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce 615
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce 810M
0.02%
0.00%

Intel HD Graphics 615
0.02%
0.00%

Intel HD Graphics 5000
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 645M
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 6550D
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8210
0.02%
0.00%

AMD Radeon R5 M200 Series
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX TITAN
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 7340
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 670MX
0.02%
0.00%

NVIDIA NVS 4200M
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 7670M
0.02%
+0.01%

AMD Radeon 6600M and 6700M Series
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8500M Series
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 670M
0.02%
0.00%

NVIDIA TITAN Xp
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 470
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 625
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8500M/8700M
0.01%
-0.01%

Intel HD Graphics 5300
0.01%
0.00%

Intel Iris Plus Graphics 640
0.01%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 560 SE
0.01%
0.00%

AMD Radeon R7 Series / HD 9000 Series
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 690
0.01%
-0.01%

AMD Radeon HD 8510G
0.01%
0.00%

Intel Iris Graphics 5100
0.01%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 545
0.01%
0.00%

AMD Radeon R7 350
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro M1000M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7620G
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7700M Series
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 460 SE
0.01%
0.00%

NVIDIA NVS 5200M
0.01%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 5800 Series
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7600G
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 910M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 605
0.01%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 460M
0.01%
0.00%

AMD Radeon 530
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro 2000
0.01%
0.00%

AMD Radeon Pro 460
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K620
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7420G
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 420M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8280
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 6700M Series
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8970M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 620M
0.01%
0.00%

Intel Iris Graphics 550
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K1100M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 6290
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 680M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 480
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8490
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 425M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 550M
0.01%
0.00%

NVIDIA NVS 5400M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 640M LE
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro 600
0.01%
0.00%

AMD Radeon R5 M315
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K1000M
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro 1000M
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K600
0.01%
+0.01%

NVIDIA Quadro K2100M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 465
0.01%
0.00%

ATI Radeon HD 5600/5700
0.01%
0.00%

AMD Radeon R7 M370
0.01%
0.00%

AMD Radeon R9 M370X
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7600 Series
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7300 Series
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro M2000M
0.01%
0.00%

AMD Radeon R5 M435
0.01%
+0.01%

AMD Radeon HD 7500G
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 735M
0.01%
+0.01%

NVIDIA Quadro K2000M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 6400 Series
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8530M
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro 4000
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 675MX
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K2200
0.00%
-0.01%

AMD Radeon HD 8450G
0.00%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 675M
0.00%
-0.01%

AMD Radeon R5 M255
0.00%
-0.01%

AMD Radeon Pro 555
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics 6200
0.00%
0.00%

AMD Radeon 540 Graphics
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7970M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2000
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6380G
0.00%
-0.01%

AMD Radeon HD 7200 Series
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 5570
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6370D
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 2000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8790M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R5 340
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7800M Series
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6800M Series
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6900M Series
0.00%
0.00%

Intel Iris Plus Graphics 650
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 775M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8250
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M4000
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K620M
0.00%
0.00%

AMD Radeon Pro 580
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K3000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R7 M350
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4000
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 845M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 555
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 810A
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 945M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K3100M
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics 580
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 570M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M385
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 680MX
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M295X
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics 5600
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M390X
0.00%
0.00%

ATI Radeon HD 5900 Series
0.00%
0.00%

AMD Radeon Vega Frontier Edition
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4200
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 435M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K610M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 3000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7400G
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7600A Series
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 590
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6600A Series
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 510
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M395X
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 415M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8350G
0.00%
0.00%

NVIDIA TITAN V
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics 2500
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7400A Series
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6250
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K420
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4000M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4100M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 825M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8180
0.00%
0.00%

AMD Radeon Pro 575
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K1200
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 705A
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 4000M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 505
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M380
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8650D
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M5000M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 580M
0.00%
0.00%

Intel Desktop Haswell GT1
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8950
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 415
0.00%
0.00%

NVIDIA NVS 315
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K5200
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2200M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 445M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R7 M380
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2000D
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M375X
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 6000
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K5000M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 645
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics - Braswell
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K5100M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M6000
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K6000
0.00%
0.00%

AMD Radeon R7 360
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8410G
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8550D
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M280X
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 820M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8310G
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 480M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M5000
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics - Cherry Trail
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K510M
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics P6300
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8280E
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics 5200
0.00%
0.00%

