Anh em nào có điều kiện thì hãy mua game ủng hộ cho nhà phát hành. Để cho có kinh phí ra game mới. Hiện tại game được bán khá rẻ nên anh em hốt lẹ nha!!
-50%
$39.99
$19.99