Trò chơi đứng đầu theo số người chơi hiện tại
Người chơi hiện tại Đỉnh hôm nay   Trò chơi
 
634,341 639,583   Counter-Strike: Global Offensive
591,233 593,215   Dota 2
500,226 559,734   PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
192,917 192,917   Destiny 2
96,244 98,705   Tom Clancy's Rainbow Six Siege
89,867 91,541   Grand Theft Auto V
72,544 74,824   MONSTER HUNTER: WORLD
58,650 60,376   Team Fortress 2
53,208 53,208   Rust
43,025 43,634   Warframe