Urban Empire je nova strateška igra koja kombinuje umeće izgradnje grada sa političkim i socijalnim udelom, kao i istorijskim događajima, kreirajući potpuno novo igračko iskustvo