Скорошна дейност относно заявките за помощ
Категория на заявките
Подадени през последните 24 часа
  Типични времена за отклик
 
Заявки за възстановяване 69,035   49.83 минути до 1.52 часа
Сигурн. на акаунта и възвръщ. 28,058   2.43 часа до 13.27 часа
Техн. поддръжка за игри и Steam 2,614   6.41 часа до 1.81 дни
Поддръжка за покупки и фактур. 2,606   2.68 часа до 1.27 дни