กิจกรรมคำร้องขอความช่วยเหลือล่าสุด
ประเภทคำร้อง
ส่งใน 24 ชั่วโมงล่าสุด
  เวลาการตอบกลับโดยทั่วไป
 
คำร้องขอคืนเงิน 51,128   50.63 นาที ถึง 1.56 ชั่วโมง
การรักษาความปลอดภัยของบัญชีและการกู้คืน 24,294   2.45 ชั่วโมง ถึง 13.04 ชั่วโมง
การสนับสนุนด้านเทคนิคของเกมและ Steam 5,360   10.38 ชั่วโมง ถึง 1.01 วัน
การสนับสนุนด้านการสั่งซื้อและการเรียกเก็บเงิน 2,211   4.03 ชั่วโมง ถึง 1.15 วัน