DirectX 11 GPUs
Intel HD Graphics 4000 
21.46% 
+0.38% 

Intel HD Graphics 4000
21.46%
+0.38%

Intel Haswell
15.85%
+0.29%

Intel Ivy Bridge
9.85%
-0.20%

Intel Valleyview Baytrail
8.24%
+0.01%

Intel Cherryview Cherrytrail
5.54%
-0.09%

ATI Radeon HD 5450
3.49%
-0.18%

ATI Mobility Radeon HD 5000 Series
2.93%
-0.03%

ATI Radeon HD 5700 Series
2.86%
-0.01%

AMD Radeon HD 6570
2.79%
+0.17%

AMD Radeon HD 6670
2.77%
+0.09%

AMD Radeon HD 6800 Series
2.53%
+0.05%

AMD Radeon HD 6450
2.14%
+0.01%

AMD Radeon HD 6700 Series
2.04%
-0.01%

AMD Radeon HD 6900 Series
1.47%
-0.03%

ATI Radeon HD 5500 Series
1.27%
+0.05%

ATI Radeon HD 5670
1.26%
-0.15%

AMD Radeon HD 6530D
1.21%
+0.01%

ATI Radeon HD 5800 Series
1.19%
-0.03%

AMD Radeon 6600M and 6700M Series
1.17%
-0.04%

AMD Radeon HD 7400M Series
0.96%
-0.07%

AMD Radeon HD 6520G
0.91%
+0.08%

ATI Radeon HD 5570
0.87%
-0.03%

AMD Radeon HD 6310
0.86%
+0.05%

AMD Radeon HD 6410D
0.80%
-0.25%

Intel Broadwell
0.68%
+0.02%

AMD Radeon HD 6700M Series
0.66%
0.00%

AMD Radeon HD 7500/7600 Series
0.63%
0.00%

AMD Radeon HD 6480G
0.54%
-0.02%

AMD Radeon HD 6320
0.50%
-0.01%

AMD Radeon HD 6300M Series
0.47%
+0.01%

AMD Radeon HD 6620G
0.41%
-0.01%

ATI Mobility Radeon HD 5800 Series
0.34%
0.00%

Other
1.30%
+0.32%

DirectX 10 Systems (Vista/Win7/Win8/Win10 with DX 10/11/12 GPU)
NVIDIA GeForce GTX 1060 
12.89% 
+0.15% 

NVIDIA GeForce GTX 1060
12.89%
+0.15%

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
9.89%
+1.38%

NVIDIA GeForce GTX 1050
6.37%
+1.55%

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
5.80%
+1.32%

NVIDIA GeForce GTX 960
4.41%
-0.41%

NVIDIA GeForce GTX 1070
3.66%
-0.18%

NVIDIA GeForce GTX 970
3.14%
-0.39%

NVIDIA GeForce GTX 1080
2.30%
-0.13%

NVIDIA GeForce GTX 960M
1.79%
-0.21%

NVIDIA GeForce GTX 950
1.77%
+0.09%

NVIDIA GeForce GT 730
1.40%
+0.14%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
1.23%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTX 750
1.19%
+0.21%

NVIDIA GeForce 940M
1.05%
-0.08%

Intel HD Graphics 4000
1.03%
-0.09%

NVIDIA GeForce GTX 760
1.02%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 950M
0.99%
-0.12%

Intel Haswell
0.96%
-0.08%

AMD Radeon R7 Graphics
0.88%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 720M
0.81%
-0.10%

NVIDIA GeForce GTX 660
0.78%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 650
0.74%
-0.02%

Intel HD Graphics 3000
0.69%
-0.07%

AMD Radeon R5 Graphics
0.68%
-0.05%

Intel HD Graphics 520
0.66%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
0.62%
+0.10%

NVIDIA GeForce GT 1030
0.60%
+0.20%

Intel Ivy Bridge
0.59%
-0.08%

Intel HD Graphics 620
0.59%
-0.05%

AMD Radeon RX 480
0.59%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 980
0.57%
-0.06%

Intel HD Graphics 5500
0.56%
-0.06%

AMD Radeon HD 7700 Series
0.55%
-0.11%

NVIDIA GeForce GT 630
0.54%
-0.04%

AMD Radeon HD 7900 Series
0.53%
-0.06%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
0.53%
-0.07%

Intel HD Graphics 4600
0.52%
-0.06%

Intel Valleyview Baytrail
0.50%
-0.05%

AMD Radeon HD 8800 Series
0.49%
-0.03%

NVIDIA GeForce 920M
0.49%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTX 770
0.48%
-0.07%

AMD Radeon HD 8470D
0.47%
-0.06%

NVIDIA GeForce 840M
0.47%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 970M
0.45%
-0.05%

Intel HD Graphics 630
0.43%
-0.01%

AMD Radeon RX 460
0.42%
-0.01%

AMD Radeon R7 300 Series
0.41%
+0.01%

AMD Radeon HD 7800 Series
0.39%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 860M
0.38%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
0.37%
-0.03%

AMD Radeon HD 8500 Series
0.35%
-0.02%

Intel Sandy Bridge
0.35%
-0.02%

NVIDIA GeForce 210
0.34%
-0.03%

Intel Cherryview Cherrytrail
0.34%
-0.04%

AMD Radeon RX 580
0.34%
-0.01%

AMD Radeon R9 380 Series
0.32%
-0.04%

Intel HD Graphics 530
0.32%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 740M
0.31%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTS 450
0.30%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 850M
0.30%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
0.30%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 740
0.29%
+0.02%

Intel HD Graphics 2000
0.28%
-0.02%

AMD Radeon R9 200 Series
0.27%
-0.03%

AMD Radeon R5 M330
0.27%
-0.03%

AMD Radeon R9 390 Series
0.26%
-0.03%

NVIDIA GeForce 940MX
0.26%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 710
0.25%
-0.03%

NVIDIA GeForce GT 610
0.24%
-0.03%

NVIDIA GeForce 920MX
0.24%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 965M
0.24%
-0.03%

AMD Radeon HD 8370D
0.23%
-0.02%

Intel HD Graphics 4400
0.23%
-0.02%

AMD Radeon RX 470
0.22%
-0.03%

AMD Radeon RX 560
0.22%
+0.01%

NVIDIA GeForce GT 640
0.21%
-0.02%

ATI Radeon HD 5450
0.21%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 980M
0.20%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 430
0.20%
0.00%

NVIDIA GeForce MX150
0.20%
+0.02%

Intel Ironlake Arrandale
0.19%
-0.02%

AMD Radeon HD 8600 Series
0.18%
+0.02%

AMD Radeon R7 200 Series
0.18%
-0.02%

AMD Radeon R4 Graphics
0.18%
-0.03%

NVIDIA GeForce 9500 GT
0.17%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
0.17%
-0.01%

AMD Radeon HD 6670
0.17%
-0.01%

ATI Radeon HD 5700 Series
0.17%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 780
0.17%
-0.03%

AMD Radeon HD 6570
0.17%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 5000 Series
0.16%
-0.03%

NVIDIA GeForce 9600 GT
0.16%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 745
0.16%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 630M
0.16%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 670
0.16%
-0.02%

AMD Radeon HD 6800 Series
0.15%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 750M
0.15%
-0.03%

NVIDIA GeForce GT 440
0.15%
-0.01%

AMD Radeon RX 550
0.14%
0.00%

NVIDIA GeForce 930M
0.14%
-0.01%

NVIDIA GeForce 9800 GT
0.14%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
0.14%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 220
0.13%
-0.01%

AMD Radeon HD 7480D
0.13%
-0.02%

AMD Radeon HD 6450
0.13%
-0.01%

AMD Radeon HD 6700 Series
0.12%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 650M
0.12%
-0.02%

AMD Radeon HD 7540D
0.12%
0.00%

NVIDIA GeForce GTS 250
0.12%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 680
0.12%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 560
0.12%
-0.01%

NVIDIA GeForce 610M
0.11%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 420
0.11%
+0.02%

NVIDIA GeForce GT 240
0.10%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 540M
0.10%
-0.02%

AMD Radeon R6 Graphics
0.10%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 720
0.10%
-0.01%

Intel HD Graphics 510
0.10%
0.00%

Intel HD Graphics 610
0.09%
-0.02%

NVIDIA GeForce 930MX
0.09%
-0.01%

AMD Radeon HD 6900 Series
0.09%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 520
0.09%
-0.01%

AMD Radeon HD 8500M
0.08%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 620
0.08%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 635M
0.08%
-0.01%

AMD Radeon R2 Graphics
0.08%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
0.08%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 765M
0.08%
-0.01%

AMD Radeon HD 7600M Series
0.08%
-0.01%

ATI Radeon HD 5500 Series
0.08%
0.00%

ATI Radeon HD 5670
0.08%
-0.01%

AMD Radeon HD 6530D
0.07%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 460
0.07%
-0.02%

ATI Radeon HD 5800 Series
0.07%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
0.07%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 660M
0.07%
0.00%

AMD Radeon HD 8400
0.06%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX TITAN X
0.06%
-0.01%

AMD Radeon R7 M445
0.06%
0.00%

NVIDIA GeForce 8400 GS
0.06%
-0.01%

AMD Radeon HD 8330
0.06%
-0.01%

AMD Radeon HD 7560D
0.06%
-0.01%

AMD Radeon RX 570
0.06%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 520M
0.06%
0.00%

ATI 760G
0.06%
0.00%

AMD Radeon HD 7640G
0.06%
0.00%

AMD Radeon R9 M360
0.06%
0.00%

AMD Radeon R3 Graphics
0.06%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 755M
0.06%
0.00%

AMD Radeon HD 6520G
0.06%
0.00%

AMD Radeon HD 4350
0.06%
0.00%

AMD Radeon R7 M260 Series
0.05%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 570
0.05%
-0.01%

NVIDIA GeForce 9400 GT
0.05%
-0.01%

AMD Radeon HD 7400M Series
0.05%
-0.01%

AMD Radeon RX Vega
0.05%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 640M
0.05%
-0.01%

ATI Radeon HD 5570
0.05%
-0.01%

AMD Radeon HD 4650
0.05%
-0.01%

AMD Radeon HD 7000 Series
0.05%
-0.01%

AMD Radeon HD 6310
0.05%
0.00%

AMD Radeon R9 Fury Series
0.05%
0.00%

AMD Radeon HD 8650G
0.05%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 770M
0.05%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 870M
0.05%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 525M
0.05%
0.00%

AMD Radeon HD 6410D
0.05%
-0.02%

AMD Radeon HD 7500M/7600M Series
0.05%
0.00%

AMD Radeon HD 7660G
0.05%
0.00%

AMD Radeon HD 8570D
0.05%
-0.01%

NVIDIA GeForce 8600 GT
0.04%
-0.01%

Intel Ironlake Clarkdale
0.04%
-0.01%

AMD Radeon HD 8600M Series
0.04%
-0.01%

ATI Mobility Radeon HD 4570
0.04%
-0.01%

Intel Broadwell
0.04%
0.00%

AMD Radeon HD 4670
0.04%
-0.01%

AMD Radeon R7 M340
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 705
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 580
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 730M
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce 310M
0.04%
-0.01%

AMD Radeon HD 7500/7600 Series
0.04%
0.00%

AMD Radeon R7 240 Series
0.04%
-0.01%

AMD Radeon R5 M335
0.04%
0.00%

NVIDIA GeForce 830M
0.04%
0.00%

AMD Radeon Vega 8 Graphics
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 4850
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7310
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7660D
0.03%
0.00%

AMD Radeon R7 M265 Series
0.03%
-0.01%

AMD Radeon HD 6480G
0.03%
-0.01%

AMD Radeon HD 8800M Series
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 880M
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7520G
0.03%
-0.01%

AMD Radeon HD 8610G
0.03%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 4200
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 260
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 780M
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7500 Series
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 6320
0.03%
0.00%

AMD Radeon R7 M360
0.03%
0.00%

AMD Radeon RX Vega 11 Graphics
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 6300M Series
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce 410M
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 8550G
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 8600/8700M
0.03%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 560M
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 7400 Series
0.03%
0.00%

Intel Iris Graphics 540
0.03%
0.00%

AMD Radeon HD 6620G
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 520MX
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 760M
0.02%
-0.01%

AMD Radeon HD 8670D
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 645
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 555M
0.02%
-0.01%

