ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam
3DMark

ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้

N/A
3DMark
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน, ยูทิลิตี้, ซอฟต์แวร์​, 3 มิติ
$9.99
3DMark Time Spy upgrade
ยูทิลิตี้, เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
$2.99
3DMark Port Royal upgrade
ยูทิลิตี้
N/A
3DMark Night Raid benchmark
ยูทิลิตี้
N/A
3DMark Wild Life benchmark
ยูทิลิตี้
N/A
3DMark Fire Strike benchmarks
ยูทิลิตี้, เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
N/A
3DMark Sky Diver benchmark
ยูทิลิตี้
N/A
3DMark API Overhead feature test
ยูทิลิตี้
N/A
3DMark PCI Express feature test
ยูทิลิตี้
N/A
3DMark VRS feature test
ยูทิลิตี้
N/A
3DMark Cloud Gate benchmark
ยูทิลิตี้
N/A
3DMark Ice Storm benchmarks
ยูทิลิตี้
N/A
3DMark Mesh Shader feature test
ยูทิลิตี้
N/A
VRMark Preview
VR เท่านั้น
ยูทิลิตี้
$12.98
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
$29.99
ราคาของแพ็กเกจนี้: