Nếu bác nào muốn thử tính năng online co-op của Hitman 2 Gold Edition thì có thể tải ở đây nhé