Intel HD Graphics 515
0.02%
-0.01%

Intel HD Graphics 6000
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8240
0.02%
-0.01%

AMD Radeon R9 M375
0.02%
-0.01%

AMD Radeon R7 370 Series
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 635
0.02%
0.00%

Intel Iris Graphics 6100
0.02%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 745M
0.02%
-0.01%

AMD Radeon HD 4200
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 530
0.02%
-0.01%

ATI Radeon HD 2600
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 330M
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce 315M
0.02%
0.00%

AMD Radeon R5 M320
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce 615
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce 810M
0.02%
0.00%

Intel HD Graphics 615
0.02%
0.00%

Intel HD Graphics 5000
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 645M
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 6550D
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8210
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 3650
0.02%
0.00%

AMD Radeon R5 M200 Series
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX TITAN
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 7340
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 3450
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 670MX
0.02%
0.00%

NVIDIA NVS 4200M
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 7670M
0.02%
+0.01%

AMD Radeon 6600M and 6700M Series
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 3850
0.02%
0.00%

AMD Radeon HD 8500M Series
0.02%
0.00%

NVIDIA TITAN Xp
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 670M
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 470
0.02%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 625
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8500M/8700M
0.01%
-0.01%

Intel HD Graphics 5300
0.01%
0.00%

Intel Iris Plus Graphics 640
0.01%
-0.01%

AMD Radeon HD 4870
0.01%
-0.01%

NVIDIA GeForce 8500 GT
0.01%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 4650
0.01%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 560 SE
0.01%
0.00%

AMD Radeon R7 Series / HD 9000 Series
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 690
0.01%
-0.01%

AMD Radeon HD 8510G
0.01%
0.00%

Intel Iris Graphics 5100
0.01%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 545
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 4250
0.01%
-0.01%

AMD Radeon R7 350
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce G210
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 9600 GSO
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro M1000M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7620G
0.01%
0.00%

NVIDIA NVS 3100M
0.01%
-0.01%

AMD Radeon HD 7700M Series
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 240M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 460 SE
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 320M
0.01%
0.00%

NVIDIA NVS 5200M
0.01%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 5800 Series
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 405
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7600G
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 910M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 310
0.01%
0.00%

ATI Radeon HD 2400
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 3200
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 605
0.01%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 460M
0.01%
0.00%

AMD Radeon 530
0.01%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 4330
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 9800 GTX+
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro 2000
0.01%
0.00%

AMD Radeon Pro 460
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K620
0.01%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 3470
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 420M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7420G
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8280
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 6700M Series
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8970M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 620M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 9600M GT
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 8800 GT
0.01%
0.00%

Intel Iris Graphics 550
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K1100M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 6290
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 8600 GTS
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 680M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 480
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8490
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 425M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 550M
0.01%
0.00%

NVIDIA NVS 5400M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 4550
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 640M LE
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 4830
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 275
0.01%
0.00%

AMD Radeon R5 M315
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro 600
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 320
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 9300M GS
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K1000M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 4890
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 315
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 230M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 3870
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro 1000M
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K600
0.01%
+0.01%

ATI Mobility Radeon HD 3650
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K2100M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 465
0.01%
0.00%

ATI Radeon HD 5600/5700
0.01%
0.00%

AMD Radeon R7 M370
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7600 Series
0.01%
0.00%

AMD Radeon R9 M370X
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7300 Series
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce G210M
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro M2000M
0.01%
0.00%

AMD Radeon R5 M435
0.01%
+0.01%

ATI Mobility Radeon HD 4550
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 7500G
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce G 105M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 735M
0.01%
+0.01%

ATI Mobility Radeon HD 4850
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K2000M
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 6400 Series
0.01%
0.00%

AMD Radeon HD 8530M
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 675MX
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro 4000
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce 8800 GTS
0.01%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 330
0.01%
0.00%

NVIDIA Quadro K2200
0.00%
-0.01%

AMD Radeon HD 8450G
0.00%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 675M
0.00%
-0.01%

AMD Radeon HD 4770
0.00%
-0.01%

NVIDIA GeForce 9300 GS
0.00%
0.00%

AMD Radeon R5 M255
0.00%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 335M
0.00%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 285
0.00%
-0.01%

Intel Iris Pro Graphics 6200
0.00%
0.00%

AMD Radeon Pro 555
0.00%
0.00%

AMD Radeon 540 Graphics
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7970M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce G102M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2000
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce G105M
0.00%
-0.01%

AMD Radeon HD 6380G
0.00%
-0.01%

NVIDIA GeForce 9200
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 1800
0.00%
-0.01%

AMD Radeon HD 7200 Series
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 880M
0.00%
-0.01%

ATI Mobility Radeon HD 5570
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9500 GS
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6370D
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 2000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8790M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9600M GS
0.00%
0.00%

AMD Radeon R5 340
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7800M Series
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9200M GS
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6800M Series
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6900M Series
0.00%
0.00%

Intel Iris Plus Graphics 650
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 775M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 580
0.00%
0.00%

NVIDIA NVS 5100M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 260M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8250
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M4000
0.00%
0.00%

AMD Radeon Pro 580
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce G 103M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K620M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 230
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K3000M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 4730
0.00%
0.00%

AMD Radeon R7 M350
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4000
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 2600
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8400M GS
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 845M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 120
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9300 GE
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 325M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 555
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 810A
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 945M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9600 GS
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 1800M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTS 360M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce G100
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K3100M
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 4670
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8200M G
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 130M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8600M GT
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 295
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 4290
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro NVS 160M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 570M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 340
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics 580
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 2400
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M385
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8200
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics 5600
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M390X
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M295X
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 3430
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 680MX
0.00%
0.00%

