Trò chơi đứng đầu theo số người chơi hiện tại
Người chơi hiện tại Đỉnh hôm nay   Trò chơi
 
605,949 675,211   Counter-Strike: Global Offensive
571,264 701,269   Dota 2
507,687 546,159   PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
198,586 252,819   Destiny 2
85,539 99,362   Grand Theft Auto V
85,063 102,606   Tom Clancy's Rainbow Six Siege
60,931 73,974   Team Fortress 2
55,069 72,077   Rust
53,708 57,554   MONSTER HUNTER: WORLD
45,831 53,635   Warframe