3DMark

Закупуване на 3DMark

Артикули, включени в този пакет

N/A
3DMark
Измерване на производителност, Инструменти, Софтуер, Триизмерни
$9.99
3DMark Time Spy upgrade
Инструменти, Измерване на производителност
$2.99
3DMark Port Royal upgrade
Инструменти
N/A
3DMark Night Raid benchmark
Инструменти
N/A
3DMark Wild Life benchmark
Инструменти
N/A
3DMark Fire Strike benchmarks
Инструменти, Измерване на производителност
N/A
3DMark Sky Diver benchmark
Инструменти
N/A
3DMark API Overhead feature test
Инструменти
N/A
3DMark PCI Express feature test
Инструменти
N/A
3DMark VRS feature test
Инструменти
N/A
3DMark Cloud Gate benchmark
Инструменти
N/A
3DMark Ice Storm benchmarks
Инструменти
N/A
3DMark Mesh Shader feature test
Инструменти
N/A
VRMark Preview
Само за ВР
Инструменти
$12.98
Цена на продуктите поотделно:
$29.99
Цената на този пакет:

Закупуване на 3DMark