Αγνοήθηκε

Titles mentioned in the show, as well as, from time to time, a selection of games we believe you should look into if you are into making games - or if you just love them.

Προτείνεται 1 Σεπτεμβρίου 2015
"The plethora of complex emotions this beautiful open world survival game puts you through with its minimalistic design approach are breathtaking."
Προτείνεται 22 Αυγούστου 2015
"Despite it not being aged very well, Sanitarium is a beautifully written psychological horror adventure for the true genre connaisseur."
Προτείνεται 25 Ιουνίου 2015
"Wonderfully atmospheric indie-horror game about a tragic and mysterious accident that happened in the northern Ural mountains in 1959."
Προτείνεται 1 Μαΐου 2015
"This game proudly and openly steals from Super Metroid - and it does it with SKILL. Everything feels like back in 1994 on the SNES. Amazing experience."
Προτείνεται 17 Φεβρουαρίου 2015
"Brilliantly designed, intense and challenging, intruguing, dark and gritty. Dark Souls is Zelda for Grown Ups."
Προτείνεται 4 Φεβρουαρίου 2015
"Take the best ingredients from The Walking Dead, Gone Home, Beyond: Two Souls and The Butterfly Effect and you get this wonderful narrative experience."
Προτείνεται 14 Ιανουαρίου 2015
"Beautiful first person puzzle game with a compelling narrative that introduces you to principles of philosophy. Kind of a "Sophie's World" video game."
Προτείνεται 30 Δεκεμβρίου 2014
"Fantastic old-school RPG with something fresh, unique and exciting around every corner. Arguably on par with genre milestones like Baldur's Gate 2."
Προτείνεται 30 Δεκεμβρίου 2014
"Very atmospheric, emotionally demanding survival game with meaningful mechanics that puts you in the shoes of a group of civilian trapped in a warzone."
Προτείνεται 30 Δεκεμβρίου 2014
"Walking Simulator? Maybe. But it's a beautiful, immersive and it features a few interesting "puzzles" that respect the player's wits."
< >
Εμφάνιση 1-3 από 29 αποτελεσμάτων