ATI Radeon HD 5900 Series
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 3800
0.00%
0.00%

AMD Radeon Vega Frontier Edition
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 1700
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4200
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 435M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K610M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 3000M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 590
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8800 GTX
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7600A Series
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7400G
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 280
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 3470
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTS 240
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9400M G
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 4800
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6600A Series
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M395X
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 510
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 415M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8800 GS
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8350G
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics 2500
0.00%
0.00%

NVIDIA TITAN V
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 7400A Series
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro NVS 290
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K420
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 6250
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4000M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K4100M
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 2400 XT
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 3300
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 130
0.00%
0.00%

AMD Radeon Pro 575
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8180
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9100
0.00%
0.00%

NVIDIA NVS 2100M
0.00%
0.00%

NVIDIA ION
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9500M GS
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 825M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K1200
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9800M GTS
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9100M G
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 4800 Series
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 505
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 4000M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 320M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 120M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M380
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 2700M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 705A
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M5000M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 2800M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 570
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 205
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9700M GT
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 580M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8650D
0.00%
0.00%

NVIDIA NVS 315
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 415
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8700M GT
0.00%
0.00%

Intel Desktop Haswell GT1
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8950
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 4870 X2
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 2600 XT
0.00%
0.00%

Intel G45/G43 Express
0.00%
0.00%

AMD Radeon R7 M380
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8400
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K5200
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2200M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8600 GS
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9400
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K2000D
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 4600
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon 4100
0.00%
0.00%

ATI Mobility FireGL V5725
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 445M
0.00%
0.00%

ATI Radeon HD 2900
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9650M GT
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 5600
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8600M GS
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro NVS 295
0.00%
0.00%

Mobile Intel 4 Series Express
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8100
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M375X
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 1600M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 5800
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 285M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9800M GS
0.00%
0.00%

Intel G41 Express
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8400M GT
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro 6000
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro NVS 140M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K5000M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K5100M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro NVS 135M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTS 250M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 140
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics - Braswell
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GT 645
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 380
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 3870
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8300
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9300
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 570M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8400M G
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 3700
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K6000
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M6000
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro NVS 150M
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 4870
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTS 350M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro NVS 320M
0.00%
0.00%

Mobile Intel 965 Express
0.00%
0.00%

Intel Q45/Q43 Express
0.00%
0.00%

ATI Radeon HD 2350
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 4850 X2
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 370
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8800M GTX
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 280M
0.00%
0.00%

AMD Radeon R7 360
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 4300 / HD 4500
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8800M GTS
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 1700M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8410G
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9700M GTS
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9500M G
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8550D
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 480M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro M5000
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9300M G
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro NVS 130M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8310G
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 360M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 820M
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro K510M
0.00%
0.00%

Intel HD Graphics - Cherry Trail
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics P6300
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9800 S
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce G 110M
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 9800 GX2
0.00%
0.00%

NVIDIA GeForce 8800 Ultra
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 4750
0.00%
0.00%

ATI Mobility Radeon HD 4830
0.00%
0.00%

NVIDIA Quadro FX 3700M
0.00%
0.00%

AMD Radeon HD 8280E
0.00%
0.00%

AMD Radeon R9 M280X
0.00%
0.00%

Intel Iris Pro Graphics 5200
0.00%
0.00%

DirectX 10 GPUs
Intel HD Graphics 3000 
18.71% 
-0.19% 

Intel HD Graphics 3000
18.71%
-0.19%

Intel Sandy Bridge
8.63%
+0.29%

NVIDIA GeForce 210
8.46%
+0.08%

Intel HD Graphics 2000
6.77%
+0.12%

Intel Ironlake Arrandale
4.72%
-0.10%

NVIDIA GeForce 9500 GT
4.28%
-0.03%

NVIDIA GeForce 9600 GT
4.05%
-0.08%

NVIDIA GeForce 9800 GT
3.44%
+0.29%

NVIDIA GeForce GT 220
3.31%
+0.04%

NVIDIA GeForce GTS 250
2.98%
+0.11%

NVIDIA GeForce GT 240
2.61%
-0.06%

NVIDIA GeForce 8400 GS
1.56%
+0.01%

ATI 760G
1.55%
+0.16%

AMD Radeon HD 4350
1.41%
+0.06%

NVIDIA GeForce 9400 GT
1.37%
0.00%

AMD Radeon HD 4650
1.30%
+0.01%

NVIDIA GeForce 8600 GT
1.17%
+0.02%

Intel Ironlake Clarkdale
1.06%
-0.04%

ATI Mobility Radeon HD 4570
1.03%
-0.05%

AMD Radeon HD 4670
1.00%
-0.14%

NVIDIA GeForce 310M
0.97%
-0.06%

AMD Radeon HD 4850
0.84%
+0.06%

ATI Mobility Radeon HD 4200
0.77%
+0.03%

NVIDIA GeForce GTX 260
0.76%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 330M
0.65%
-0.04%

ATI Mobility Radeon HD 4670
0.60%
+0.09%

ATI Radeon HD 2600
0.54%
-0.01%

AMD Radeon HD 4200
0.53%
+0.02%

NVIDIA GeForce 315M
0.47%
0.00%

AMD Radeon HD 3650
0.42%
-0.05%

AMD Radeon HD 3450
0.42%
+0.02%

AMD Radeon HD 3850
0.39%
+0.02%

AMD Radeon HD 4870
0.37%
+0.02%

NVIDIA GeForce 8500 GT
0.37%
+0.01%

ATI Mobility Radeon HD 4650
0.35%
-0.05%

AMD Radeon HD 4250
0.33%
-0.02%

NVIDIA GeForce G210
0.32%
-0.04%

NVIDIA GeForce 9600 GSO
0.32%
-0.01%

NVIDIA GeForce 9400
0.31%
-0.07%

NVIDIA NVS 3100M
0.30%
-0.06%

Other
10.53%
+0.88%

DirectX 9 Shader Model 2b and 3.0 GPUs
NVIDIA GeForce 7025 
17.85% 
+0.45% 

NVIDIA GeForce 7025
17.85%
+0.45%

NVIDIA GeForce 6150 SE
13.78%
-1.03%

Intel Graphics Media Accelerator 3150
11.18%
-1.00%

Intel Graphics Media Accelerator 3600 Series
5.70%
+1.03%

NVIDIA GeForce 7300 SE
5.21%
+0.80%

NVIDIA GeForce 7300 GT
2.93%
+0.29%

NVIDIA GeForce 7600 GS
2.82%
+0.28%

ATI Radeon X1600
2.71%
+0.12%

ATI Radeon 3100
2.60%
+0.93%

ATI Radeon X1650
2.55%
+0.42%

NVIDIA GeForce 7600 GT
2.17%
-0.32%

ATI Radeon X1550
2.01%
+0.59%

ATI Radeon X1300
1.84%
-0.75%

NVIDIA GeForce 6100
1.74%
-0.24%

NVIDIA GeForce 7900 GS
1.68%
-0.10%

NVIDIA GeForce 6600
1.63%
-0.75%

NVIDIA GeForce 7100
1.41%
+0.40%

NVIDIA GeForce 7100 GS
1.36%
+0.14%

NVIDIA GeForce 6150 LE
1.36%
+0.80%

NVIDIA GeForce 7300 LE
1.30%
-0.68%

NVIDIA GeForce 7300 GS
1.19%
+0.07%

NVIDIA GeForce 6200
1.14%
-0.38%

ATI Radeon 2100
1.14%
-0.48%

ATI Radeon X1950 Pro
1.03%
+0.17%

NVIDIA GeForce 7050
0.92%
+0.01%

NVIDIA GeForce Go 7300
0.76%
0.00%

ATI Mobility Radeon X2300
0.65%
+0.09%

NVIDIA GeForce 6600 GT
0.65%
-0.47%

NVIDIA GeForce 7950 GT
0.60%
+0.19%

ATI Radeon X700
0.43%
+0.43%

ATI Radeon X800
0.43%
+0.43%

ATI Mobility Radeon X1600
0.43%
-0.03%

ATI Radeon X1950 GT
0.43%
-0.43%

Other
6.35%
+0.36%

DirectX 9 Shader Model 2.0 GPUs
SiS Mirage 3 Graphics 
14.84% 
+1.25% 

SiS Mirage 3 Graphics
14.84%
+1.25%

ATI Radeon X550
13.19%
-4.74%

Intel 82945G Express
9.34%
+1.73%

ATI Radeon 9600
8.79%
+4.44%

VIA/S3G UniChrome Pro IGP
8.79%
+1.18%

ATI Radeon X300
7.69%
-3.72%

ATI Radeon X600
6.59%
+0.61%

Intel G33/G31 Express
5.49%
-2.12%

ATI Radeon Xpress 1250
4.95%
+0.60%

Mobile Intel 945 Express
4.40%
+2.23%

ATI Radeon 9550
3.85%
-0.50%

Mobile Intel 945GM Express
2.75%
-2.68%

VIA Chrome9 HC IGP
2.20%
+1.11%

Intel 82915G Express
1.65%
+1.65%

ATI Mobility Radeon X300
1.65%
-0.52%

ATI Mobility Radeon 9600/9650/9700
1.10%
+0.01%

ATI Mobility Radeon X600
1.10%
+1.10%

Other
1.65%
-0.52%

Video Card Description (Windows)
NVIDIA GeForce GTX 1060 
12.89% 
+0.15% 

NVIDIA GeForce GTX 1060
12.89%
+0.15%

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
9.89%
+1.38%

NVIDIA GeForce GTX 1050
6.37%
+1.55%

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
5.80%
+1.32%

NVIDIA GeForce GTX 960
4.41%
-0.41%

NVIDIA GeForce GTX 1070
3.66%
-0.18%

NVIDIA GeForce GTX 970
3.14%
-0.39%

NVIDIA GeForce GTX 1080
2.30%
-0.13%

NVIDIA GeForce GTX 960M
1.79%
-0.21%

NVIDIA GeForce GTX 950
1.77%
+0.09%

NVIDIA GeForce GT 730
1.41%
+0.15%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
1.23%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTX 750
1.19%
+0.21%

NVIDIA GeForce 940M
1.05%
-0.08%

Intel HD Graphics 4000
1.03%
-0.09%

NVIDIA GeForce GTX 760
1.03%
-0.06%

NVIDIA GeForce GTX 950M
0.99%
-0.12%

Intel Haswell
0.97%
-0.08%

AMD Radeon R7 Graphics
0.88%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 720M
0.81%
-0.10%

NVIDIA GeForce GTX 660
0.78%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 650
0.74%
-0.02%

Intel HD Graphics 3000
0.69%
-0.07%

AMD Radeon R5 Graphics
0.68%
-0.05%

Intel HD Graphics 520
0.66%
-0.07%

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
0.62%
+0.10%

NVIDIA GeForce GT 1030
0.60%
+0.20%

Intel Ivy Bridge
0.60%
-0.08%

Intel HD Graphics 620
0.59%
-0.05%

AMD Radeon RX 480
0.59%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 980
0.57%
-0.06%

Intel HD Graphics 5500
0.56%
-0.06%

AMD Radeon HD 7700 Series
0.55%
-0.11%

NVIDIA GeForce GT 630
0.55%
-0.03%

AMD Radeon HD 7900 Series
0.53%
-0.06%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
0.53%
-0.07%

Intel HD Graphics 4600
0.52%
-0.06%

Intel Valleyview Baytrail
0.50%
-0.05%

AMD Radeon HD 8800 Series
0.49%
-0.03%

NVIDIA GeForce 920M
0.49%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTX 770
0.48%
-0.07%

AMD Radeon HD 8470D
0.47%
-0.06%

NVIDIA GeForce 840M
0.47%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 970M
0.45%
-0.05%

Intel HD Graphics 630
0.43%
-0.01%

AMD Radeon RX 460
0.42%
-0.01%

AMD Radeon R7 300 Series
0.41%
+0.01%

AMD Radeon HD 7800 Series
0.39%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 860M
0.38%
-0.05%

NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
0.37%
-0.04%

Intel Sandy Bridge
0.36%
-0.02%

AMD Radeon HD 8500 Series
0.36%
-0.02%

NVIDIA GeForce 210
0.35%
-0.03%

Intel Cherryview Cherrytrail
0.34%
-0.04%

AMD Radeon RX 580
0.34%
-0.01%

AMD Radeon R9 380 Series
0.32%
-0.04%

Intel HD Graphics 530
0.32%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 740M
0.31%
-0.04%

NVIDIA GeForce GTS 450
0.30%
0.00%

NVIDIA GeForce GTX 850M
0.30%
-0.03%

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
0.30%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 740
0.29%
+0.02%

Intel HD Graphics 2000
0.28%
-0.02%

AMD Radeon R9 200 Series
0.28%
-0.02%

AMD Radeon R5 M330
0.27%
-0.03%

AMD Radeon R9 390 Series
0.26%
-0.03%

NVIDIA GeForce 940MX
0.26%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 710
0.26%
-0.02%

NVIDIA GeForce GT 610
0.25%
-0.03%

NVIDIA GeForce 920MX
0.24%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 965M
0.24%
-0.03%

AMD Radeon HD 8370D
0.23%
-0.02%

Intel HD Graphics 4400
0.23%
-0.02%

AMD Radeon RX 470
0.22%
-0.03%

AMD Radeon RX 560
0.22%
+0.01%

NVIDIA GeForce GT 640
0.21%
-0.02%

ATI Radeon HD 5450
0.21%
-0.04%

NVIDIA GeForce GT 430
0.20%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 980M
0.20%
-0.02%

NVIDIA GeForce MX150
0.20%
+0.02%

Intel Ironlake Arrandale
0.19%
-0.02%

AMD Radeon HD 8600 Series
0.18%
+0.02%

AMD Radeon R7 200 Series
0.18%
-0.02%

AMD Radeon R4 Graphics
0.18%
-0.03%

NVIDIA GeForce 9500 GT
0.18%
-0.01%

AMD Radeon HD 6570
0.17%
-0.01%

AMD Radeon HD 6670
0.17%
-0.01%

ATI Radeon HD 5700 Series
0.17%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
0.17%
-0.01%

NVIDIA GeForce 9600 GT
0.17%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 780
0.17%
-0.03%

ATI Mobility Radeon HD 5000 Series
0.17%
-0.02%

NVIDIA GeForce GTX 745
0.16%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 630M
0.16%
-0.01%

NVIDIA GeForce GTX 670
0.16%
-0.02%

AMD Radeon HD 6800 Series
0.15%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 440
0.15%
-0.01%

NVIDIA GeForce GT 750M
0.15%
-0.03%

Other
10.16%
-0.77%

VRAM (Windows)
2047 MB 
24.51% 
+1.26% 

256 MB
0.55%
-0.04%

512 MB
3.11%
-0.28%

768 MB
1.12%
-0.17%

1024 MB
23.34%
-1.77%

2047 MB
24.51%
+1.26%

3071 MB
5.39%
-0.02%

4095 MB
17.39%
-0.04%

5119 MB
1.29%
+0.23%

6143 MB
7.80%
-0.43%

8191 MB
6.92%
-0.31%

11263 MB
1.31%
-0.06%

Other
7.29%
+1.65%

Primary Display Resolution (Windows)
1920 x 1080 
65.22% 
+3.15% 

1024 x 768
0.66%
-0.07%

1280 x 720
0.38%
-0.04%

1280 x 800
0.24%
-0.02%

1280 x 1024
2.03%
-0.23%

1360 x 768
1.83%
-0.13%

1366 x 768
13.57%
-1.20%

1440 x 900
2.40%
-0.24%

1536 x 864
0.30%
-0.03%

1600 x 900
3.63%
-0.30%

1680 x 1050
2.29%
-0.21%

1920 x 1080
65.22%
+3.15%

1920 x 1200
0.78%
-0.08%

2560 x 1080
0.86%
-0.04%

2560 x 1440
2.95%
-0.31%

3440 x 1440
0.36%
-0.04%

3840 x 2160
1.15%
-0.09%

Other
1.35%
-0.12%

Multi-Monitor Desktop Resolution (Windows)
3840 x 1080 
35.83% 
+0.12% 

1920 x 2160
0.60%
-0.02%

2560 x 1024
0.29%
-0.06%

2646 x 1024
0.32%
-0.03%

2726 x 768
0.36%
+0.01%

2732 x 768
0.48%
+0.06%

2806 x 900
0.27%
-0.03%

2880 x 900
0.26%
+0.01%

2880 x 1024
0.21%
+0.21%

2944 x 1080
0.79%
-0.07%

2960 x 1050
0.35%
-0.02%

2966 x 900
0.25%
0.00%

3000 x 1920
0.51%
+0.03%

3200 x 900
0.38%
+0.01%

3200 x 1080
4.68%
-0.15%

3200 x 1200
0.24%
-0.01%

3280 x 1080
1.67%
+0.05%

3286 x 1080
2.51%
-0.01%

3360 x 1050
0.50%
+0.01%

3360 x 1080
2.63%
-0.10%

3520 x 1080
2.49%
-0.03%

3520 x 1200
0.29%
-0.05%

3600 x 1080
3.67%
-0.03%

3600 x 1086
0.22%
+0.22%

3640 x 1920
0.22%
+0.01%

3840 x 1080
35.83%
+0.12%

3840 x 1081
0.38%
0.00%

3840 x 1082
0.20%
-0.02%

3840 x 1083
0.23%
-0.03%

3840 x 1084
0.21%
+0.01%

3840 x 1086
0.21%
0.00%

3840 x 1088
0.28%
+0.03%

3840 x 1089
0.26%
+0.01%

3840 x 1200
1.76%
-0.04%

3840 x 2160
0.21%
-0.01%

4240 x 1440
0.27%
+0.01%

4480 x 1080
1.15%
0.00%

4480 x 1440
4.54%
+0.10%

5120 x 1080
0.30%
+0.02%

5120 x 1440
1.16%
+0.15%

5360 x 1440
0.41%
-0.01%

5760 x 1080
2.52%
+0.03%

5760 x 2160
1.81%
+0.01%

6400 x 1440
0.44%
-0.04%

6400 x 2160
0.35%
+0.08%

7680 x 2160
0.55%
+0.01%

Other
22.79%
+0.03%

Microphones (Windows)
Yes 
99.91% 
+0.02% 

Yes
99.91%
+0.02%

Unknown
0.05%
-0.01%

No
0.04%
-0.01%

Language (Windows)
English 
39.72% 
+4.46% 

English
39.72%
+4.46%

Simplified Chinese
26.01%
-1.48%

Russian
10.22%
-0.66%

Spanish
4.21%
-0.26%

German
3.12%
-0.23%

Brazilian Portuguese
3.05%
-0.13%

French
2.33%
-0.22%

Korean
2.07%
-0.01%

Turkish
1.65%
-0.11%

Polish
1.54%
-0.03%

Traditional Chinese
0.99%
-0.20%

Japanese
0.99%
-0.22%

Thai
0.81%
-0.66%

Italian
0.61%
-0.05%

Portuguese
0.46%
-0.02%

Czech
0.46%
-0.02%

Hungarian
0.31%
-0.04%

Swedish
0.30%
-0.04%

Dutch
0.28%
-0.02%

Danish
0.21%
-0.03%

Finnish
0.17%
-0.01%

Norwegian
0.12%
-0.03%

Romanian
0.12%
-0.01%

Ukrainian
0.11%
-0.01%

Greek
0.09%
0.00%

Bulgarian
0.03%
-0.01%

Drive Type (Windows)
Undetermined 
57.21% 
+4.14% 

Undetermined
57.21%
+4.14%

DVD
42.38%
-4.12%

CD-Rom
0.42%
-0.01%

Free Hard Drive Space (Windows)
250 GB to 499 GB 
24.41% 
+0.05% 

Unspecified
0.00%
0.00%

Less than 10 GB
0.82%
-0.04%

10 GB to 99 GB
19.74%
+0.69%

100 GB to 249 GB
24.10%
+0.18%

250 GB to 499 GB
24.41%
+0.05%

500 GB to 749 GB
13.37%
+0.40%

750 GB to 999 GB
8.35%
-0.64%

Above 1 TB
9.21%
-0.64%

Total Hard Drive Space (Windows)
Above 1 TB 
49.54% 
+1.16% 

Unspecified
0.05%
0.00%

Less than 10 GB
0.00%
0.00%

10 GB to 99 GB
0.33%
-0.03%

100 GB to 249 GB
6.80%
-0.51%

250 GB to 499 GB
16.03%
-0.76%

500 GB to 749 GB
6.14%
+0.49%

750 GB to 999 GB
21.10%
-0.35%

Above 1 TB
49.54%
+1.16%

Network Speed (Windows)
Unspecified 
99.92% 
+0.01% 

Unspecified
99.92%
+0.01%

33.6 Kbps
0.00%
0.00%

56.0 Kbps
0.00%
0.00%

112.0 Kbps
0.00%
0.00%

256.0 Kbps
0.00%
0.00%

768.0 Kbps
0.00%
-0.01%

1,024.0 Kbps
0.01%
0.00%

2,048.0 Kbps
0.02%
0.00%

10,000.0 Kbps
0.04%
0.00%

Other Settings (Windows)
SSE2 
100.00% 
0.00% 

FCMOV
100.00%
0.00%

SSE2
100.00%
0.00%

SSE3
99.99%
0.00%

LAHF / SAHF
99.94%
+0.01%

NTFS
99.90%
+0.01%

CMPXCHG16B
99.89%
0.00%

SSSE3
96.87%
+0.26%

SSE4.1
95.18%
+0.43%

SSE4.2
93.96%
+0.54%

AES
85.59%
+0.65%

AVX
84.85%
-0.89%

HyperThreading
55.94%
+0.53%

SSE4a
14.89%
-1.03%

PrefetchW
2.13%
+0.05%